15-12-2018 12:40:13

Dronerne kommer

Webinar: Hos IDA har vi interesseret os meget for de små flyvende hjælpere i den seneste tid. Vi har samlet 4 nye webinarer, hvor du kan dykke dybere ned i mulighedernes land: droner!
17. maj. 2017 Af Morten Scriver Andersen - Journalist
<p><em>Droner har blandt andet vist sig værdifulde til brug ved landopmålinger, som et både billigt, bæredygtigt og og meget nøjagtigt værktøj.</em></p>

Droner har blandt andet vist sig værdifulde til brug ved landopmålinger, som et både billigt, bæredygtigt og og meget nøjagtigt værktøj.

De kan give internet til hele Afrika og dele pizza og dagligvarer ud i Vesten. Droner er en af tidens mest hypede teknologier, men befinder sig langt hen ad vejen stadig på idéplan. Alligevel konkluderede en britisk rapport i 2015, at droneindustrien har potentialet til at skabe 150.000 jobs i Europa frem mod 2050, og derfor er det bare med at holde sig til. 

I Danmark er vi da også langt fremme, når det kommer til at undersøge dronernes anvendelighed i indendørs industrielle miljøer, til opmåling af landområder og muligeden for at sende dronerinspektører ind i farlige områder som vindmøller og højspændingsledninger.

Hvad må vi egentlig? 

Men først til det lovgivningsmæssige aspekt. I den britiske rapport udnævnes den folkelige accept nemlig som den største udfordring i forhold til udbredelsen af droneteknologien. Der skal bare én fatal ulykke til at ødelægge befolkningens tillid, lyder en af konklusionerne, og derfor er lovgivningsmæssige restriktioner et vigtigt værktøj til holde ulykkesfugle i snor og troen på droner i top. 

I et nyt webinar giver Andreas Krickhahn Larsen en indføring i Lovgivning om droner samt uddannelsesmuligheder. Han fortæller om den stramme lovgivning for droneflyvning indenfor og i bymæssig bebyggelse, som dog blev lempet betydeligt sidste år. Intet dronebevis ingen droneflyvning. Ligesom det foregår med kørekort afhænger den krævede uddannelse af dronens vægt og størrelse, men også af hvordan  og i hvilket geografisk område, dronen ønskes anvendt. 

Andreas Krickhahn kommer fra MyDroneAcademy, der er Danmarks første certificerede droneskole og har uddannet mere end 500 droneflyvere. 

En ekstra vinge i industrihallen 

En af de steder, hvor dronepiloterne snarest kan få brug for deres uddannelse er i de store produktionshaller, som er ved at blive ramt af industri 4.0-bølgen. Det kan være til at samle varer op, transporterer dem på tværs i hallens øvre luftlag samt inspektion af produkter. 

Jacob Theilgaard Madsen er partner og administrerende direktør i virksomheden GamesOnTrack, der sammen med Aalborg Universitet finder løsninger på, hvordan droner kan styres og fungere i et miljø uden GPS-signaler, hvor pladsen er begrænset og elektronisk støj kan genere radiokommunikation. 

I Webinaret Brug af droner i indendørs industrielle miljøer, er det muligt? fortæller han netop om udfordringerne hermed, og hvor langt GamesOnTrack er med løsningen, der omdanne den grå industrihal til en sand dronefest. 

Opmåling af landområder 

Flyver vi en tur ud i det åbne terræn, så er dronernes potentiale åbenlyse som redskab til at opmåle og kortlægge store landområder.  

Droner er en både bæredygtig og yderst præcis opmålingsteknologi, der ubesværet kan flyve over store arealer. Man har mulighed for at fastlægge højdekurver og definere punkter på en mark på helt ned til 3 centimeters nøjagtighed. 

Det mener ihvertfald Søren Nørmølle, forretningsudvikler i LE 34, der foretager landinspektioner. I webinaret Droner til opmåling af landområder fortæller han om virksomhedens arbejde med den lille flyvende hjælper. 

Inspektion i farlige områder 

Virksomhederne Heliscope og Scopito arbejder sammen med en rækker partnere på en idé, der helt kan fjerne behovet for MyDroneAcademys dronebeviser. De gennemfører i øjeblikket forsøg med autonome droneflyvninger med henblik på at få verdens første permanente tilladelse fra Trafikstyrelsen til at foretage såkaldte BVLOS-flyvninger (Beyond Visual Line of Sight). Hvis det lykkes kan droner flyve uden droneoperatører, hvilket vil reducere prisen betragteligt i forhold til traditionel droneflyvning. 

Grundlægger og administrerende direktør i Scopito, Ken Falk, og Rasmus Møller fra Heliscope fortæller mere om projektet på webinaret Droner til inspektion af vanskeligt tilgængelig inspektion.

Alle webinarerne blev optaget under arrangementet Droner til professionel anvendelse, som blev arrangeret af Fagteknik, IDA Vestjylland.

Hvis du har mod på mere kvalitetstid med droneteknologien kan du høre Hans Hansen fra Dansk Drone Kompagni under den store Technomania-konferrence i Herning 4. oktober. 

Droner til opmåling af landområder
Droner til opmåling af landområder

Droner er en meget bæredygtig opmålingsteknologi, da de gør det nemt at fotografere store arealer og få adgang til de fotografiske data. Søren Nørmølle fra LE34 fortæller om mulighederne.

Se video
Droner til inspektion af vanskeligt tilgængelige installationer - Rasmus Møller
Droner til inspektion af vanskeligt tilgængelige installationer - Rasmus Møller

Droneflyvninger er godt på vej til at erstatte traditionelle og kostbare helikopterinspektioner af fx højspændingsledninger, vindmøller og gasledninger. En droneflyvning er langt billigere og kan ...

Se video
Lovgivning om droner samt uddannelsesmuligheder - Andreas Krickhahn Larsen
Lovgivning om droner samt uddannelsesmuligheder - Andreas Krickhahn Larsen

I 2016 blev reglerne for droneflyvning ændret og lempet, således at det nu er væsentlig lettere at få tilladelse til at flyve med droner professionelt. På blot 4 dage kan man blive uddannet dronep ...

Se video
Brug af droner i indendørs industrielle miljøer, er det muligt? - Jacob Theilgaard Madsen
Brug af droner i indendørs industrielle miljøer, er det muligt? - Jacob Theilgaard Madsen

Nogle vil sige, at bruge droner indendørs til automatiserede inspektioner og logistik opgaver, er umuligt. Hvordan kan droner styres og fungere i et miljø uden GPS signaler, hvor pladsen er begræn ...

Se video

Deltag i debatten

luk
close