11-12-2018 08:31:24

Fremtidens smarte energisystem er sammenkoblet

Danmark har et mål om at blive fri af fossile brændsler i 2050, og Danmarks fremtidige energiforsyning skal baseres på vedvarende energi, men hvad kræver det af det danske energisystem? Vi har samlet en række links, der sætter fokus på fremtidens smarte energisystem.
3. nov. 2015 Af Katja Isabel Romme Simonsen

Smart Grid i Danmark

Hvis målet for Danmark er, at elforbruget og elproduktionen i fremtiden skal komme fra vedvarende energikilder som fx elektriske varmpumper, så kræver det, at elsystemet skal udbygges via et intelligent elsystemt kaldet Smart Grid. Læs rapporten af Energinet.dk og Dansk energi om, hvordan Smart Grid anvendes mest effektivt i Danmark.

IDAs Energivision 2050

IDAs Energivision 2050 er et bud på et robust og fleksibelt dansk energisystem, som bygger på vedvarende energikilder og et massivt fokus på energibesparelser. Visionen er baseret på et effektivt energisamspil på tværs af sektorer som industri, boliger, transport og husholdninger.

IDAs Energivision 2050 bygger videre på arbejdet i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 og IDAs Klimaplan 2050, som udkom i henholdsvis 2006 og 2009. Visionen er baseret på bidrag fra en række af IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde med energisystemanalyse.

Læs IDAs Energivison 2050

Smart Energi – grøn omstilling af energisektoren

Hvis vi skal sikre en grøn omstilling af energisektoren i Danmark, så er der et forsat behov for at udvikle nye tiltag, der på sigt kan sikre et sammenhængende energisystem. Seneste magasin af Energinet.dk og Dansk Energi sætter fokus på fremtidens smart energi. Læs magasinet og bliv klogere på Smartgrid, varmepumper, og hvordan fremtidens energilandskab skal være elektrificeret. Du kan desuden også læse de andre Smart Energi magasiner, som ser på tendenser indenfor det intelligente elnet.

Fremtidens smarte systemer er koblet sammen

Danmark skal have en selvforsynende energiforsyning i fremtiden. Den skal være baseret på vedvarende energi, men det er ikke nok at bygge flere varmepumper, vindmøller eller solcelleanlæg, da energisystemet også skal være robust, bæredygtig og effektiv for at sikre, at vi har varme og el nok. Løsningen er et Smart Energy System, hvor elsystemet er koblet sammen med varme- og transportsystemet. Se videoen og forstå, hvordan Danmarks Smart Energy System skal skrues sammen.

Tyskland er gået all-in på vedvarende energi

Vores naboer i Tyskland satser stort på vedvarende energi og har besluttet at lukke sine atomkraftværker i 2022.  I løbet af de sidste fem år har Tyskland fokuseret på at holde sit elnet stabilt og her har fremkomsten af VPP’er (virtual power plants) haft en stor betydning. VPP’erne har haft en stor betydning for udbredelsen af den vedvarende energi i Tyskland, hvor de forbinder forskelle individuelle energiproducenter via sensorteknologi og avanceret softwareværktøjer, der har en betydning for, at elnettet ikke bliver overbelastet. Bliv klogere på Tysklands VPP’er, og hvordan de i samarbejde med USA skal sikre vedvarende energi samt et stabilt elnet.    


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close