21-11-2018 22:01:34

Dansk insektproduktion skal skabe miljøvenlige proteinkilder

Danmark skal være forgangsland for bæredygtig industriel produktion af insekter til foder og fødevarer. Det er udgangspunktet for et nyt projekt støttet af Innovationsfonden, som vil anvende restprodukter fra blandt andet bagerier og bryghuse til at opdrætte melorme i industriel skala. DTU Fødevareinstituttet skal som en af 11 projektpartnere være med til at sikre, at foder- og fødevaresikkerheden er i orden.
29. nov. 2016 Af DTU

Det er nødvendigt at tænke i nye baner, hvis der skal være mad nok til verdens voksende befolkning. Insekter kan i den sammenhæng være en miljøvenlig proteinkilde til både produktionsdyr og mennesker. Innovationsfonden har netop investeret 19 millioner kroner i et projekt, der skal bane vej for en industriel produktion af melorme i Danmark med en årlig omsætning på 200 til 300 millioner kroner.

Produktion af insekter i Danmark er i sin spæde begyndelse. For at sektoren kan udvikle sig, er det nødigt både at opskalere og automatisere produktionen samt øge adgangen til vækstsubstrater, der kan bruges som foder til insekterne.

For at understøtte, at den danske produktion af insekter til foder og fødevarer kan nå industrielt niveau, skal DTU Fødevareinstituttet – som en af 11 projektpartnere – undersøge, om spildprodukter fra f.eks. bagerier og bryghuse, kan bruges som et sikkert vækstsubstrat. Instituttets forskere vil have fokus på at afdække potentielle kemiske og mikrobiologiske risici i produktionskæden og på at finde produktionsrutiner, der kan minimere eller eliminere disse risici i produktionen.

Den eksisterende lovgivning i Danmark og EU sætter begrænsning for, hvilke spildprodukter der kan anvendes til insektproduktion. Forskningsresultaterne skal give myndighederne det videnskabelige grundlag, som er nødvendigt for at afgøre, om en insektproduktion baseret på spildprodukter kan gennemføres med høj nok foder- og fødevaresikkerhed og dermed danne basis for en ændring af lovgivningen.

Grønt genbrug

Projektet bidrager til en cirkulær økonomi ved at reducere foder- og fødevareindustriens ressourceforbrug og ved at genskabe værdi af restprodukter, som lige nu oftest ender i et forbrændings- eller biogasanlæg. Projektet er således i tråd med DTU Fødevareinstituttets vision om at producere viden og teknologiske løsninger, der kan bruges til at udvikle en bæredygtig fødevareproduktion.

Artiklen er oprindelig publiceret på DTU. 


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close