21-09-2018 08:37:07

Fremtidens toilet laver afføring om til rent drikkevand

Toiletsystemerne skal i fremtiden lave afføring om til rent vand, hvilket kan hjælp til at løse det globale problem med mangel på rent drikkevand.
28. jun. 2016 Af Katja Isabel Romme Simonsen
Et af toiletsystemerne fungerer på den måde, at det filtrerer væsken i afføringen om til vand.
Et af toiletsystemerne fungerer på den måde, at det filtrerer væsken i afføringen om til vand.

Vand er en af jordens vigtigste ressourcer, og uden vand ville vi alle være døde inden for en uge. På verdensplan har en ud af ni mennesker stadig ikke adgang til har rindende vand.  Og mens verdenen prøver at bekæmpe den globale opvarmning, ser det ud til, at manglende vand vil blive et endnu større problem end den globale opvarmning.

Den gode nyhed er dog, at der bliver udviklet teknologier, som skal øge vores vandeffektivitet. Det skriver Techradar. Dette består blandt andet af teknologier, der kan afsalte vand eller et vandbehandlingssystem, der bruger naturlige bakterier i stedet for kemikalier til at fjerne forurenede stoffer fra vandet ved hjælp af omvendt osmose, som Universe før har skrevet om.

Andre teknologier, der skal øge vores vandeffektivitet, er toiletter, der kan genbruge vandet fra afføring. Der er blevet designet forskellige toiletsystemer, der skal gøre spildevand til rent drikkevand. Det kræver dog en større proces før, at kvaliteten af vandet er i nogenlunde stand.

En af dem, der har designet et toiletsystem, der kan genanvende vandet, er forskningsinstituttet RTI International, som samarbejder med Duke Universitet og Colorado State Universitet, der har testet deres toiletsystem af siden september sidste år.

Systemer fungerer på den måde, at det filtrerer væsken i afføringen om til vand. Systemet deler afføringen op i faste stoffer og væske. Væskerne gennemgår en etapevis filtreringsproces, der foregår ved hjælp af energi høstet fra brændt afføring, som derefter er blevet tørret og komprimeret til piller. Vandet der bliver produceret af filtreringen er ikke god nok til at drikke, men er rent nok til fx at vaske hænder med eller til at vande planter.

Solpaneler på taget 

En anden producent af et nyt toiletsystem, er University of South Florida, der med deres toiletsystem kaldet NEWgenerator også kan genanvende vandet fra afføring. Toilettet minder om RTI Internationals toilet, men i stedet for at brænde affaldsstofferne, er systemet drevet af solpaneler, der sidder på taget.

Disse paneler oplader et batteri, som driver en pumpe der trækker vandet fra spildevandsslammet, som opbevares i en underjordisk tank. Afføringen bliver derefter behandlet, og  det er klar til at blive brugt som plantegødning. Væskerne passerer i stedet gennem en anaerob membran bioreaktor, som filtrerer faste stoffer og bakterier fra vandet. Vandet tilsættes klor og er derefter klar til at blive genbrugt.

Afføring omdannes til både elektricitet samt drikkevand

Janicki Bioenergy har designet et toiletsystem kaldet Omni Processor S200, og det kan omdanne 92 m3 afføring om til 86.000 liter drikkevand.  Omni Processor S200 er i stand til at behandle afføring fra op til 200.000 mennesker og kan producere drikkevand til 35.000 personer.

Omni Processor S200 bruger lige som RTI Interationals design, de faste stoffer fra afføringen som brændstofkilde til at køre anlægget. Anlægget anvender en dampmotor, der generer betydelige mængder af elektricitet samt drikkevand.

Systemer der kan omdanne afføring om til rent drikkevand samt forbedre de sanitære forhold er i fortsat udvikling, og i fremtiden kan det blive en lige så nødvendigt som at opretholde adgangen til rent drikkevand.

Du kan læse mere om toiletsystemerne på Techradar.

Rent vand på grøn strøm
Rent vand på grøn strøm

Snedig software sætter operatørerne i stand til at flytte de mest energislugende processer i spildevandssystemet til tidspunkter, hvor der er rigeligt af billig vedvarende energi. På den måde hjæl ...

Læs mere
Teknologien skal redde vores vand
Teknologien skal redde vores vand

Der bliver mindre og mindre rent drikkevand, og verdenen står overfor et problem med manglende vand. Løsningen på problemet kan måske findes ved hjælp af teknologien, men hvordan skal teknologien ...

Læs mere

Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close