19-09-2018 03:46:35

Den fjerde industrielle revolution er over os

Er du klar til den fjerde industrielle revolution? Sådan lyder det fra en ny bog af Klaus Schwab, hvor det bliver beskrevet, hvordan den teknologiske udvikling indenfor de næste 10 år vil blive større end de sidste 50 år. Dette vil medføre enorme fordele, men også udfordringer og ulemper for fremtiden.
19. jan. 2016 Af Katja Isabel Romme Simonsen

Vi er i begyndelsen af en revolution som fundamentalt vil ændre den måde vi lever, arbejder og relatere os til hinanden. Vi er i det vi betegner som den fjerde industrielle revolution. Sådan starter introduktionen til bogen ”The fourth industrial revolution”af Klaus Schwab, professor og grundlæggeren af World Economic Forum

Den fjerde industrielle revolution ruller, og det vil ske med hastige skridt, mener han. 

Men hvad er den fjerde industrielle revolution, hvad vil den forårsage, hvordan vil det påvirke os, og hvad kan der blive gjort for at udnytte den til fælles bedste?

Store dele af menneskeheden forstår ikke den revolution, der er undervejs, og dette kan have store konsekvenser, da de risikerer at blive tabt. Revolutionen vil nemlig bevirke, at mange erhverv vil blive overflødige. 

"Hurtigere end vi kan forestille os vil mange professioner såsom ejendomsmæglere, læger, revisorer blive delvist eller helt automatiserede," siger Klaus Schwab til JP

Revolutionen bliver også kaldt Industri 4.0, og her vil nye teknologier opstå, samt der vil ske masser af disruptions. Revolutionen vil ikke kun have betydning for erhvervslivet, men også transformere vores økonomi og samfundet.

Revolutionen vil skabe større udbredelse af robotteknologi og automatisering, hvilket vil føre til, at mange industrier vil blive ramt, som det allerede er sket i dag. Automatisering vil ikke kun ske i forhold til førerløse biler, men også i andre teknologier såsom lastbiler, både og droner. 

Der er dog ikke kun negative aspekter ved den fjerde industrielle revolution, men også menneskelige gevinster. I gen- og bioteknologien vil der ske så store fremskridt, at vi inden længe vil kunne få medicin, som er skræddersyet til det enkelte menneske. Samtidig vil man med sandsynlighed i 2025 kunne opleve den første translation af 3D-printet organer. 

Forskere arbejder også på 4D-print. En proces som vil skabe en ny generation af produkter, som kan respondere på miljømæssige ændringer som fx varme. Denne teknologi kan bruges i tøj, fodtøj og sundhedsrelaterede produkter.

Nye materialer som er selvhelende eller selvrensende vil også være med til at skabe et helt nyt marked, hvor genanvendelse er i centrum.

Hele rapporten kan læses på World Economic Forum, hvor det står beskrevet, hvad den fjerde revolution har af betydning for de forskellige brancher og den forventede tidshorisont for, hvornår jobfunktionerne vil blive påvirket. Det vil betyde at nogle jobfunktioner vil blive erstattet, men også nye jobmuligheder vil opstå.

Se diskussion om den teknologiske udvikling mellem Ida Auken (Radikale) og Rolf Ask Clausen, teknologisk talsmand i IDA på DR2's Deadline (18.1.2016)


Er du nervøs for, at den fjerde industrielle revolution vil have en indvirkning på din profession?

Fremtidsteknologi

Nyeste job fra Jobfinder

luk
close