23-09-2018 09:03:32

Danmarks Rederiforening: EU's digitale skibsfart er en dundrende fiasko

Skibsfart: Den fælles maritime platform, der skulle lette de administrative byrder for skibsfarten er ved at kuldsejle, mener Peter Olsen, transportpolitisk chef i Danmarks Rederiforening.
16. jan. 2017 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Danmarks Rederiforening: EU's digitale skibsfart er en dundrende fiasko

Ambitionerne var de helt rigtige, men udførelsen er endt som en “dundrende fiasko”.

Sådan beskriver Peter Olsen, transportpolitisk chef i Danmarks Rederiforening, den fælles it-platform, som EU har skabt for at digitalisere søfarten. Han skriver, at intentionerne eller var de rigtige. Når et skib anløber en europæisk havn, skal det mødes af samme it-brugerflade alle steder i hele EU. Det såkaldte ”Single Window”. Desværre er udviklingen endt med at være en fiasko, skriver Peter Olsen i et debatindlæg på Altinget.dk og peger på manglende brugerindragelse, som afgørende for problemerne.

“For det første blev det ikke til en harmoniseret løsning, hvor skibskaptajnen møder det samme system uanset EU-land. Den grundtanke led nærmest skibbrud inden blækket i direktivteksten var tørt. Det problem forstærkede medlemslandene så yderligere i den nationale implementering, hvor alle myndigheder i hvert land tilsyneladende havde egne ideer om, hvad netop de havde brug for. Dermed gik fokus på brugervenligheden for skibene fløjten,” skriver han blandt andet.

Peter Olsen og Danmarks Rederiforening peger på, at “myndighedernes behov og reglernes indre logik”, har været udgangspunktet. Derfor gik det galt, og det skal man lære af, når der skal arbejdes videre med platformen.

“Læren er, at hvis der skal høstes samfundsmæssige fordele ved digitalisering, er det afgørende at tænke arbejdsprocesserne fra brugernes perspektiv. Målsætningen om at lette de betydelige administrative byrder for skibsfarten i EU kan kun indfries, hvis løsningen rent faktisk er til gavn for rederierne.

Læs hele debatindlægget på Altinget.dk

Meld dig ind i IDA Maritim
Meld dig ind i IDA Maritim

Som medlem af IDA Maritim får du rig lejlighed til at holde dig ajour med udviklingen inden for det skibs- og havtekniske område, og du møder ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close