11-12-2018 17:05:16

Carlsberg Station som trafikknudepunkt kræver planlægning

Carlsberg Stationen er blevet kaldt det nye trafikknudepunkt i København. Carlsberg Station spås til at blive den femte mest travle station i hovedstaden med mange tusinde rejsende, hvilket kræver planlægning og forberedelse af byggeriet.
12. sep. 2016 Af Katja Isabel Romme Simonsen

Byggeriet af den nye Carlsberg Station har krævet både planlægning og forberedelse for rådgivningsvirksomheden Emcon. Stationen, der både har adgang til S-tog og omstigning af tog og busser, skal nemlig kunne rumme forventeligt ca. 24.000 daglige rejsende daglige rejsende. Emcon har varetaget bygherrerådgivningen for Carlsberg Station og Carlsberg Byen lige fra udvikling af stationsprojektet i 2006 i samarbejde med blandt andet DSB og Trafikstyrelsen.

Ny Carlsberg-Station kræver Egon Olsensk plan

Vil du vide mere om de ekstreme forberedelser af Carlsberg Station, kan du kigge over på Ingeniøren, der gennemgår hele byggeriets forløb.

Læs mere

”Emcon er den eneste rendyrkede bygherrerådgiver, som har den fornødne erfaring og kompetence til at bistå ”fremmede” bygherre med at gennemføre ”jernbaneprojekter”,” siger civilingeniør Søren Christensen fra rådgivningsvirksomheden EMCON.

Planlægning, projektering og udførelse af Carlsberg Stationen ligner mange andre bane- og stationsopgaver, men byggeriet af Carlsberg Stationen har haft en udfordring.

”Udfordringen har specielt været, at Carlsberg Byen, som bygherre, skulle forestår projektering og udførelse af banetekniske anlæg, hvor det normalt er Banedanmark, der er bygherre,” siger Søren Christensen.

Der har i hele forløbet under projektering og udførelse været et tæt samarbejde med BDK og DSB, dels formelt i en fælles projektgruppe, men også rent praktisk med involvering af de tekniske baglande.

Afløser Enghave Station

Carlsberg Station skal afløse Enghave Station, og Enghave Station vil i løbet af efteråret blive nedlagt. Selvom Enghave Station fungerede, var det alligevel nødvendigt at bygge en ny station blandt andet grundet nedslidning.

”Enghave stod for foran en større renovering. Samtidig var der behov for at skabe en god kollektiv trafikforbindelse til den nye bydel på Carlsberg grunden. Udover det skal der i 2018-20 åbnes en metrostation på Enghave plads, hvilket gør det fornuftigt at skille de to stationsoplande ad” siger Søren Christensen.

Travlhed kræver særlig indretning

Carlsberg Station kan rumme tre gange så mange passagerer som Enghave Station, hvilket kræver særlig indretning.

”Der er etableret ekstra mange stationsadgange: tre trappeadgange, eskalatoradgang og elevatoradgang for at kunne håndtere travlheden på stationen,” forklarer Søren Christensen.

Udover forskellige adgange har stationen, ifølge Søren Christensen, også skulle udstråle et gennemarbejdet og sammenhængende design, der kunne matche den nye bydel.

”Vi har blandt andet integreret stationens forplads med i en af de store pladsdannelser i Carlsberg Byen og på den måde skabt en sammenhæng”, siger han.

Har du lyst til at læse mere om den nye Carlsberg station og de ekstreme forberedelser, kan du kigge over på Ingeniøren og se byggeriets forløb

Er du interesseret i at vide mere om Trafik og byplanlægning, så meld dig ind i IDA Trafik og By, det er gratis for alle medlemmer af IDA:

IDA Trafik og Byplan
IDA Trafik og Byplan

Vi er et fagligt og socialt netværk for dig, der beskæftiger sig med byplanlægning, veje og trafik samt deres indbyrdes samspil.

Læs mere

Deltag i debatten

Byggeri og Anlæg - artikler og arrangementer

Nyeste byggejob fra Jobfinder

luk
close