11-12-2018 08:08:17

Er brint fremtidens energilager? DTU tester på skotsk øgruppe

Grøn omstilling: Brint rummer et stort potentiale i forhold til at opbevare overskudsstrøm fra fx sol- og vindenergi. DTU Energi er med til at teste potentialet på den skotske øgruppe Orkney.
27. maj. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Er brint fremtidens energilager? DTU tester på skotsk øgruppe

Vedvarende energikilder som solceller og vindmøller bliver konstant mere effektive. Danmark, Norge og Sverige har fx alle jævnligt perioder, hvor der kan lukkes helt ned for olie og gas, og også større nationer som Tyskland og Storbritannien har i løbet af foråret ramt perioder, hvor vedvarende stod for mere end 100 procent af produktionen af elektricitet.

Derfor er en af de store udfordringer nu, hvordan vi gemmer den overskydende elektricitet til de perioder på dagen, hvor solen ikke skinner og vindmøllerne står stille. DTU Energi deltager i et stort europæisk projekt på den skotske øgruppe Orkneyøerne, der skal vise, om brint er en del af løsningen. I de kommende fem år skal den isolerede øgruppe Orkney nord for Skotland danne rammerne for demonstration og udvikling af brintsamfundet, hvor brint bliver produceret, lagret og efterfølgende udnyttet til beboernes behov for opvarmning, elektricitet og transport.

“Orkneyøerne ligger lidt for sig selv og har derfor ikke samme muligheder for at stabilisere deres energinet, og samtidig laver de mere energi, end de selv kan bruge. Nogle af deres vindmøller kan mere end halvdelen af tiden ikke udnytte alt den strøm, der bliver lavet,” fortæller Eva Ravn Nielsen, der er leder af Test Center for Fuel Cell and Hydrogen Technologies ved DTU Energi.

Hvornår bliver brint en god forretning

Orkneyøerne har den fordel, at de allerede er i gang med flere spændende projekter, der indeholder brint og brændselsceller, ligesom de har mange vindmøller og udnytter tidevandet og bølgeenergi. Derudover har Skotland en visionær tilgang til vedvarende energi.

DTU er det eneste universitet, der er med i konsortiet BIG HIT, der ellers består af producenter af elektrolyse, brinttanke og brændselsceller samt en række organisationer. DTU er med i mange projekter, hvor de udvikler teknologien, men i BIG HIT-projektet består den danske rolle i at eftervise hvilke miljøgevinster, der er ved den nye teknologi.

Fakta om big hit

Orkney er en skotsk øgruppe på 990 km2 og med omkring 22.000 indbyggere.

Orkneyøerne generer meget overskudsstrøm, og derfor er det oplagt at omdanne det til brint, der kan bruges senere.

Projektet er støttet af EU gennem European Commission’s Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU) med 5 mio. euro.

Læs mere på dtu.dk

“Vi er med for at lave analyser. Det er et stort demonstrationsprojekt af en teknologi, som firmaerne allerede har udviklet. Så vi skal ind at analysere, hvornår det bliver en god forretning, hvad miljøgevinsten er, og hvad indflydelsen er på det omgivende samfund, hvor det bliver implementeret,” fortæller Eva Ravn Nielsen.

BIG HIT står for Building Innovative Green Hydrogen systems in an Isolated Territory: a Pilot for Europe. Og håbet er, at det netop kan blive et pilot-projekt for andre øer. Blandt partnerne i projektet er også Malta, og på sigt vil det være relevant at teste her i større skala.

De 12 partnere i projektet er:

DTU Energi
Orkney Islands Council
Shapinsay Development Trust
Community Energy Scotland
European Marine Energy Centre
Calvera
Giacomini
ITM Power
Symbio FCell
Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association
The Ministry for Transport and Infrastructure (Malta)
The Foundation for the Development of New Hydrogen Technologies in Aragon

Interesserer du dig for grøn omstilling?

Meld dig ind i IDA Energi
Meld dig ind i IDA Energi

Som medlem af IDA Energi får du rig lejlighed til at holde dig ajour med den udviklingen på energiområdet, og du møder ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere
Meld dig ind i IDA Miljø
Meld dig ind i IDA Miljø

Som medlem af IDA Miljø får du rig lejlighed til at holde dig ajour med udviklingen på miljøområdet, og du møder ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close