15-11-2018 01:13:38

Danmark skal være frontløber for autonome skibe

Det Blå Danmark: Danmark er blandt verdens førende søfartsnationer, og sådan skal det gerne fortsætte. En ny vækstplan for “Det Blå Danmark” sætter blandt andet fokus på digitalisering, energieffektivitet, robotter og automatisering.
23. jan. 2018 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
<p>Særligt inden for autonom teknologi ses der et stort potentiale, og Danmark skal være frontløber inden for nye forretningsmodeller baseret på autonom teknologi, står der blandt meget andet i den nye vækstplan for Det Blå Danmark.</p>

Særligt inden for autonom teknologi ses der et stort potentiale, og Danmark skal være frontløber inden for nye forretningsmodeller baseret på autonom teknologi, står der blandt meget andet i den nye vækstplan for Det Blå Danmark.

Danmark har stolte traditioner som søfartsnation, og det såkaldte “Blå Danmark” er fortsat et af Danmarks største eksportserhverv. Og sådan skal det også være i fremtiden, som regeringen skriver i sin nye vækstplan for Det Blå Danmark.

“Regeringens klare ambition er, at Det Blå Danmark fortsat skal være en vækstgenerator i samfundsøkonomien. Med afsæt i anbefalingerne fra Vækstteamet for Det Blå Danmark vil regeringen samle Det Blå Danmark i et samarbejde om at gribe og udnytte de vækstmuligheder, som udviklingen bringer med sig. Regeringens vision frem mod 2025 er at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter,” står der blandt andet.

Vækstplanen og 36 nye initiativer blev lanceret samme dag, som Mærsk kunne offentliggøre, at endnu flere af rederiets skibe fremover skal være registreret i Danmark. Og målt på opereret tonnage er Danmark i dag verdens 6. største søfartsnation. Vækstplanen beskriver dog også, at vores maritime styrkeposition er under pres i disse år, hvor den globale arbejdsfordeling er under forandring, og hvor nye teknologier har sparket gang i en udvikling, der i de kommende år vil erstatte traditionelle offline forretnings- og driftsmodeller med nye dynamiske online modeller. Vækstplanen opererer med fire visioner for Danmark som søfartsnation.

  • Et kraftcenter for digitalisering
  • Et kraftcenter med attraktive rammevilkår
  • Et kraftcenter af viden og knowhow
  • Et kraftcenter med globalt udsyn og tiltrækningskraft

Øget digitalisering og autonome skibe

I det første punkt beskriver regeringen blandt andet, hvordan Danmarks unikke geografi og de mange forskellige typer farvande giver Danmark og resten af rigsfællesskabet en unik mulighed for at blive en “globalt testlaboratorium” for nye teknologier. Det gælder fx autonome skibe.

“Regeringens ambitioner er derfor at gøre Danmark til et internationalt anerkendt foregangsland inden for test af digitale og autonome teknologier, maritime miljø- og klimaløsninger samt havbaseret energi- og fødevareproduktion frem mod 2025. Særligt inden for autonom teknologi ses der et stort potentiale, og Danmark skal være frontløber inden for nye forretningsmodeller baseret på autonom teknologi,” står der i vækstplanen.

Blandt de andre digitale initiativer er

  • At nedsætte et rådgivende partnerskab for digitalisering af Det Blå Danmark
  • At arbejde for at håndtere maritime cybersikkerhedsudfordringer, at arbejde for at indføre en fælles europæisk skibsrapporteringsplatform
  • At arbejde for øget udnyttelse af frigivne maritime data og yderligere tilgængelighed af relevante maritime data for med afsæt i offentlige tilgængelige data at fremme maritim innovation og forretningsudvikling.

Læs hele vækstplanen og de 36 initiativer på em.dk

Interesserer du dig for "Det Blå Danmark"? Meld dig ind i IDA Maritim

Meld dig ind i IDA Maritim
Meld dig ind i IDA Maritim

Som medlem af IDA Maritim får du rig lejlighed til at holde dig ajour med udviklingen inden for det skibs- og havtekniske område, og du møder ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close