14-12-2018 20:39:28

Boligejerne overvurderer, hvor god stand deres hus er i

Energirenovering: Mange boligejere tror fejlagtigt, at deres hus er i en god energimæssig stand, viser Dansk Byggeris Energianalyse 2017. Energieffektivisering bør være i fokus i langt højere grad end i dag.
28. feb. 2017 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Boligejerne overvurderer, hvor god stand deres hus er i

Der er bred politisk enighed om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Men også forskel på hvordan vi når til det punkt. Dansk Byggeri har netop lanceret deres bud på en 2050-plan, som blandt andet fokuserer på hvordan energieffektivisering i bygninger bør fremmes. For ifølge Dansk Byggeri bør den nye energiaftale følge i EU’s fodspor og benytte
sig af princippet om "energieffektivisering først".

“Der er en tendens til, at boligejerne overvurderer, hvor god stand deres hus er i. Det gør sig også gældende, når vi taler om energiforbruget. Mange glemmer, at selv­om vinduerne er nye, så kan der sagtens gøres mere, hvis for eksempel loftet er dår­ligt isoleret, yderdøren gammel og så vi­dere,” forklarer chefkonsulent i Dansk Byg­geri, Camilla Damsø Pedersen på Danskbyggeri.dk og tilføjer:

“Der er i hvert fald over 20 procentpoint af boligejerne, som ikke ved, at de fyrer for gråspurvene, og at deres næste boligpro­jekt måske burde være grønt”.

Analysen viser, at 37 procent af de danske boliger har et ener­gimærke E eller dårligere, hvilket betyder at der både bliver fyret for gråspurvene, og energiregningerne ligger i den høje ende. Men når man spørger boligejerne selv, så mener kun 13 procent, at deres hus er i dår­lig energimæssig stand.

Tallene kommer fra Dansk Byggeris Energianalyse 2017, som netop er præsenteret. Hensigten med analysen er at “samle data om energi og bygninger, og med tiden opnå klarere indsigt i udviklingen af byggeriets rolle i den grønne omstilling,” står der blandt i analysen, som også skal fungere som et indspark i den energipolitiske debat og være med til at bringe energieffektivisering af bygningsmassen højere op på den politiske dagsorden. En pointe som også er central i IDAs Energivision for 2050.

I Byggeriets Energianalyse kommer Dansk Byggeri med en række konkrete anbefalinger: 

  1. Sigt mod 2050
  2. Fastsæt mål for energieffektivisering
  3. Styrk indsatsen for omkostningseffektive energibesparelser i bygninger
  4. Juster energiselskabernes indsats
  5. Forøg midlerne til forskning, udvikling og demonstration (FUD)

Læs hele historien og se Byggeriets Energianalyse her

Meld dig ind i IDA Energi
Meld dig ind i IDA Energi

Som medlem af IDA Energi får du rig lejlighed til at holde dig ajour med den udviklingen på energiområdet, og du møder ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere

Deltag i debatten

Byggeri og Anlæg - artikler og arrangementer

Nyeste byggejob fra Jobfinder

luk
close