19-09-2018 09:29:07

Et samarbejde om isterninger

Kender du kampen med de dryppende isterningeposer eller når balanceevnen sættes på prøve med en vandfyldt isterningebakke, mens du leder efter en ledig og jævn plads i fryseren? Husker du de kolde fingre efter at have løsnet isterningerne for at få dem i et glas? Så læs med her! En dansk virksomhed har nemlig fundet løsningen.
Her er produktet, som virksomheden andice har opfundet som alternativ til isterningeposer og -bakker.
Her er produktet, som virksomheden andice har opfundet som alternativ til isterningeposer og -bakker.

Tre nyudklækkede designingeniører fra Aalborg Universitet står på spidsen af springbrættet fra den afsluttede uddannelse, klar til at tage springet ud i erhvervslivet. I juni i år færdiggjorde Brian Overgård Kristensen, Hans Erik Høgh og Andrea Kjær Blach Jensen civilingeniøruddannelsen i industriel design fra instituttet Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. De tre samarbejdede om specialet, der skulle blive kronen på værket af uddannelsen og billetten til et fortsat samarbejde med virksomheden andice.

I et samarbejde med den nystartede virksomhed, andice, har de udviklet et produkt, til at producere og dispensere isterninger med ambitionen om at skabe et konkurrerende alternativ til isterningeposer og -bakker.

Isterninger er en simpel luksus i hverdagen, der kan tilgås af mange. Dog er forberedelsesprocessen fra påfyldning af bakkerne og poserne til dosering af isterningerne omstændig og kan være ubehagelig kold for hænderne. Disse små besværligheder har både andice og de tre designingeniører haft fokus på i deres individuelt kørende projekter.

Som resultat af det hårde arbejde er to nye designs ved at blive færdigudviklet. I disse er det forsøgt at minimere forberedelserne og herved gøre det lettere og mere komfortabelt at producere og bruge isterninger i hjemmet. Produkterne er gennem en længere mekanisk udvikling designet så der på intet tidspunkt behøves kontakt mellem hænder og isterningerne. 

”Det var en spændende udfordring lige fra vi så projektforslaget fra andice første gang”, siger Brian Overgård Kristensen.

At udvikle et produkt til at producere og dispensere isterninger, som enkelt kan betjenes flere gange dagligt og i et almindeligt hjem. Et produkt, der modsat mange andre produkter på markedet, kan erhverves uden større omkostninger og benyttes uden frustrationer over vandspild i fryseren og vildtfarende isterninger i køkkenet. Udover at lave et projekt som kan opfylde de uddannelsesmæssige krav fra studiet ville vi også gerne præsentere et produktforslag for virksomheden, der kan udfordre deres opfattelse af hvad et isterningeprodukt kan være og hvordan det kan bruges. 

"Det lyder jo enkelt…Med frysere fast integreret i de fleste hjem lyder processen jo ikke så svær: at fryse vand til is. Det er netop her vi så udfordringen," siger Hans Erik Høgh. Vores fælles vision er at reintroducere brugen af isterninger i hverdagen. Det er derforet produkt, der kan benyttes hver dag og som er så let tilgængeligt og anvendeligt at folk ændrer deres vaner og får lyst til at bruge is oftere.

Selve frysningsprocessen kan være enkel, men i et ”gør-det-selv” produkt med høj tilstræbt komfort, som i de automatiserede isterningemaskiner, bliver det lige pludselig en stor udfordring. Projektet er ikke baseret på et gigantisk problem i hverdagen. Isterninger er heller ikke en nødvendighed, men i dette projekt handler det om at skabe merværdi og forbedre de små ting i hverdagen.

Mellem idé og realitet – samarbejdet forsætter

Selvom eksamen er veloverstået og uddannelsen er i hus, forsættes samarbejdet med virksomheden. Virksomheden andice, der består af Kim Jensen, MarcMunzer og Enrico Kaarsberg, har i flere år været i gang med udviklingen af et produkt, der kan forenkle brugen af isterninger i hjemmet. Sideløbende med jobs og privatliv, har de knoklet under visionen om at reintroducere isterningen i hverdagen.

”Ligesom isterningeposen gjorde det i sin tid, skal produktionen af isterninger i hjemmet igen løftes til et nyt niveau”, siger initiativtager og iværksætter Kim Jensen. De to grupper af isterningeentusiaster har nu slået sig sammen om at gøre drømmen til virkelighed – at se produktet, der skal revolutionere brugen af isterninger, sat på markedet. Over sommeren har de, i et team af frivillige, arbejdet på forberedelserne og kampagnen til lanceringen af det første produkt: Icebreaker, som præsenteres på Kickstarter i starten af september i år. Formålet med Kickstarter er at samle finansiel støtte til opstartsomkostningerne af produktionen af de første produkter.

”Vi har arbejdet hårdt, men den endelige realisering af produktet afhænger af, hvordan idéen bliver modtaget rundt omkring i verden”, siger Kim Jensen. På springbrættet mellem uddannelse og arbejdsmarkedet. På universitetet har vi lavet mange projekter på et grundlag af fiktive scenarier. Fælles for dem alle er, at de er endt i et produktforslag og en eksamen. I dette projekt tager vi skridtet videre og deltager i realiseringen af produktet. Det er enspændende og udfordrende proces, understreger Andrea Kjær Blach Jensen.

Alle bidrager med deres individuelle styrker og kompetencer, men processen er ny for de fleste så vi arbejder derfor alle udover grænserne for vores kendte og trygge arbejdsområder og på tværs af fagligheder. Selvom vi lige er blevet færdiguddannet, er vi allerede i gang med at arbejde, siger Brian Overgård Kristensen.

Samarbejdet med andice er frivilligt og ulønnet, så vi leder stadig alle tre efter jobs, og denne erfaring har gjort os mere rustet til de kommende arbejdsrelaterede udfordringer. Vi har set samarbejdet som en mulighed for at følge vores fælles projekter og drømme, men også for at dygtiggøre os. Samarbejdet har været enormt givende og forberedt os yderligere til at tage springet fra uddannelse til arbejdsmarkedet. 

Kickstarter

Det nye produkt lanceres i starten af september i år på Kickstarter. Formålet med Kickstarter er at samle finansiel støtte til opstartsomkostningerne af produktionen af de første produkter. Derfor er en succes afhængig af, at folk går ind på Kickstarter og støtter produktet. Indtil september kan produktet og arbejdet følges på Facebook på siden Easy Ice Cubes eller på www.and-ice.com.

Alle på holdet arbejder hårdt på frivillig basis og en realisering af produktet kanderfor kun ske gennem Kickstarter, at andre også tror på idéen og hjælper os med at sprede nyheden. Ved at støtte holdet og produktet på Kickstarter hjælpe sproduktet på vej til at blive en realitet og komme på markedet. Købsprisen på markedet bliver 299,- danske kroner og ved at støtte produktet på Kickstarterkan det erhverves endnu billigere.


Deltag i debatten

Design og Innovation

Nyeste job fra Jobfinder

luk
close