21-11-2018 13:28:01

Finanslov 2017: Lav en masterplan for infrastrukturen

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, opfordrer Folketingets partier til at indgå langsigtede rammer og planer for Danmarks infrastruktur, så usikkerheden om fremtidige infrastrukturprojekter begrænses.
30. aug. 2016 Af IDA Universe

Regeringen har fremlagt sit forslag til kommende infrastrukturinitiativer i forbindelse med finansloven. Her foreslår regeringen, at der bliver afsat 525 mio. kr. frem mod 2020 til en udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S. Derudover vil regeringen fremrykke Storstrømsbroen og iværksætte en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, mener vi, at det er gode og tiltrængte initiativer, der på hver deres måde vil skabe stor samfundsværdi.

”Det er glædeligt og tiltrængt, at regeringen afsætter penge til nogle her-og-nu investeringer i infrastrukturen. Dog savner vi nogle mere langsigtede rammer og planer for Danmarks infrastruktur, så vi begrænser mængden af stop-go løsninger i fremtiden. I Sverige og Norge har politikerne gode erfaringer med at enes om en national transportplan og stå ved den, også selvom regeringsmagten skulle skifte,” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Han henviser til den store politiske usikkerhed, der har været om en række infrastrukturprojekter bl.a. Togfonden, letbanen om Ring 3 og Storstrømsbroen. Hvor Storstrømsbroen sidste år blev udskudt, er den nu med på næste års Finanslov.

”Denne usikkerhed om infrastrukturprojekter er dyrt for virksomheder og samfundet. Derfor vil vi gerne opfordre regeringen til at lave en masterplan med en klar prioritering af Danmarks infrastruktur. En masterplan som skal revideres hvert andet eller tredje år. Ideen med planen er at sikre, at fremtidige infrastrukturinvesteringer er koordineret på tværs af projekter, transportformer og samfundsøkonomi,” siger Henrik Garver. 

I Forslag til Finanslov 2017 er der også beskrevet en besparelse på driften af den danske jernebane. Her forventes det, at der kan spares 50 millioner kroner i 2017 stigende til 125 millioner kroner fra 2020 og frem på drift og vedligeholdelse på de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området.

”Med udgangspunkt i FRI’s State of the Nation 2016-rapport, der viser en neutral tendens med det nuværende investeringsniveau, er jeg bekymret for, at de reducerede midler kan gøre jernbanens tilstand mere sårbar i fremtiden, med længere transporttid til passagerene til følge,” forklarer Henrik Garver, inden han afslutter med at påpege, at der i regeringens 2025-plan bliver lagt op til et løft i rammen for offentlige investeringer til bl.a. bedre infrastruktur på i alt ca. 27 mia. kr. frem til 2025, og at den præcise udmøntning af disse kan fjerne bekymringen for, hvad der sker med jernbanen, men netop i det perspektiv er en masterplan for infrastrukturen væsentlig at have.


Deltag i debatten

luk
close