12-12-2018 04:16:57

EU-priser til fremragende danske miljøprojekter

Ingeniørforeningen har netop uddelt EU’s danske miljøpriser 2016. Og tager man udgangspunkt i projekterne fra årets prismodtagere, er danske virksomheder i topform, når det gælder om at udvikle innovative løsninger på miljøområdet.
3. maj. 2016 Af Ole Haun
Formanden for bedømmelseskomiteen, Kurt Nielsen fra IDA Miljø (th.), lykønskede modtagerne af EU’s danske miljøpriser 2016. Fra venstre ses adm. direktør Peer Leth fra Troldtekt A/S, Kasper Guldager Jensen, direktør i arkitektvirksomheden GXN og direktør Trine Richter fra Green Solution House, og adm. direktør Zhuoyan Cai fra Aquarden Technologies. Foto: Henrik Frydkjær.
Formanden for bedømmelseskomiteen, Kurt Nielsen fra IDA Miljø (th.), lykønskede modtagerne af EU’s danske miljøpriser 2016. Fra venstre ses adm. direktør Peer Leth fra Troldtekt A/S, Kasper Guldager Jensen, direktør i arkitektvirksomheden GXN og direktør Trine Richter fra Green Solution House, og adm. direktør Zhuoyan Cai fra Aquarden Technologies. Foto: Henrik Frydkjær.

Miljøpriserne blev uddelt ved et arrangement i Ingeniørhuset i København, hvor der blev uddelt i alt tre priser i kategorierne ”bæredygtige processer” samt ”bæredygtige produkter og services”.

Aquarden Technologies ApS fra Skævinge ved Hillerød blev tildelt miljøprisen i kategorien bæredygtige produkter og services for projektet ”Destruktion af miljøfremmede og giftige stoffer i industrielt spildevand med Waterox”.
Waterox er et anlæg, der kan omdanne miljøfarligt industrispildevand fra eksempelvis farmaceutisk og kemisk industri, hospitaler og lossepladser til rent vand – ved brug af en såkaldt SCWO-proces, hvorunder spildevandet udsættes for meget høje temperaturer og højt tryk. Anlægget er fuldautomatisk og mobilt, så det kan opstilles tæt på forureningskilden.

Fra Bornholm modtog Green Solution House miljøprisen i kategorien bæredygtige processer for projektet ”Green Solution House – cirkulær bæredygtighed i praksis”.
I begrundelsen for tildelingen omtales projektet som en dedikeret showcase på en gennemgribende renovering og opbygning af et bæredygtigt hotel- og konferencecenter, som er opbygget med fokus på genanvendelse af materialer, udnyttelse af vedvarende energi og fokus på ressourceeffektivitet.
Projektet, som består dels af nybyggeri dels af renovering, fremhæves endvidere for at have indtænkt bæredygtighed i samtlige arbejdsgange og ressourcekredsløb, såvel under renoveringen som i den daglige drift.

Endnu en pris i kategorien bæredygtige processer gik til virksomheden Troldtekt A/S. Troldtekt får miljøprisen for udviklingen af et komplet retursystem for byggeaffald i forbindelse med deres produkter. Virksomheden producerer akustikplader af træ og cement, men da udtjente træbeton-produkter kun vanskeligt kan adskilles i fraktioner ender de ofte som byggeaffald med ringe værdi. Her har Troldtekt i samarbejde med bl.a. kunder og leverandører etableret et omfattende retursystem, som reducerer mængden af byggeaffald og samtidig sikrer genanvendelse af komposterbare materialer til jordforbedring.

Ud over den faglige anerkendelse, som miljøpriserne er udtryk for, modtog prismodtagerne hver et diplom samt en unik glasskål af kunstneren Mikkel Yerst.

De tre prismodtagere går nu videre til den internationale priskonkurrence, som finder sted i Estland til oktober. Her skal de danske vinderprojekter dyste mod miljøprisvindere fra de øvrige EU-lande.

Om EU's miljøpriser
Formålet med EU's miljøpriser er at fremme innovative og bæredygtige løsninger på miljøområdet.
Priskonkurrencen har to niveauer. Nationale prisuddelinger og en efterfølgende konkurrence på europæisk plan.

I Danmark forestås konkurrencen af Ingeniørforeningen, IDA, efter aftale med EU-kommissionen og Miljø- og Fødevareministeriet.


Deltag i debatten

luk
close