24-09-2018 23:50:41

Man kan ikke købe sig til innovation

Ni danske virksomheder deler ud af deres erfaringer i et nyt inspirationskatalog, der er igangsat af Innovationsforum DTU. Casene viser, at innovationsledelse er konkret og håndterbart.
9. jul. 2014 Af DTU
Læs hele  Innovationsforum DTUs seneste rapport
Læs hele Innovationsforum DTUs seneste rapport

Innovationsledelse drejer sig ikke om at være mest kreativ. Det handler om at sætte innovation i system. Det viser erfaringer fra ni danske virksomheder, der nu deler ud af deres erfaringer i et inspirationskatalog.
Her giver de svar på, hvordan danske virksomhedsledere arbejder med innovationsledelse i praksis, hvad virksomhedsledere konkret kan gøre, og hvordan man kan bruge en teoretisk model til innovation i praksis.

”Casene viser, at man ikke kan købe sig til innovation. Innovationsledelse er en struktureret og langstrakt proces, der kræver et multidisciplinært arbejde på tværs af organisationen,” siger Marianne Thellersen, koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab på DTU. 

Skab en innovationskultur

Bag inspirationskataloget, ’Innovationsledelse – 9 cases fra danske virksomheder’, står konsulentfirmaet Pluss Leadership, der har lavet den for Innovationsforum DTU. Casene har forskellige perspektiver, men har alle elementer fra ’Innovation Excellence’ modellen, der er udarbejdet af DTU Management Engineering og som tager udgangspunkt i en række barrierer for innovation.

”Hvis man skal opnå succes med innovationsledelse, handler det om at udarbejde en innovationsstrategi, skabe en kultur og organisation orienteret mod innovation og fastsætte en systematisk proces, som generer idéer, der kan omsættes til attraktive løsninger der markedsføres,” siger professor Søren Salomo, DTU Management Engineering. 

Medarbejderdrevet innovation

Det har man også gjort på Rigshospitalet. Her har topledelsen igangsat innovationsprojektet ’IdéRiget’, hvor hospitalets 7.000 medarbejdere blev inviteret til at generere idéer, som kunne forbedre patientflow og - tilfredshed. 75 medarbejdere sendte en idé ind. Ud af dem fik 30 idémagere et intensivt træningsforløb med DTU Business. De ti bedste har fået Innovationsstipendier og arbejder fuldtid på deres idé. 

”Alle organisationer er fulde af idéer, men det, vi har gjort med IdéRiget, er, at vi har systematiseret idegenereringen og givet de mennesker, der brænder for en idé, adgang til de rigtige beslutningstagere, dem der har tid, penge og opmærksomhed at give,” siger udviklingschef på Rigshospitalet Peter Aagaard Nielsen. 

Innovationsledelse er en prioritering

I en anden case fra Novozymes handler innovationsledelse i bund og grund om prioritering. Målet er at skabe innovation, der kan sikre vækst i Novozymes – og løsninger på de udfordringer, der opleves i markedet. Samarbejdet med kunderne om konkrete idéer og løsninger er derfor et væsentligt element i Novozymes’ tilgang til innovationsledelse.

”Vi taler jo hele tiden innovationsledelse ift. vores pipeline - hvad er der behov for i markedet? Hvad kan vi skabe behov for? (…) Vi har brug for effektivt at kunne beslutte, hvad det er for projekter og områder, vi vil opdyrke. Der er meget prioritering her,” siger Vice President i Novozymes Erik Gormsen.

Læs hele rapporten ’Innovationsledelse – 9 cases fra danske virksomheder’.


Deltag i debatten

luk
close