19-11-2018 12:50:56

Genanvendelse af plast er en god idé, men...

Der er et politisk ønske i Danmark om, at vi skal genanvende mere plast i fremtiden. Plast indgår som et af flere fokusområder i ressourcestrategien, og målsætningen er at øge genanvendelsen af plast fra husholdninger til 50% i 2025. Men er genanvendelse af plast en god idé?
15. sep. 2017 Af Michael Pilgaard, Daniela Bach og Marianne Lund Madsen, FORCE Technology - Udgivet i Dansk Kemi nr. 3, 2017

Der er mange gode argumenter for at genanvende så meget plast som muligt. Alene reduktionen i udledt CO2 der spares pr. kg genanvendt plast (ca. 1,8 kg i gennemsnit iflg. visse beregninger), gør det værd at øge genanvendelsen mest mulig. Hertil kommer de afledte effekter som mindre import, flere danske arbejdspladser osv.

Dette forudsætter i sagens natur, at der er afsætningskanaler for den genanvendte husholdningsplast – at industrien ”tager den genanvendte plast til sig” og introducerer den som råvare i produktionen af nye produkter.

Et vigtigt element til at få genanvendelse til at fungere i praksis, er den analysemæssige udfordring. En udfordring, der kan gøre det svært og/eller dyrt at opnå de genanvendelsesprocenter af plast, som man gerne ser fra politisk side.

Genanvendelse af plast fra husholdningsaffald giver nogle udfordringer i forhold til dokumentationskrav, idet man arbejder med analyser af komplekse blandinger fra mange kilder og ikke har historik og indholdsstoffer for plasten.

Der er analyse- og separationsmetoder til rådighed, men disse har nogle begrænsninger, som giver en række analysekemiske udfordringer.

Den analysekemiske udfordring

Forarbejdningen af plast og den senere oparbejdning af plast fra affald til ny råvare (regenerat) har som minimum én uhensigtsmæssig effekt: Nedbrydning af plasten. Det er en uundgåelig effekt af, at plasten varmes op.

Produktudviklere elsker at kombinere plasttyper og med god grund, da det oftest giver bedre og mere funktionelle produkter (f.eks. forskellige friktions-, barriere- og resistensegenskaber). Adskillelsen i affaldsleddet, så plasten er genanvendelig, er sjældent indtænkt i produktet. I dag er separationsteknologierne ret effektive, men i meget post consumer regenerat vil der være urenheder i form af andre plasttyper.

Hvis plasten skal kunne genanvendes, skal nedbrydningsgrad og urenheder kunne bestemmes, og man skal kende usikkerhederne på analysemetoderne. For at kunne gøre dette, skal man vide, hvorledes nedbrydning og urenheder ses, og navnligt ikke ses, i analyserne.

FORCE Technology har, som en del af aktiviteterne i ResourceLAB fået fremstillet en række polymercompounds (blandinger), der skal simulere forskellige kombinationer af urenheder af polymerer, så der under kontrollerede forhold kan afdækkes styrker og svagheder i de tre mest anvendte analysemetoder inden for polymerer.

Hvis du vil have en gennemgang af FORCE Technologys analysemetode i forhold til muligheder og begrænsninger med genanvendelse af plast, så deltag i arrangementet "Kan plataffald anvendes til fremstilling af plastprodukter" d. 3 oktober, hvor Daniela Bach fra Force Technology vil holde oplæg. 

Samtidig kan du læse hele analysemetoden på Dansk Kemi, som denne artikel oprindeligt er publiceret på.


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close