21-11-2018 13:21:27

Genanvendelse af byggematerialer fastholder historien i Carlsberg Byen og skåner klimaet

Cirkulært byggeri: På den gamle Carlsberg-grund i København bliver der i disse år bygget en helt ny bydel. Udfordringerne er bl.a. at sikre det gamle områdes ånd samt at bygge klimavenligt, og derfor spiller genanvendelse af byggematerialer en stor rolle.
6. dec. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Carlsberg Byen bliver et mix af gamle bygninger, hvor de ældste stammer fra grundlæggelsen i 1847, og nybyggeri. Derfor spiller genanvendelse af byggematerialer en vigtig rolle. Illustrationer: Cadwalk
Carlsberg Byen bliver et mix af gamle bygninger, hvor de ældste stammer fra grundlæggelsen i 1847, og nybyggeri. Derfor spiller genanvendelse af byggematerialer en vigtig rolle. Illustrationer: Cadwalk

Det er mange års historie og et stort område, der skal sættes ind i en arkitektonisk kontekst, når Carlsberg Byen over de næste 8-10 år skal udvikle den historiske bryggerigrund til et nyt kvarter i København. Bryggeriet Carlsberg blev grundlagt i 1847, og nogle af de oprindelige bygninger står stadig, så for at sikre et sammenhængende udtryk spiller genanvendelse af byggematerialer en vigtig rolle.

Alene til renovering af Carlsbergs gamle administrationsbygning er der genanvendt 10.000 mursten, og i alt skal der udvikles 600.000 kvadratmeter byggeri og nedrives 150.000 kvadratmeter. IDA Universe har stillet folkene bag det nye bykvarter en række spørgsmål om, hvordan de arbejder med genanvendelse af byggematerialer i Carlsbergbyen. Spørgsmålene er besvaret af Niels Nielsen og Bettina Bindslev, der er henholdsvis projektchef og projektkoordinator, Arkitekt MAA.

Når Carlsberg Byens ikke-bevaringsværdige bygninger rives ned, bliver gamle mursten og teglsten genanvendt til bydelens nye byggerier. Hvorfor er det vigtigt for Carlsberg Byen at genanvende byggematerialer?

»Det er der flere grunde til. Dels er det mere klimavenligt at genbruge byggematerialerne, men så er det også med til at fastholde Carlsberg Byens ånd og historie, når vi viderefører de gamle materialers skønhed og kvalitet.«

Hvilke dele af byggeaffaldet kan I genbruge (kan der fx også genbruges vinduer, døre, udsmykning etc)?

»Vi genbruger primært tegl og udendørs granitbelægninger, men har flere eksempler på genanvendelse af historiske blyindfattede vinduer mv. Op mod 96- 98 % af alle materialer genbruges i bygninger og veje ved omsmeltning og nedknusning. Når man skal genbruge fx mursten, er det afgørende, hvornår bygningerne er fra, og om der er brugt cementmørtel eller kalkmørtel.«

Hvornår er bygningerne i Carlsberg Byen fra?

»Den første af de bevarede bygninger er fra 1847, den sidste er fra 1969.«

Carlsberg Byen kommer udover de nye bygninger også til at bestå af en række gamle og bevaringsværdige bygninger. Hvordan bliver fordelingen mellem nye og gamle bygninger?

»Ca. 15 % af det nye kvarter vil bestå af bevarede bygninger. Det drejer sig bl.a. om de ikoniske og velkendte bygninger omkring elefantporten, men de fredede og bevaringsværdige bygninger ligger fordelt udover hele området.

Netop fordi bygningsmassen også kommer til at bestå af gamle og bevaringsværdige bygninger, stiller det også krav til at tænke de nye bygninger ind i en historisk ramme. Da de bevarede bygninger næsten alle er opført i murværk, har vi et stort ønske om, at de nye byggerier, for en stor dels vedkommende, bliver murede, så vi kan videreføre udtrykket fra den oprindelige Carlsberg grund. Derfor giver det god
mening at genbruge murværk.«

Hvilken betydning får det for det visuelle udtryk i Carlsberg Byen?

»Det får den betydning, at Carlsberg Byen bliver meget homogen, og at endnu flere bygninger end ellers vil have en smuk patinering. Det betyder også, at historien bringes med op i nutiden, at vi kan tale om, hvor stenene stammer fra, og på den måde blive sporet ind på den fantastiske historie om det gamle bryggeri, som lå her i 150 år.«

Hvilke udfordringer er der ved at genanvende byggematerialer?

»Udfordringer er mest af økonomisk karakter, da det er 4 gange så dyrt i forhold til nye sten at genanvende ved håndrensning mv. Opbevaring af materialerne er også en udfordring – dette er også et økonomisk issue. Mht. murværk er der rigtig meget af det nyere, som ikke kan genbruges pga., at man har brugt en meget hård cementbasseret fuge, som ikke kan renses af.«

Hvad har det af betydning for kvaliteten af byggematerialerne?

»Det kan der ikke siges noget generelt om, da det bl.a. afhænger af det genbrugte materiale, men vores oplevelse er, at materialerne foruden den historiske skønhed og den positive
klimaeffekt kommer i en meget høj kvalitet. Der er helt åbenlyse CO-besparelser forbundet med genbrug af materialer.«

Handler genanvendelsen kun om at spare CO2 - eller er der også økonomi i at genbruge?

»Det handler også om at spare CO2, men også om det udtryk, man opnår med genbrug. Det er meget dyrere at genanvende end at købe nyt – i hvert fald teglsten – så det er ikke af økonomiske hensyn, når vi genbruger.«

Læs mere om genanvendelse af byggeaffald eller meld dig ind i et af IDAs byggetekniske netværk:

Meld dig ind i IDA Byg
Meld dig ind i IDA Byg

Som medlem af IDA Byg får du rig lejlighed til at holde dig ajour med den teknologiske udvikling på bygge- og anlægsområdet, og du møder 4000 ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere
Meld dig ind i IDA Bygningsfysik
Meld dig ind i IDA Bygningsfysik

I IDA Bygningsfysik arbejder vi for at udbrede kendskabet til bygningsfysiske forhold i alle led inden for byggeriet; fra forskning til udførelse.

Læs mere
Tegl skal genanvendes som cementerstatning i klimaflise
Tegl skal genanvendes som cementerstatning i klimaflise

DTU og tegnestuen TREDJE NATUR samarbejder om at genanvende tegl som cementerstatning i beton. Formålet er at nedbringe både klimapåvirkning og ressourceforbrug.

Læs mere
Cirkulært byggeri er ikke bare muligt. Det er god forretning
Cirkulært byggeri er ikke bare muligt. Det er god forretning

Byggeri: Det er ikke dyrt at bygge bæredygtigt. Tværtimod er der mange penge at spare i byggeriet, hvis vi begynder at tænke cirkulært. Det viser en ny bog fra to af byggeriets store spillere.

Læs mere
Genanvendelse af byggematerialer er ikke “rocket science”
Genanvendelse af byggematerialer er ikke “rocket science”

Cirkulært byggeri: Vi designer ikke bygninger for at rive dem ned. Men vi bør begynde at tænke i enkelthed og reducere antallet af materialer, hvis vi vil blive bedre til at genbruge byggematerialer.

Læs mere
Dansk Genbyg vil være linket, der muliggør cirkulært byggeri
Dansk Genbyg vil være linket, der muliggør cirkulært byggeri

Cirkulær økonomi: En ny dansk internetportal vil sætte cirkulært byggeri i system ved at formidle kontakt mellem købere og sælgere af genbrugs- og overskudsbyggematerialer fra byggeriet.

Læs mere
“Udbredt misforståelse at alt genbrug er bæredygtigt”
“Udbredt misforståelse at alt genbrug er bæredygtigt”

Cirkulær økonomi: Hvis den cirkulære tankegang skal have en chance inden for byggeriet, skal reglerne være klarere og ikke stå i vejen for hinanden, mener Dansk Byggeri.

Læs mere
VDC skaber overblik over byggepladsen
VDC skaber overblik over byggepladsen

VDC: Byggestyringsværktøjer som VDC er fremtiden inden for byggebranchen. Men vi har kun set begyndelsen, og inden længe vil virtual Reality, Big Data og anden teknologi løfte mulighederne til nye højder.

Læs mere
Åbningskonference skyder nyt videncenter for byggeaffald i gang
Åbningskonference skyder nyt videncenter for byggeaffald i gang

Genbrug: Et nyt videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald – VHGB – slår nu dørene op og sætter håndtering og genanvendelse af byggeaffald til debat på en åbningskonference den 23. juni 2016.

Læs mere
Markedet for 3D-printet beton bliver fordoblet i løbet af de næste fem år
Markedet for 3D-printet beton bliver fordoblet i løbet af de næste fem år

Beton: 3D-print af beton står over for sit store gennembrud. I løbet af de næste fem år bliver teknologien billigere og hurtigere end traditionelle metoder.

Læs mere
Kolding vil være Danmarksmestre i genanvendelse af byggeaffald
Kolding vil være Danmarksmestre i genanvendelse af byggeaffald

Der ligger et stort uforløst potentiale i genanvendelse af byggeaffald. I Kolding Kommune skal et omfattende projekt både løse en større nedrivningsopgave og skabe nye virksomheder og forretningsm ...

Læs mere
Nye udgivelser sætter fokus på genanvendelse af materialer inden for byggeriet
Nye udgivelser sætter fokus på genanvendelse af materialer inden for byggeriet

Genbrug: Det 2-årige InnoBYG-projekt "Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet" har kastet et idekatalog og et materialeatlas af sig. De to udgivelser skal skabe inspiration til, hvorda ...

Læs mere
97,5 procent af nedrevet skole bliver genbrugt
97,5 procent af nedrevet skole bliver genbrugt

Genbrug: Vi bliver bedre og bedre til at genanvende byggeaffald. I Holbæk er det lykkes at genbruge næsten 100 procent af materialerne fra en nedrevet skole.

Læs mere
Teglfarvede solcellepaneler skal smykke Københavns tage
Teglfarvede solcellepaneler skal smykke Københavns tage

Byggeri: Gaia Solar og Henning Larsen Architects har sammen udviklet solcellepaneler, der ligner tegl i udtryk og farve. Nu skal panelerne sættes op i Nordvestkvarteret.

Læs mere
Cementmørtel forhindrer genbrug af mursten
Cementmørtel forhindrer genbrug af mursten

Byggeri: I 60’erne begyndte cementmørtel at erstatte kalkmørtel i nybyggeri. Det gjorde arbejdet hurtigere for murerne. Men mørtlen bevirker, at vi i dag står tilbage med mursten, der ikke kan genbruges.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close