21-11-2018 13:19:15

Fremtiden byder på flere digitale services i byggebranchen

Byggeri: DTU Byg deltager i et forsøg med den nye Sigfox-teknologi, der skal bruges til at gøre Lyngby til testlaboratorium inden for Internet of Things (IoT). Digitale services som bl.a. IoT forventes at komme til at spille en afgørende rolle i fornyelsen af byggebranchen og til at øge bygningers performance og kvalitet.
24. jan. 2017 Af DTU
Fremtiden byder på flere digitale services i byggebranchen

Fysiske enheder fra vores hverdag bliver i stigende grad koblet på internettet. Dette fænomen kaldes Internet of Things (IoT).

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og virksomheden IoT Denmark afprøver DTU den nye teknologi Sigfox, der skal være med til at gøre Lyngby til testlaboratorium for nye løsninger inden for IoT-teknologi.

Samarbejdet sker i regi af foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby, der er et partnerskab mellem kommunen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, boligforeninger og borgere.

Sigfox er et trådløst datanet, der først for nylig er blevet lanceret i Danmark. I Lyngby skal Sigfox i første omgang bruges til at optimere brugen af Lyngby-Taarbæk Kommunes biler.

”Med sensorerne kan vi registrere, om vi udnytter vores bilpark godt nok og på den måde optimere ud fra vores reelle behov – og ikke ud fra hvad vi tror, der er brug for. Med IoT-teknologi kan vi derfor på en relativt billig måde forhåbentligt komme til at spare både tid og penge. Sigfox-dækningen her giver os muligheder for, at Lyngby kan blive et epicenter i Danmark inden for udviklingen af IoT og nye produkter kan testes ’in real life’ inden de kommer på markedet,” udtaler Jakob Sylvest-Nielsen, Centerchef for Borgerservice og Digitalisering i Lyngby-Taarbæk Kommune, i en pressemeddelelse.

Testlaboratorium og operationelt netværk i ét

To antenner er blevet placeret henholdsvis på toppen af Lyngby Storcenter og på DTU. De to antenner sikrer, at Lyngby er fuldt dækket af Sigfox-signalet og dermed kan benyttes som testlaboratorium og fuldt operationelt netværk for virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder med udvikling af produkter inden for IoT.

Det system, der bruges til at analysere de data, der opsamles af IoT-netværket, er forankret hos DTU Byg. Det sker gennem en cloud-infrasktruktur, som forskningscentret Centre for IT-Intelligent Energy Systems in cities (CITIES) har opbygget til bl.a. forskning i store data. Det fortæller Alfred Heller, lektor ved DTU Byg, vicecenterleder for CITIES og kontaktperson til Vidensbyen.

”Vores opgave i projektet er at indsamle og analysere de data fra Lyngby-Taarbæk Kommunes biler, som IoT-netværket opsamler. Vores analyser skal herefter indgå som en del af beslutningsgrundlaget for kommunen, når de skal tilpasse anvendelsen af deres biler. På længere sigt vil også andre typer af data fra byen kunne indgå i lignende analyser,” fortæller Alfred Heller.

IoT kan få stor betydning for byggebranchen

Med tiden kan IoT-netværk som det, Lyngby-Taarbæk Vidensby nu skal til at afprøve, få stor betydning for bygge- og anlægssektoren. Anvendelsen af trådløse sensorer, cloud-services og andre digitale services vil kunne spille en afgørende rolle i den nødvendige fornyelse af byggesektoren ved at øge bygningers performance og kvalitet, lyder det fra Alfred Heller.

”Sammenhængen bliver klar, når vi bruger IoT systemerne til at opsamle data fra bygninger i kommunen m.m. Det forventes, at op til 40 % af alle IoT-sensorer i fremtiden vil blive installeret i bygningskonstruktioner af forskellig art. Derfor er det vigtigt, at byggebranchen er fremme i skoene. Det kommer vi ved at deltage i projekter som det i Lyngby,” vurderer Alfred Heller.

Artiklen er tidligere bragt på DTU.dk

Smart grid på Roskilde Festival: DTU-studerende hjælper med at spare penge på strømregningen
Smart grid på Roskilde Festival: DTU-studerende hjælper med at spare penge på strømregningen

Roskilde Festival: Det koster Roskilde Festival unødvendigt meget, at fx koncerter og køleskabe kører på samme tid. Et hold DTU-studerende undersøger mulighederne for at fordele strømforbruget jævnt over hele dagen.

Læs mere
Wi-Fi-signalet i din telefon kan hjælpe Roskilde Festival til at give dig en bedre festival
Wi-Fi-signalet i din telefon kan hjælpe Roskilde Festival til at give dig en bedre festival

Roskilde Festival: Wi-Fi-tracking viser, hvordan Roskilde Festivals gæster bevæger sig rundt på festivalen. Det kan bruges til at skabe bedre oplevelser for de mange festival-deltagere.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close