23-09-2018 09:01:35

DTU Space lukker hul i overvågning af Jordens magnetfelt

Midt på den grønlandske indlandsis samler en ny målestation fra DTU Space data om Jordens magnetfelt. Den isolerede målestation lukker et stort hul i netværket af jordbaserede målinger af magnetfeltet.
13. sep. 2016 Af DTU

Den geomagnetiske målestation er nu blevet testet grundigt og gjort klar til at opsamle og levere store data-strømme af høj kvalitet. Stationen står ved basen Summit Camp i 3.200 meters højde cirka 400 kilometer inde på den grønlandske indlandsis. Den etableret  2014, og nu kan vigtige data om Jordens magnetfelt i området hentes ud derfra såvel kvalitetskontrolleret som i næsten 'real time'.

”Det er helt unikt, at der er en målestation inde på indlandsisen. Målestationen er den eneste derinde, og den dækker dermed et hul, der hidtil har været i vores overvågning. Det indebærer, at vi får flere og mere præcise målinger af Jordens magnetfelt fremover,” fortæller akademisk medarbejder ved DTU Space Anna Naemi Willer.

Magnetfeltet er et skjold

Jordens magnetfelt udgør et skjold, som beskytter os mod ødelæggende, elektrisk ladede partikler fra rummet. Data fra jordmålestationer og satellitter bruges til at udvikle modeller af dette usynlige magnetskjold.

DTU Space deltager i flere internationale projekter omkring måling af Jordens magnetfelt og forskning i det. Blandt andet står DTU i spidsen for satellit-missionen Swarm, der fra rummet kortlægger Jordens magnetfelt med hidtil uset præcision. Det er et internationalt samarbejde iværksat af den europæiske rumorganisation ESA.

Magnetfelt-modeller udviklet af DTU Space anvendes allerede over hele verden, blandt andet også til at søge efter olie og mineraler.

DTU Space overvåger og kortlægger Jordens magnetfelt med et netværk af jordbaserede geomagnetiske målestationer i Grønland, Danmark og den sydlige del af Atlanterhavet. Data fra de jordbaserede stationer suppleres med data hentet fra satellitter for at skabe et så komplet billede som muligt.

19 stationer i Grønland

Med stationen på indlandisen er der nu i alt 19 målestationer i Grønland. Desuden er der to i Danmark samt en, som DTU Space er partner på i Sydatlanten. Derudover er endnu en blevet sat op på Færøerne i sommer.

Samtlige magnetometre er bygget af ekspertene på DTU Space med ingeniør Lars Pedersen, som en af de ledende kræfter.

"Instrumentet på Summit Camp står i minus 25 til 30 grader på et fundament af frosset vand i et hul i sneen og isen. Så udstyret skal være yderst robust", siger han. 

De indhentede data bruges af både forskere og andre eksperter. Jordens magnetfelt er under konstant forandring, og det påvirker navigationsystemer på Jorden. Derfor har det stor derfor praktisk betydning at kende det aktuelle billede af magnetfeltet, så der blandt andet kan leveres data til sikker navigation inden for luftfart og skibsfart. 

Desuden bruger forskere data om magnetfeltet omkring Jorden til at studere bevægelsen af det flydende jern i dens kerne, som skaber langt det største bidrag til magnetfeltet her på Jorden. 
Præcis hvordan magnetfeltet er opstået, og hvordan det udvikler sig er endnu ikke komplet klarlagt af videnskaben. Derfor forskes intenst i de mekanismer og processer, der danner og påvirker magnetfeltet.

Registrerer også nordlys

For forskere er det desuden spændende, at stationen er placeret i et øde område næsten helt uden menneskeskabte forstyrrelser af magnetfeltet, og hvor der samtidig ofte er kraftigt nordlys.

Nordlyset opstår, når elektrisk ladede partikler fra magnetosfæren bevæger sig langs magnetfeltlinjer mod Jordens atmosfære og kolliderer med atomer og molekyer der. 
Ved kollisionen bringes atomerne i en ustabil tilstand. Når de efterfølgende kommer tilbage til grundtilstanden sker det under afgivelse af den ekstra energi, de fik ved kollisionen, og det resulteter i udsendelse af lys.

”Disse processer kan vi også registrere i vores målinger,” siger Anna Naemi Willer.

Artiklen er oprindeligt publiceret på DTU. 


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close