22-02-2018 15:51:08

Digitale tjenester byder sig til for freelanceingeniører

Digitale arbejdsplatforme: Er du freelanceingeniør, eller overvejer du at blive det? Så er der efterhånden flere bejlere til dig i form af digitale arbejdsplatforme og tjenester, men de er dybt uenige om, hvordan sådan en tjeneste skal skrues sammen.
19. jun. 2017 Af Morten Scriver Andersen - Journalist
<p><em>Digitale arbejdsplatforme byder sig i stigende grad til for danskerne, og dermed også ingeniører.</em></p>

Digitale arbejdsplatforme byder sig i stigende grad til for danskerne, og dermed også ingeniører.

Du kan finde rengøringshjælp, taxachauffører og håndværkshjælp på digitale platforme. Ofte er de henvendt til ufaglært arbejdskraft, men nu prøver flere forskellige tjenester at sælge højtuddannet arbejdskraft, og nogle ligefrem direkte henvendt til ingeniører og it-folk. 

Vi har på IDA Universe allerede skrevet om den nye digitale arbejdsplatform Worksome, som henvender sig til alle højtuddannede i bred forstand. Men også konsulenthuset Innovation Lab har stiftet en platform i Norge kun for Ingeniører og overvejer at starte i Danmark. Og så har Teknisk Landsforbund deres helt egen og anderledes løsning, som i øvrigt har været her i 25 år. 

Men en ting ad gangen. For de tre tjenester har mildest talt forskellige måder, at skrue deres tjenester sammen på.  

Tema: Digitale arbejdsplatforme

Denne artikel er en del af et tema. Digitale arbejdsplatforme er platforme, som udbyder og efterspørger arbejdskraft. Det kan fx være serviceopgaver som rengøring, havearbejde og håndværk. Men også mere videnstungt arbejde flytter i stigende grad ud på arbejdsplatformene. 

Læs også: 

Digitale arbejdsplatforme: Fremtidens fleksible arbejdsmarked eller et ‘race to the bottom’?

Virksomhed: "En spændende måde at finde projektansættelser"

IDAs medlemmer kender ikke digitale arbejdsplatforme

Hvad er en digital arbejdsplatform?

Digitale tjenester byder sig til for freelanceingeniører

Tysk fagforening anmelder digitale freelanceplatforme

De adskiller sig primært på to parametre: Det ene handler om ansvar, altså om tjenesten agerer ren og skær teknologisk platform eller tager arbejdsgiveransvar med alt hvad det indebærer. Det andet er specialiseringsgraden, hvem de henvender sig til. 

1. Allroundplatformen for højtuddannede

Worksome er en ny digital arbejdsplatform, en digitaliseret opslagstavle, hvor virksomheder kan slå små og store freelanceopgaver op, som freelancerne, der skal oprette en CVR-baseret profil, kan byde ind på. 

Worksome har i dag knap 900 godkendte profiler, der spænder over alt fra journalister, jurister, bogholdere til ingeniører, som for nylig er blevet lukket ind i folden. Fælles for brugerne er, at de skal være højtuddannede eller i gang med en relevant uddannelse. 

Platformen har i sin opbygning meget til fælles med AirBnB. En virksomhed kan udbyde et job, freelancebrugerne kan byde ind på det, og betalingen sker gennem Worksome, som på nu værende tidspunkt tager 4 procent i administrationsgebyr. Efter endt job kan både arbejdsgiver og freelanceren bedømme hinanden med en kommentar og et antal stjerner. På den måde bygger freelanceren en stærkere profil op, og virksomheden fremhæves som en attraktiv arbejdsplads. Hvis alt går godt. Al informationen ejer Worksome. 

Og prisen, den må parterne selv finde ud af: 

"Det kan vi aldrig være de rette eksperter til at vurdere. Det er parterne selv meget bedre i stand til. Det vi kan gøre er, at facilitere, at der er et så godt grundlag som muligt for at fastsætte det. Det er der, data kommer ind i billedet, og vi vil rimelig hurtigt få et indtryk af, hvad gennemsnitsprisen for forskellige kompetencer ligger på," fortæller administrerende direktør Mathias Tao Agger Linnemann, der er i dialog med fagbevægelsen om netop dette.  

2. Vikarbureauet, der tager arbejdsgiveransvaret

Det, digitale arbejdsplatforme som Worksome ofte bliver kritiseret for, er det manglende ansvar i forbindelse med freelancernes manglende vilkår, som ikke altid afspejler sig i honoraret. Det er ikke nemt for nogle af parterne at tage højde for arbejdstid, feriepenge, sygeløn og forsikringspræmier, hver gang en opgave skal løses. 

Fagforeningen Teknisk Landsforbund er gået hele vejen på dette parameter med deres freelancetjeneste Teknik og Design Freelancebureau. De ser sig selv som arbejdsgivere, et vikarbureau, som ordner alt, hvad der hedder skat, moms og feriepenge. Og så udbetaler sygeløn og yder juridisk bistand i tilfælde af, at noget skulle gå galt. De betaler ligefrem lønnen, hvis virksomheden er gået konkurs eller af andre årsager ikke vil betale det aftalte honorar. Det er det, det noget højere administrationsgebyr på 16 procent for medlemmer og 20 procent for ikke-medlemmer går til. 

Der er også den sidegevinst for folk, der prøver at få en fod ind på arbejdsmarkedet fra deres skjul i dagpengeland. Arbejdstimer udført gennem Teknik og Design Freelancebureau er nemlig rene lønmodtagertimer. Det kan altså hjælpe dig til at optjene ret til dagpenge, og frem for alt har du ikke brug for et CVR-nummer, hvilket er et krav som selvstændig men forbudt i dagpengesystemet. 

Til gengæld er der ingen virtuel opslagstavle, hvor virksomheder og brugere kan finde hinanden, men de formidler kontakten, hvis virksomheder spørger efter specialister. Brugerne står derfor helt selv for at finde deres freelanceopgaver. 

Teknik og Design Freelancebureau startede for 25 år siden som en medlemsservice til selvstændige, der følte, de druknede i papirarbejde og uoverskuelige paragraffer. Men de har i de seneste år oplevet en enorm brugertilvækst.  

"Det startede jo af en lidt anden grund, men det passer bare supergodt ind i arbejdsmarkedet, som det ser ud nu med de mange kortvarige ansættelser. Og der har vi så mulighed for at give vores medlemmer noget sikkerhed, som de ikke ellers har kunnet få,siger Charlotte Dahm-Johansen, der er rådgivningskonsulent i  Teknik og Design Freelancebureau. 

Tjenesten genererer ligefrem overskud i dag, og derfor overvejer man at udvide forretningen til flere fagområder og ligefrem etablere en digital opslagstavle som Worksome. 

"Spørgsmålet er bare, om man synes, at det er noget, der skal ligge i fagforeningsregi. Tror vi, det er fremtiden, og er det det, vores medlemmer vil have?," siger Charlotte Dahm-Johansen, der er rådgivningskonsulent i  Teknik og Design Freelancebureau. 

Teknik og Design Freelancebureau har allerede indgået samarbejdsaftaler med forskellige fagforeninger som Dansk Journalistforbund, PROSA og HK, så medlemmerne af disse får rabat på administrationsgebyret. 

3. Den rene ingeniørplatform

Den er her egentlig ikke endnu. I hvert fald kun i Norge, men Innovation Lab, der står bag Engineer.it for norske ingeniører har planer om at ekspandere til Danmark, fortæller de til IDA Universe. 

Som det ser ud nu er Engineer.it groft sagt en specialiseret udgave af Worksome: En digital arbejdsplatform, der formidler kontakten mellem virksomheder og freelancere i forbindelse med kortere projektansættelser og opgaver. Det særlige er, at Engineer.it kun er henvendt til ingeniører. 

Derfor har den bedre mulighed for at skræddersy tjenesten til ingeniører, der jo er et komplekst område i sig selv med så forskellige titler som software-, miljø- og bygningsingeniører. 

"Der er jo flere aktører i Danmark og hundredvis på verdensplan. Men at tage en profession som engineering med over 400 subkatagorier og prøve at sætte strøm til det, det er komplekst," fortæller Martin Schorling fra Innovation Lab. 

Engineer.it er stadig i beta-version og funktionaliteterne lanceres løbende. Alligevel er der kommet godt 500 brugere til i tjenestens 6 måneders levetid, så et mindre vink om interesse er der givet fra de norske ingeniører. 

Idéen kom, da der for få år siden ganske overraskende var en rekordstor arbejdsløshed blandt ingeniører i Norge, men ifølge Martin Schorling er der også en vis efterspørgsel i den danske ingeniørbranche i dag. 

"Og så er der den eksterne tendens, vi har set i hele freelanceøkonomien, som stadig vækster. Så tænkte vi bare, hvorfor ikke give ingeniører adgang til den samme fleksibilitet og et andet slags arbejdsliv, samtidig med at virksomheden kan få adgang til de bedste specialister, når de har behov for det," tilføjer Martin Schorling. 

Martin Schorling og Innovation Lab havde fra start en intention om at samarbejde med NITO (den norske ingeniørforening) og IDA for at sikre ordentlige forhold og udnytte den store medlemsdatabase til at se, om brugerne er ingeniører. Men innovation Lab er altså nu gået i luften på egen hånd med en flok investorer i ryggen. 

Hvad kan IDA hjælpe dig med?

Du kan få juridisk rådgivning i IDA, uanset om du overvejer at blive selvstændig, freelancer, løser opgaver via digitale platforme, lige har startet din egen virksomhed eller har været i gang på området længe.

Den juridiske rådgivning omfatter blandt andet:

  • Rådgivning ved opgaveløsning via digitale arbejdsplatforme
  • Honorarstørrelse
  • Gennemgang af konsulentkontrakter, ejeraftaler, samarbejdsaftaler mv.
  • Rådgivning ved opstart af selvstændig virksomhed
  • Generel juridisk rådgivning og gode råd på området, så du sikres bedst mulige vilkår

Kontakt IDAs juridiske rådgivere

Se mere på IDAs site for selvstændige eller vores startup-sider, hvor du kan finde relevante webinarer

Som medlem af IDA kan du også få gratis indledende rådgivning hos revisor, selskabsretsadvokat mv. samt rabat på en række ydelser hos eksterne samarbejdspartnere, f.eks. inkassoservice, selskabsdokumenter og kontrakter

IDAs medlemmer kender ikke digitale arbejdsplatforme
IDAs medlemmer kender ikke digitale arbejdsplatforme

Digitale arbejdsplatforme: Atypiske ansættelser og jobjagt via digitale platforme vinder frem verden over. Men IDAs medlemmer bruger og kender i meget lav grad de digitale arbejdsplatforme, som øjensyneligt endnu ikke dække ...

Læs mere
Virksomhed: "Digitale daglejere er en spændende måde at finde projektansættelser"
Virksomhed: "Digitale daglejere er en spændende måde at finde projektansættelser"

Digitale arbejdsplatforme: Projektansættelser og freelancere er fremtiden, således også for ingeniører, der for nyligt er blevet lukket ind på den digitale arbejdsplatform Worksome. Vi har snakket med nogle af de første bru ...

Læs mere
Hvad er en digital arbejdsplatform?

Digitale arbejdsplatforme: Vi bruger i stigende grad digitale platforme til at sælge eller udleje ting eller tjenester til andre forbrugere. Men hvad kendetegner de platforme, som bliver brugt til at sælge arbejdskraft, og ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close