18-10-2018 23:26:31

Med IDA Startup sætter vi fokus på teknologibaseret iværksætteri. Vi understøtter dig, som har valgt en karrierevej, som iværksætter - hvad enten du selv har startet en teknologibaseret startup, eller ønsker at blive en del af en. Vi tilbyder rådgivning, og arrangementer, deler viden og faciliterer netværk med teknologibaseret iværksætteri som afsæt.

Fra forsker til iværksætter

Opfindelsen af en ny type reometer blev et spring ud i iværksætterlivet for Fridolin Okkels. Følg hans rejse fra fysiker på DTU til iværksætter her og få hans bedste råd.

I forbindelse med min forskning på DTU Nanotech opfandt jeg i 2007 en ny metode til at måle væskers flyde-egenskaber. Opfindelsen var fra starten kun beskrevet på papir og via numeriske modeller, så der skulle gå 3 år, parallelt med min anden forskning, før den første skrivebords-opstilling af apparatet var testet i 2010.

Helt konkret går opfindelsen ud på at udvikle en komplekst udformet mikro-kanal vha. struktur optimering, hvor forskellige væsker flyder igennem samme kanal på forskellige måder. Ved at måle væskens strømningsmønster igennem den komplekse kanal kan jeg så karakterisere væskens flyde-egenskaber (kaldet Reologi). Jeg havde opfundet en ny type reometer!

Først tog jeg ikke opfindelsen seriøst - Idéen var så enkel at jeg regnede med at den var patenteret for længst! Derfor gik der 2½ år før jeg i 2009 præsenterede opfindelsen for Instituttets nye vicedirektør (som meget heldigt var uddannet reolog og kunne se potentialet i opfindelsen!)

Copenhagen Spin-outs 

Copenhagen Spin-outs var mellem 2010 og 2015 ” … en fælles satsning imellem det akademiske forskningsmiljø og industrien med fokus på innovation og kommercialisering af bioteknologisk forskning i hovedstadsområdet” Læs mere her

I de efterfølgende år modnedes teknologien samtidig med at den første kontakt til interesserede samarbejdsvirksomheder indledes finansieret af universitetet.

Næste store skridt blev taget da jeg via Copenhagen Spin-outs begyndte at samarbejde med Anders L. Østergård om at udvikle en forretningsplan for det kommende firma, Fluidan, som skulle kommercialisere opfindelsen. Samarbejdet med Anders var så godt at vi i sommeren 2014 blev enige om at stifte firmaet sammen og søge opstarts-finansiering.

D. 16. december 2014 var en hård skæringsdag for os og Fluidan: Da fik vi bevilliget den første investering (Pre-Seed) af Syddansk Teknologisk Innovation’s bestyrelse, hvor vi kunne fremvise den første ”flytbare” udgave af apparatet (som blev færdiggjort ugen inden) og medbringe en dugfrisk Licensaftale med DTU som gav os eksklusive rettigheder til teknologien.

Siden 1/1 2015 har Anders og jeg været fundtidsansat i Fluidan, hvor mit fokus som CTO er at videreudvikle forskellige versioner af apparatet (kaldt RheoStream™) samt at verificere dets værdi for vores samarbejdsvirksomheder ved at kunne karakterisere (og på længere sigt kontrollere) flyde-egenskaberne af deres produkter.

Vi har for kort tid siden lukket den næste store investeringsaftale som skulle kunne bære os frem til at blive selvfinansierende inden for de næste 2-3 år!

Opfindelsen og patenteringsprocessen

Derefter gik patenteringsprocessen i gang, som starter med at opfinderen udarbejder et ”Notification of Invention”, som DTU så har 2 måneder til at vurdere patenterings-egnet. Derefter valgte DTU at overtage opfindelsen mod at de finansierer patenterings-processen. Som opfinder vil jeg automatisk få en del af kommende royalty/licens-indtægter fra DTU, men de kommer jo ikke af sig selv og derfor valgte jeg over en årrække at blive iværksætter!

Mht. patenteringsprocessen har jeg fået en stor respekt for patent-agenter, som gør en uvurderlig indsats i at udarbejde patentansøgningen baseret på ens egen ”Teknologi-beskrivelse”. Et patent er faktisk et stykke lovtekst (!) og derfor accepterede jeg fra starten at opbygningen og mange af formuleringerne i ansøgningen havde sin egen logik, som først sent i processen gav mening for mig. Patentering af firmaets kerne-teknologi er uhyre vigtigt for opstartsfirmaets værdi og hvis det er muligt skal firmaet helst blive ved med at generere patenter fremadrettet.

Fra forsker til iværksætter

For at gøre karriere som forsker er det naturligt at publicere i en lind strøm, og det passer dårligt med behovet for at hemmeligholde sin opfindelse i de 18 måneder der går fra indlevering af patentansøgningen indtil den bliver offentliggjort. Mens jeg stadig var 100% forsker klarede jeg det, ved at lade opfindelsen være et bi-projekt ved siden af min kerne-forskning, hvorved der ikke opstod en publicerings-konflikt.

Det har været en større omstilling end jeg umiddelbart troede at blive iværksætter. Heldigvis gav min daværende Institutdirektør mig mulighed for at støbe kuglerne ved siden af at jeg var fuldtidsantal, så jeg kunne stige fra forsker-jobbet direkte over i det finansierede opstartsfirma.

Tre-fire punkter vil jeg gerne give videre:

Vigtigste erkendelse: Kend dine begrænsninger – Jeg blev hurtig klar over at jeg ikke skulle være Adm. Dir. for firmaet, da min force klart ligger ovre i det tekniske.

Vigtigste valg: At vælge sin ”makker”, som for mit vedkommende var Anders L. Østergård, som først hjalp med at skrive forretningsplanen og senere blev med-stifter og CEO. Der kommer uundgåelige rutsjeture undervejs, så en god kemi og samarbejde er et must. Et godt team er ofte vigtigere for kommende Investorer i deres vurdering af opstartsfirmaet end udviklingsstadiet af produktet/teknologien.

Vigtigste motivation: Det gik op for mig at jeg kunne gøre umiddelbar gavn! Som forsker møder man sjældent de personer som får gavn af ens arbejde. Undervejs på denne iværksætter-rejse har de fleste af vores møder med samarbejdsvirksomheder og kommende kunder været konstruktive og fremadrettede, da vores unikke teknologi vil kunne forbedre styringen og kontrollen af deres produktion. En af grundene er fx at vores RheoStream-apparat kan måle flyde-egenskaberne 100 gange hurtigere end de eksisterende apparater, så produktionen vil kunne justeres ind efter målingerne! (Måletiden bliver reduceret fra ~45 min. til under 30 sek.)

Et af højdepunkterne var da vi fik en Senior Project Manager i Proces Teknologi i røret for første gang, og han udbrød: ”Dette opkald har jeg ventet på i mange år!”

Læs mere om IDA Design & Innovations arrangement 'Iværksætteri og ingeniørfaglighed' her: 


Deltag i debatten

luk
close