19-09-2018 09:35:49

Bliv klogere på vandkvalitet og vandinstallationer

Danvaks Vand- og Afløbsgruppe (VA-gruppen) præsenterer en spændende vandsession på Danvak Dagen 2017. I sessionen indgår indlæggene: ”Vandkvalitet afgør kvaliteten”, ”Byggevarer i vandinstallationer” og ”Korrosion i installationer kan undgås”. Læs med her, og bliv klogere på, hvad de tre indlæg hver især handler om.

Indlægget tager udgangspunkt i de mange faktorer, der skal tages højde for, når man planlægger en vandinstallation. Først skal vi høre om HOFOR, der er ved at idriftsætte et centralt blødgøringsanlæg. Hvilke overvejelser gik forud for beslutningen om at blødgøre vandet, og hvilke problemer skulle der tages højde for?

Hernæst sætter vi fokus på vandinstallationer i boliger. Her har vandkvaliteten en afgørende betydning for, hvilke materialer man kan anvende. Betyder det så, at blødgøringsanlæg i husinstallationer kan være et problem?

I sidste del af indlægget ser vi på de mange mindre vandforsyninger, som forsyner et begrænset område. Giver det en ændret vandsammensætning, når to eller flere vandværker slår sig sammen?  Og betyder det noget for de eksisterende installationer i deres område?

OM DANVAKS VA-GRUPPE

Gruppeledelsen i Danvak Vand og Afløb består af repræsentanter fra leverandører, forsyninger, vidensinstitutioner og udførende.

Emnerne, der tages op til behandling, er altid aktuelle for aktører på VVS-området, og bliver behandlet løbende på selvstændige temamøder.

Læs mere om faggruppen Danvak VA på Danvaks hjemmeside.

Byggevarer i vandinstallationer

Byggevarer skal CE-mærkes i henhold til byggevareforordningen (CPR). Det er imidlertid sådan, at ikke alle byggevarer kan eller må CE-mærkes. Byggevarer på drikkevandsområdet kan f.eks. ikke CE-mærkes, og mange byggevarer på afløbsområdet kan heller ikke. I Danmark har vi på vand-og afløbsbyggevarer en VA-mærkning, der nu er frivillig. For de sundhedsmæssige egenskaber af byggevarer i kontakt med drikkevand er der indført en GDV-ordning. Ud over dansk godkendelse i henhold til GDV-ordningen kan tyske, hollandske og svenske godkendelser nu også anvendes. Men hvordan sikres dokumentation for en byggevare, der ikke kan CE-mærkes, men som skal leve op til drikkevandskrav? Dette indlæg tager udgangspunkt i en vejledning fra Trafik- og Byggestyrelsen, der er udgivet i slutningen af 2016, og den holdes op imod bestemmelserne i BR15.

Korrosion i installationer kan undgås

Alle byggevarer nedbrydes over tid. For installationer kan et forkert valg af materiale i forhold til den lokale vandkvalitet være altafgørende for korrosionshastigheden på det valgte materiale. Det er derfor vigtigt at kende til de aktuelle forhold, vandkvaliteten og kundeønsker, før der vælges materialer til en installation. Ved en renovering af eksisterende installationer er dette ekstra aktuelt, idet manglende viden og information kan have katastrofale følger for den nyrenoverede installation. I indlægget gives konkrete eksempler på løsninger, der nogle steder vil være optimale, og andre steder vil korrodere, inden der er gået et år. Indlægget forsøger at opsummere, hvilke parametre der er vigtige at kende til, både i forbindelse med projekteringen af anlægget, og før arbejdet sættes i gang.

Danvaks VA-Gruppe står for en session på Danvak Dagen. Hør fra kl. 10.10 sessionen Bare Vand.

Artiklen er oprindelig bragt i HVAC-magasinet.


Deltag i debatten

Byggeri og Anlæg - artikler og arrangementer

Nyeste byggejob fra Jobfinder

luk
close