18-10-2018 22:27:27

God infrastruktur er den vigtigste vej til vækst

Infrastruktur: Dansk Industri har spurgt danske virksomheder, hvad kommunerne bør prioritere højest. Undersøgelsen peger på, at infrastruktur er det vigtigste parameter for vækst.
5. sep. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
God infrastruktur er den vigtigste vej til vækst

Infrastruktur kommer på en klar førsteplads, når virksomheder skal prioritere den vigtigste faktor for vækst i fremtiden. Det viser Dansk Industris rapport Kommunernes Erhvervsklima 2016. Her har DI spurgt danske virksomheder fra hele landet, hvad kommunerne bør prioritere højest, hvis de skal styrke væksten fremadrettet.

”Signalet fra danske virksomheder er helt klart! De mener, at god infrastruktur er den allervigtigste faktor for at skabe vækst. Det gør de, fordi det går ud over produktiviteten, når deres medarbejdere ikke kan møde til tiden, når de ansatte ikke kan komme rundt i landet eller ikke kan transportere deres varer uhindret til resten af Danmark og uden for landets grænser, når de skal holde i kø pga. infrastruktur, der ikke er rigtigt dimensioneret i forhold til trafikken eller pga. dårlige veje og broer,” siger Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Han henviser til FRI’s egen State of the Nation 2016-rapport, der konkluderer, at det især er de kommunale veje og broer, der udgør 95 % af det danske vejnet, der er af ringe tilstand.

”Det er et stort problem for virksomhederne og dermed også for samfundet, at det kommunale vejnet er præget af mange års lappeløsninger og manglende vedligehold. Dårlige veje går ud over trafiksikkerheden og efterlader Danmark med en utilstrækkelig robusthed af den samlede vejinfrastruktur. Det står desuden i stærk kontrast til virksomhedernes højeste ønske om god infrastruktur. Derfor bør den kommunale infrastruktur opprioriteres – og en masterplan med en klar prioritering af fremtidens infrastrukturprojekter er endnu mere påtrængende,” slutter Henrik Garver.


Læs FRI’s State of the Nation 2016-rapport her: http://frinet.dk/sotn_2016,

Læs Dansk Industris Kommunernes Erhvervsklima 2016: http://di.dk/le16/Pages/forsiden.aspx

Meld dig ind i IDA Trafik og byplan

IDA Trafik og byplan arbejder med byplan, veje og trafik i bredeste forstand, og med særlig fokus på deres indbyrdes samspil.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close