21-11-2018 01:03:28

Ekspert i lynbeskyttelse modtager Elektropris

Civilingeniør og ph.d. Søren Find Madsen (39) er dette års modtager af Elektroprisen, som netop er uddelt af Elektrofondet i Ingeniørforeningen, IDA.
1. dec. 2016 Af Ole Haun
Mød vinderen af dette års Elektropris, Søren Find Madsen, en af de internationalt førende eksperter inden for lynbeskyttelse af vindmøller og andre højspændingsrelaterede emner.

Søren Find Madsen betegnes som en af de internationalt førende eksperter inden for lynbeskyttelse af vindmøller og andre højspændingsrelaterede emner. Til daglig er han CTO og medindehaver af virksomheden Global Lightning Protection Services A/S, der har hovedsæde i Herning.

Søren Find Madsen er uddannet civilingeniør fra DTU i 2001. To år senere gik han i gang med et ph.d. projekt om lynbeskyttelse af vindmøllevinger, som han afsluttede i 2006. Resultaterne af hans ph.d. arbejde er publicereret i en lang række videnskabelige artikler, ligesom resultaterne i dag er inkorporeret i den gældende lynbeskyttelsesstandard for vindmøller.
I 2006 modtog Søren Find Madsen desuden ”Young Scientist Award”, der blev uddelt på International Conference on Lightning Protection, som er en af de væsentligste internationale konferencer om lynbeskyttelse.

I motiveringen af prismodtageren fremhæves Søren Find Madsens indsats på det elektrotekniske fagområde som et yderst vellykket eksempel på samarbejde mellem universiteternes forskningsmiljøer og danske og udenlandske industrier, der arbejder med komplekse konstruktioner som vindmøller og fly.

Udover den faglige anerkendelse, som Elektroprisen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på 30.000 kr.

Priser til lovende kandidater


I forbindelse med Elektroprisen uddeles endvidere en række kandidatpriser som gives til nyuddannede, lovende ingeniører. Årets uddeling belønnede tre afgangsprojekter med kandidatpriser på hver 10.000 kr.

Kasper Lüthje Jørgensen modtager kandidatprisen for sit afgangsprojekt, hvor han har arbejdet med
elektrisk ledende tekstiler, der eksempelvis i fremtiden vil kunne anvendes til monitorering af sundhedsdata eller målinger i forbindelse med sportspræstationer. Projektet er gennemført i samarbejde mellem DTU og Ohio State University.

David Vinter Schultz Larsen modtager kandidatprisen for sit afgangsprojekt ved DTU Elektro.
I projektet arbejdede han med at udvikle driverkredsløb til en laser, som kan bruges i forbindelse med OCT-skanning, det vil sige skanninger af øjet.

Årets tredje kandidatpris deles af Chris Skovgaard Hansen og Kristian Didriksen Lund for deres kandidatspeciale, som blev gennemført ved Aalborg Universitet.
Med udgangspunkt i spørgsmålet - Hvordan kan et kabelbaseret transmissionsnet modelleres for at estimere forstyrrelse og udbredelse af harmoniske spændinger - betegnes specialet som et vigtigt skridt for at kunne reducere de store sikkerhedsfaktorer, der anvendes i dag, når nye store kraftværker, som fx havvindmølleparker, skal tilsluttes transmissionsnettet via lange kabelforbindelser.

Elektroprisen og kandidatpriserne blev motiveret og overrakt af Elektrofondets formand Ole Lauridsen.

Om E-priserne


Elektroprisen er en årlig hæderspris, som Elektrofondet uddeler til en person, med en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde, vist ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde, på højt fagligt niveau gennem nogle år og tilknyttet dansk forskning eller industri.

E-kandidatpriserne uddeles til unge lovende ingeniørkandidater inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde med afgangseksamen fra én af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner. Kandidaterne forventes at have leveret et særligt fremragende afgangsprojekt med et betydeligt teknisk/videnskabeligt indhold samt perspektiver for praktisk udnyttelse.

Elektroprisen og kandidatpriserne kan ikke søges, men uddeles kun efter indstilling.

Se også interview med vinderne af kandidatpriserne nedenfor:

IDA E

IDA E er et landsdækkende netværk, der arbejder bredt med alle elektrotekniske, elektroniske, elektrofysiske og kernetekniske emner.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close