14-12-2018 20:40:44

Få styrke, selvtillid og modstandskraft: Du kan selv trykke på dopaminknappen

Få indblik i og gode råd til hvordan du kan opbygge styrke, selvtillid og modstandskraft. Chefpsykolog og ph.d på Psykiatisk Center på Frederiksberg Hospital Irene Oestrich fortæller, hvordan vi kan blive mere robuste.
Ajourført den 26. okt. 2016 Af IDA Learning
<p>Livet indeholder mentale udfordringer som tab, skuffelser, uretfærdighed, svigt, ulykker, krige, død og fattigdom. Men livet indeholder også glæde som overraskelser, fremstrakte hænder, trofasthed, lykke, spændende begivenheder og berigelse. Det handler meget om, hvor man som menneske har sit fokus, påpeger chefpsykolog Irene Oestrich.</p>

Livet indeholder mentale udfordringer som tab, skuffelser, uretfærdighed, svigt, ulykker, krige, død og fattigdom. Men livet indeholder også glæde som overraskelser, fremstrakte hænder, trofasthed, lykke, spændende begivenheder og berigelse. Det handler meget om, hvor man som menneske har sit fokus, påpeger chefpsykolog Irene Oestrich.

Bevar motivationen og arbejdsglæden

Tag et kursus i robusthed og få værktøjer til at øge dit gåpåmod, mens du passer på dig selv.

Brug dine styrker og kend dine sårbarheder på arbejdet.

Tilmeld kursus i robusthed

Du kan selv trykke på dopaminknappen. Der er mange forskellige ting, der kan udløse dopaminen, som er forbundet med lykkefølelse og smertereduktion. At få et ønske opfyldt, materielt eller socialt. At få behov dækkede. At blive stimuleret. At få sin vilje. At vinde. At få kærlighed, venlighed og accept gengældt.

Chefpsykolog fra Psykiatisk Center på Frederiksberg Hospital og ph.d. Irene Oestrich holdt indlægget ’Mental robusthed – kunsten at takle livets knubs’ på Ingeniørforenigen, IDAs konference Ledelse der styrker. Her gav hun sine bud på, hvordan vi kan opbygge styrke, selvtillid og modstandskraft.

»Du skal personligt selv arbejde med at øge trivsel og mental styrke, for der er ingen andre, der gør det for dig. Det kan du gøre gennem nye konstruktive tanker, ved at regulere dine følelser og skabe et miljø, hvor du løbende lærer nye færdigheder. Man kan tale om at skabe en bedre mental hygiejne,« siger Irene Oestrich, der også mener, at ledere skal have det som et vigtigt mål at øge medarbejdernes trivsel ved at skabe et sundt arbejdsmiljø.

Tre slags dopamin-aktiviteter

Der er tre slags aktiviteter, som du selv og din leder skal tage ansvar for, der øger din styrke. Det er lystbetonede aktiviteter, gode resultater og såkaldt anti avoidance.

»Højtuddannede med teknisk eller naturvidenskabelig baggrund har masser af lystbetonet arbejde. De elsker præcision og glemmer tit alt om tid og sted, når de er i flow i et fagligt kompliceret område. De gode resultater opnår de fleste også – både når de sætter barren for lavt og for højt,« siger Irene Oestrich.

Der er ting, vi mennesker automatisk undgår for at undgå at blive skuffede. Vi er bange for at komme til skade eller lide nederlag. Derfor skal vi opbygge mental robusthed til at kunne klare et nej.

»Der er en række strategier vi mennesker kan bruge. Sørg for at identificere alle de områder, hvor du undviger og begynd så at gøre alt det, du ikke tør. Prøv noget nyt hver dag, for fornyelse er udvikling og vækst. Det giver håb og mod at forholde sig til modgang. Vi skal være positive – realistiske, uden at romantisere og idyllisere. Det er anti avoidance,« lyder rådet fra Irene Oestrich.

Selvbeskyttelse og selvforsvar

Chefpsykologen taler også om at beskytte og forsvare sig selv. For hvis man ikke kan stille op for sig selv, så føler man sig let i fare.

»Intelligente mennesker opdager ikke altid faren, fordi de altid bortforklarer alt. De bedrager både sig selv og andre. Hvis ikke man opdager, det er indbildt fare, går man i panik og bliver terroriseret af angst. Destruktive tanker er et universelt problem, som nedbryder og blokerer for vækst. Det er et toksisk miljø inde i dig selv, og følelsen af, at ’alle vil tage røven på mig,’, kan bare være en følelse og ikke virkelighed,« forklarer Irene Oestrich.

En anden kilde til mistrivsel er sociale færdigheder.

»Sociale præstationer fra at møde nye mennesker, til at starte samtaler og løse svære problemer kan udgøre en trussel for selvværd og integritet. Især hvis der mangler sociale færdigheder,« påpeger Irene Oestrich.

Coping hamler op med livets udfordringer

Hvad kan udløse din dopaminknap?

 • Tæl dine velsignelser – identificer alt det du er taknemmelig for
 • Lyt til musik
 • Kys, kram og kæl
 • Bevæg din krop
 • Dyrk din spiritualitet
 • Grin højt og inderligt
 • Gør noget godt for nogen
 • Vær generøs - dele med andre
 • Søg positive følelser – som en vej til succes
 • Identificer dig med dine rødder
 • Brug lykkelige minder som guide
 • Prøv noget nyt hver eneste dage
 • Vær optimistisk
 • Få balance mellem arbejde og fritid
 • Del din historie med nogen
 • Giv dig tid
 • Visualiser noget lykkeligt
 • Smil
 • Gift dig til lykke – ikke til penge eller fordi du ikke vil være alene

Coping har ifølge Irene Oestrich mange kvaliteter. Vi har alle et unikt værdisystem, som er en slags regnemaskine inde i os, der konstant er i brug. Når vi møder et menneske eller er i en bestemt situation, så ved vi instinktivt om det er ”godt eller dårligt”, ”rigtigt eller forkert”, ”hensigtsmæssigt eller det modsatte”, ”opbyggende eller nedbrydende” – om det er ”helende eller skadende”. Om vi vil nærme os eller fjerne os fra feltet.

»Følelser er irrationelle, men vores tanker kan få os til at handle fornuftigt. Vi ved, at belastende begivenheder underminerer evnen til at cope. Vi ved instinktivt om det er noget vi skal nærme os eller fjerne os fra,« påpeger Irene Oestrich.

Når sindet overvældes af emotioner, sker der en kortslutning i vores hjerne.

»Belastning kan imidlertid ende med at følelserne fastfryses og personen bliver ved at genopleve det kedelige, der er sket. Som en film der konstant kører i hovedet, selvom lyden er slukket. Vi er derfor nødt til åbent at genopleve og genfortælle og omstrukturere for at kunne adskille fortid og nutid. For nogle er det en svær proces,« siger Irene Oestrich.

Bæredygtig ledelse

Virksomhederne bør arbejde med det, Irene Oestrich kalder bæredygtig ledelse. Det er, når lederne har faglig kompetence indenfor det felt, som vedkommende leder – og lederen stiller krav om effektivitet og resultater, men uden at køre ud over kanten.

»En bæredygtig leder har fokus på langsigtet produktivitet. Det gøres ved at vise fælles ansvar og have tydelige afstukne rammer, samtidig med, at lederen viser oprigtig interesse og autentisk engagement,« siger hun.

Der skal satses på uddannelse og de rette kompetencer til medarbejderne. Tryghed og sikkerhed er stadig vigtigt. Frihed indenfor klare rammer, så arbejdssituationen giver mening og retning.

»Den bæredygtige leder skal være klar, specifik, autentisk og rette opmærksomheden mod medarbejdernes konkrete indsats for være en positiv, motiverende kraft,« fastslår Irene Oestrich.

Modgift til at beskytte sig selv

Vi skal alle have modgift til at beskytte os selv mod livets vanskeligheder. Det kræver ifølge Irene Oestrich mod at konfrontere og håndtere alt det, der er vanskeligt, farligt, smertefuldt og kræver en særlig indsats. Det kræver mod ikke at trække sig eller undvige.

»Evnen til at overleve, overvinde, stå fast, være ubestikkelig og nå vigtige mål uanset modgang kræver netop mod, styrke, en indre fasthed, beslutsomhed, bestemthed og vedholdenhed. Og det skal trænes, den mentale robusthed kommer ikke af sig selv,« fastslår Irene Oestrich. 

Trivsel batter på bundlinjen
Trivsel batter på bundlinjen

Lær at tænke trivsel som en strategisk ressource helt på linje med kapital, produktion, bygninger, kunder og årsværk. Det giver ikke bare en robust organisation - det batter også på bundlinjen.

Læs mere
Få styr på dine lederkompetencer, når det gælder stress
Få styr på dine lederkompetencer, når det gælder stress

Mange ledere er usikre, når det gælder opgaven om at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. De mangler viden om, hvad stress er, og har ofte ikke de værktøjer, der kræves. Der er stort po ...

Læs mere
Har du stressede medarbejdere?
Har du stressede medarbejdere?

Der er en klar sammenhæng mellem den nærmeste leder og niveauet for stress på arbejdspladsen: Jo bedre rating den nærmeste leder får, jo mindre stresset opleves arbejdspladsen.

Læs mere
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?

Mange overser de tidlige tegn på stress, og risikerer at få alvorlige følgevirkninger, før de får hjælp. Spot symptomerne og lær, hvordan du kan hjælpe dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close