11-12-2018 08:08:20

Mandag den 1. oktober afholder IDA og IDA Learning igen en aften om efteruddannelse.
Kom og hør om dine muligheder og læg planer for din fremtid! Tilmeld dig nu.

Er du også bagud med efteruddannelsen?

Hver anden dansker har ikke været på efteruddannelse de seneste to år, og det halter også for nogle af IDAs medlemmer. Men det er afgørende, at du løbende får styrket din faglige profil.
Ajourført den 15. aug. 2018 Af Charlotte Holst - journalist, IDA
Er du også bagud med efteruddannelsen?

Har du fået pudset den faglige profil af for nylig? Eller hører du måske til den gruppe danskere, der ikke er blevet efteruddannet inden for de seneste to år? Det gælder i hvert fald for halvdelen af os, viser en befolkningsundersøgelse, IDA har lavet.

Også når det gælder IDAs egne medlemmer, er der forskel på, hvem der får opdateret deres kompetencer, lyder det fra IDA’s karriererådgivere. De taler med medlemmer, der arbejder i virksomheder, hvor efteruddannelse er højt prioriteret, mens andre ikke har fået nogen form for efteruddannelse i årevis. 

Derfor afholder IDA for andet år i træk Efteruddannelsesmesse, som giver medlemmerne mulighed for at få et samlet overblik over de efteruddannelsesmuligheder, der er, uanset om du er leder, projektleder eller specialist.

Efteruddannelsesmesse 

Den 1. oktober afholder IDA Efteruddannelsesmesse for andet år i træk. Her kan du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse, uanset om du er leder, projektleder eller specialist. LÆS MERE

Livslang læring for alle

Befolkningsundersøgelsen viser, at mange savner et relevant udbud af efteruddannelse, og hver femte peger på, at arbejdsgiveren ikke vil betale for det. Men efteruddannelse bør prioriteres. 

For at komme igennem med sine efteruddannelsesønsker på arbejdspladsen, kan man gøre det tydeligt for sin chef, hvad der konkret kommer ud af efteruddannelsesforløbet, og komme med bud på, hvordan ens opgaver bliver løst, mens man er væk. Det siger Morten Esmann, der er karriererådgiver i IDA.

-På den måde kan lederen nemmere finde ud af, om kurset er relevant – og medarbejderen bliver opmærksomme på, hvad de kan få ud af det, og hvad de bliver bedre til efterfølgende. Ved at få lavet en konkret aftale, er du sikker på, at du og din chef er 100 procent forventningsafstemt i forhold til din efteruddannelse.

En væsentlig årsag til, at folk ikke får opgraderet deres kompetencer er, at de savner et relevant udbud af efteruddannelse, viser undersøgelsen. Juliane Marie Neiiendam opfordrer parterne ved trepartsforhandlingerne til at give VEU-systemet (voksen- og efteruddannelsessystemet, red.) et gennemgribende eftersyn, så det i højere grad tager udgangspunkt i de teknologier og kompetencer, danske virksomheder har brug for – og åbner for, at midlerne kan komme alle til gode og ikke øremærkes til ufaglærte og faglærte som i dag.

-Det er kun rimeligt, at de VEU-midler, som alle virksomheder bidrager til, også kommer alle faggrupper på arbejdsmarkedet til gode. Derudover ser vi gerne, at der afsættes en pulje på 100 millioner kroner fra de ubrugte VEU-midler, som skal sikre udviklingen af et større, dybere og mere relevant udbud af teknisk og naturvidenskabelig efter- og videreuddannelse. Ser vi på vores egne medlemmer, så er manglen på et relevant udbud den helt store udfordring for at få efteruddannelse og kompetenceudvikling, siger Juliane Marie Neiiendam.

-Digitaliseringen af alle hjørner af vores arbejdsliv vil stille nye krav til alles kompetencer i et tempo, vi hidtil ikke har set. Så livslang læring er relevant for alle på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal udnytte potentialerne i ny teknologi og imødegå et truende kompetencegab, er det nødvendigt, at efteruddannelse og kompetenceudvikling bliver et fokusområde på langt flere arbejdspladser. De arbejdsgivere, der ikke investerer i deres medarbejderes kompetencer, kommer næppe ud som de langsigtede vindere, siger Juliane Marie Neiiendam, der er formand for Ansattes Råd i IDA.

Pas på med at være for nonchalant

Samtidig er der en del -  23 procent - som slet ikke mener, de har behov for at blive efteruddannet. Det kan dog være en risikabel tilgang.

-Selvtillid er en god ting. Men vejen til at holde sin markedsværdi og forblive attraktiv på arbejdsmarkedet går altså gennem skærpelse af sine kompetencer og kunnen. Det er lidt nonchalant at mene, at man har den viden, man har behov for, siger Juliane Marie Neiiendam.

Manglende tid er en anden forhindring for efteruddannelse. Men ofte handler det om planlægning og klare aftaler, lyder det fra Morten Esmann.

Læs her hans gode råd til, hvordan du får presset efteruddannelse ind i en godt fyldt kalender. 

Sådan får du tid til efteruddannelse
Sådan får du tid til efteruddannelse

Hvordan får jeg tid til at efteruddanne mig, når jeg altid har så travlt? Planlæg det i god tid og aftal det nøje med din chef, lyder rådet fra karriererådgiver i IDA Morten Esmann.

Læs mere
Manglende efteruddannelse giver mest utilfredse ledere
Manglende efteruddannelse giver mest utilfredse ledere

Det har betydning for lederes tilfredshed i jobbet, om de er blevet opkvalificeret i deres rolle som ledere eller ej. Ingeniørledere vil gerne have værktøjer til lederrollen, viser IDA Lederpanel ...

Læs mere
Hvorfor er kompetenceudvikling og efteruddannelse vigtig!
Hvorfor er kompetenceudvikling og efteruddannelse vigtig!

Taler: Jeanette Svendsen, IDA. I gennemsnit skifter danskerne job 6-7 gange i løbet af deres arbejdsliv! I fremtiden vil tallet blive højere, og om få år vil danskerne skifte job op til 12 gange i løbet ...

Læs mere

Deltag i debatten

Job & Karriere

luk
close