11-12-2018 08:04:13

Find ud af, hvad din løn bør være

Uanset om du er i gang med at forhandle lønnen til et nyt job – eller du skal forhandle løn i dit nuværende job – er det smart at læne dig op ad IDAs lønstatistik, IDA Lønberegner og firmastatistikken.
22. mar. 2017 Af Annika Ipsen

Kan jeg forlange mere end de gængse fem feriefridage? Er gennemsnitslønnen lavere i Kolding end på landsplan? Er min branche presset på lønnen – eller ligger den højt? Hvad med projektledere med min anciennitet – har de medarbejderaktier eller bonusordninger? Hvad er lønniveauet i den virksomhed, jeg har fået job i?

Uanset om du er i gang med at skifte job – eller du snart skal ind og forhandle løn med chefen på din nuværende arbejdsplads – er det givende at være klædt godt på. Og det kan IDA-værktøjerne – den årlige lønstatistik, IDA Lønberegner og den helt konkrete firmastatistik – hjælpe dig med.

Som medlem kan du se og downloade IDAs Lønstatistik.

”Værktøjerne kan hjælpe dig til at forhandle den løn, du er værd. Skal du melde et lønniveau ud på et nyt job, er det rart at vide, hvad gennemsnitslønnen er på et lignende job – og gerne også på brancheniveau og geografisk. For din løn skal jo afspejle dine kompetencer i forhold til den konkrete stilling og lønstatistikken,” siger Kirstine Skaarup, som er advokat i Juridisk rådgivning og arbejdsmarked i IDA.

Dyk ned i firmastatistikken

Værktøjerne kan også bruges til at finde ud af om din lønudvikling er svarende til folk i din branche, dit geografiske område og endda helt ned på den pågældende virksomhed, hvis der er indberetninger fra mindst fem IDA-medlemmer.

”I firmastatistikken kan du samle op på, hvad lønniveauet er i en konkret virksomhed i forhold til landsgennemsnittet.” fortæller Kirstine Skaarup.

Virksomhedsgrupper og tillidsfolk kan også bruge de forskellige IDA-værktøjer til at se om den pågældende virksomhed holder sig på niveau, eller om de falder eller stiger i forhold til landsgennemsnittet og andre konkrete virksomheder i branchen eller det geografiske område.

Du kan som IDA-medlem logge ind på www.ida.dk og søge efter firmastatikstikken. Herefter får du mulighed for at søge på de enkelte firmanavne.
Selvstændige i statistikken
Lønstatistikken er delt op i afsnit for de privatansatte, offentligt ansatte og selvstændige.

”Nystartede selvstændige kan for eksempel se, hvad den gennemsnitlige timepris er som selvstændig konsulent – og det er jo altid interessant, når man skal sætte sin egen pris eller se, hvor andre i branchen ligger,” forklarer Kirstine Skaarup.

På det private område kan du ud over løngennemsnittene se statistik på øvrige ansættelsesvilkår, herunder hvor mange medlemmer, som er ansat på jobløn.

På det offentlige område kan du se løntrin på overenskomsterne, og hvor meget personligt tillæg kollegerne har forhandlet sig til.

Pragmatisk lønberegner

Du kan taste alle oplysninger ind i IDAs lønberegner - anciennitet, uddannelse, stillingstype, personaleansvar, geografi, antal ingeniører på virksomheden og om du er på jobløn – og så beregner den, hvad lønnen gennemsnitlig er på en profil som dig.

”Her er også en statistik på personalegoder, hvor du kan se, hvor mange feriefridage, klausuler, rejsedage pr. år, gennemsnitlig arbejdstid og bonusordning kolleger med en sammenlignelig stilling har. Så er det er ret godt inspirationskatalog, fordi du kan se, hvad du kan tænke i af alternativer, hvis du ikke kan forhandle mere på lønnen, og du derfor vil tage alternativer til en lønforhøjelse med i forhandlingen,” siger Kirstine Skaarup.

Arbejdsgiveren har ofte en interesse i at tale dit udspil til løn med videre ned; ”Så høj løn får andre ikke!” ”Så mange fridage har de andre heller ikke”.

”Men så er det givtigt, at du kan sige, at du ved, at 74 procent har fem feriefridage ud over det ferieloven foreskriver – og at to procent faktisk har over ti dage. Det er en god måde at bakke din lønforhandling op på,” fastslår Kirstine Skaarup.

Test dig selv: Er du klar til næste lønforhandling?
Test dig selv: Er du klar til næste lønforhandling?

Test dig selv: Hvad skal du svare, når din chef spørger dig, hvad dit lønudspil er? Og skal du sammenligne din løn med dine kollegaers? Og hvordan ved du, hvad du er værd? Bliv klædt på til din lønforhandling her.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close