18-10-2018 07:51:25

Digitaliseringen rykker ud fra kontorerne

IT er på vej i alle jobfunktioner og i fremtiden bliver digitale kompetencer en forudsætning for at kunne bestride sine jobfunktioner, viser international analyse. Også udenfor de traditionelle kontorjobs som fx politifolk, mekanikere og landmænd. Det kan give risiko for, at nogle bliver hægtet af arbejdsmarkedet.
15. aug. 2016 Af Teknologisk Institut
Digitaliseringen kommer til at få dybtgående effekter på folks arbejdsliv.
Digitaliseringen kommer til at få dybtgående effekter på folks arbejdsliv.

Arbejdsmarkedet kommer i fremtiden til at stille højere krav om IT kompetencer – også udenfor de traditionelle kontorjobs. Det viser en ny international analyse, som påpeger, at IT kommer til at stille krav til medarbejderne om at udvikle nye færdigheder. Ellers risikerer de at blive hægtet af arbejdsmarkedet.

- Digitaliseringen kommer til at få dybtgående effekter på folks arbejdsliv. Den kommer ikke kun til at ændre jobindholdet i fremstillingsindustrien. Det kan også være mekanikere, som i stigende grad anvender analytisk software til at finde fejl i en bil. Også i landbruget breder digitaliseringen sig i form af malkerobotter og programmer til optimering af vanding af marker, fodring af dyr og overvågning af deres sundhedstilstand, siger chefkonsulent Martin Eggert Hansen, Teknologisk Institut. Han har ledet den danske del af analyserne.

Undersøgelsen ICT for Work: Digital Skills in the Work Place er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med rådgiverfirmaet Ecorys for EU-Kommissionen. Formålet er at kortlægge, hvordan IT udfordringerne konkret vil udvikle sig på fremtidens arbejdsmarked. I analysen – som er gennemført i seks EU lande - er der udarbejdet 12 jobprofiler, der gennemgår udfordringer og fordele ved digitaliseringen for fx landmænd, bilmekanikere, maskinoperatører, lærere, læger, politifolk og læger.

- Digitaliseringen ændrer de færdigheder og kompetencer, der bliver efterspurgt i fremtiden og det er meget forskelligt fra job til job. IT overtager i stigende grad rutinemæssige opgaver og betyder, at arbejdet bliver mere analytisk præget, fordi medarbejderne skal kunne anvende data fra IT-programmerne til at planlægge og træffe beslutninger, fastslår Martin Eggert Hansen.

I gennemgangen af de 12 jobprofiler, konstateres det, at mange erhvervsgrupper kommer til at skulle kunne analysere data og beherske komplekse IT programmer, som på den ene side vil øge kvaliteten af deres arbejde og produktiviteten. Men som også stiller nye krav til færdigheder som at fortolke data.

- Der er udfordringer i alle job, og eftersom teknologien hele tiden udvikler sig, gør jobindholdet det også. De der mangler knowhow og kompetencer– både arbejdstagere og arbejdsgivere – kan få vanskeligt ved at følge med, advarer chefkonsulent Martin Eggert Hansen.

Rapporten kan hentes på EU Kommissionen’s hjemmeside.

Artiklen er oprindeligt publiceret på Teknologisk Institut.


Deltag i debatten

IT - artikler og arrangementer

Nyeste IT-job fra Jobfinder

luk
close