18-10-2018 20:22:17

Få styr på din løn

Få styr på din løn her. IDA udgiver hvert år i december en lønstatistik, ligesom vi rådgiver alle vores medlemmer om løn, og giver mulighed for løntjek. Vi har samlet alt om løn her.
Ajourført den 6. dec. 2017 Af IDA
Få gode råd til din lønforhandling her

Lønstatistik 2017

Får du det rigtige i løn? 
IDA's lønstatistik for 2017 er klar. Klik her for at komme til statistikken.

Får jeg det rigtige i løn? 

Hvert år udgiver IDA Lønstatistikken, som er din guide til løn, og er dit vigtigste redskab til din lønforhandling. Her kan du bl.a. se, hvad andre med samme profil som dig får i løn.

Lønstatistikken er baseret på lønoplysninger fra IDAs medlemmer. Alle oplysninger behandles anonymt. Statistikken offentliggøres hvert år i december, hvor den også distribueres til alle medlemmer.

Løn

Får du det rigtige i løn? Hvordan forhandler du løn?
Se alle IDAs guides og værktøjer til løn her

Firmastatistik – sammenlign din løn med kollegaerne

Firmastatistikken er er et rigtig godt redskab, som kan bruges til at gå ind og se hvordan lønniveauet er på en given arbejdsplads. IDA beregner på baggrund af de indberettede oplysninger et indextal på alle virksomheder med mindst 5 indberettende medlemmer. Hvis du så finder ”dig selv” i  IDAs lønstatistik, kan du se, om du i din virksomhed ligger over eller under det generelle lønniveau i virksomheden . Oplysninger om lønniveauet på private arbejdspladser finder du i firmalønstatistikkerne.

Statistikkerne angiver i indekseret form lønniveauet i virksomheden fordelt på uddannelsesretninger og for medlemmerne  under et.

Har IDA fastsat en minimumsløn?

IDA fastsætter mindst en gang årligt en vejledende minimumsløn for nyuddannede privatansatte medlemmer, som kan bruges til at forhandle løn til det første job. Her kan du klikke videre og se den vejledende minimalløn for de forskellige uddannelsesretninger

Hvad er de almindeligste løndele udover kroner og øre?

Løn er en samlet pakke, hvor du skal se på alle de dele den består af, og ikke kun din bruttoløn.

En del af det bruttolønsbegreb der anvendes i IDAs lønstatistik er pensionen.Så det er vigtigt at være opmærksom på, når du holder din løn op mod lønstatistikken.

Læs mere om pension her.

Vilkår, der kan kapitaliseres som alternativ til kroner og øre, er fri telefon/mobil telefon, fri avis, bil/bilordning, hjemmepc, ekstra ferie/fridage og eller ferietillæg samt aftaler om afspadsering og overarbejdshonorering.

Du kan læse mere om hvorledes løn og vilkår kan sammenkædes i ansættelseskontrakten i IDAs standardkontrakt

Barselsvilkår kan også være en væsentlig del af lønpakken. Disse varierer meget fra gode ordninger på hele det offentlige område og nogle private arbejdspladser til knap så gode ordninger på andre private arbejdspladser.

Det kan være vanskelligt at bringe barsel op i forbindelse med en ansættelse. Derfor er vores generelle vejledning, at man bruger en pakke af ansættelsesvilkår, der ligger under markedsniveau til at forhandle sin løn højere.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte IDA for rådgivning og sparring i forbindelse med løn- og kontraktsforhandlinger.

Har IDA oplysninger om lønniveau og vilkår på ingeniørarbejdspladser?

IDA har samlet oplysninger om ansættelsesvilkår fra en lang række private (og offentlige virksomheder), således at du kan danne dig et billede af, hvad der er almindelige vilkår i et ansættelsesforhold på de pågældende virksomheder. Oplysningerne finder du i IDAs Guide til ingeniørarbejdspladser. Udover oplysninger om ansættelsesvilkår finder du også navne på kontaktpersoner/ tillidsrepræsentanter i virksomhederne. Lige så er oplyst, hvem der er kontaktperson i IDA.

Løn i det offentlige

Er du ansat i det offentlige er der automatiske  anciennitetsbestemte lønstigninger de første fire år, herudover kan der forhandles varige eller engangstillæg.


De varige tillæg kan være i form af kvalifikationstillæg eller funktionstillæg hvis du fx er IT-superbruger, miljøansvarlig eller lign.

Læs mere om offentlig løn her

Brug IDAs lønberegner

Den interaktive lønberegner er et fleksibelt værktøj, som giver mulighed for på en hurtig måde at få et overblik over lønniveauet under forskellige forudsætninger. Brug vores lønberegner inden din næste lønforhandling eller når du får et nyt job og skal forhandle løn, den giver dig det bedste overblik over din løn.

 


Deltag i debatten

luk
close