10-12-2018 05:33:44

Hvad er FN's verdensmål?

FN's verdensmål: FN's 193 medlemslande har skrevet under på 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, men hvorfor er det vigtigt, og hvad har de forpligtet sig til? Ifølge IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, er målene afgørende for klodens overlevelse, og derfor er det også udgangspunktet for IDAs nye vision
24. okt. 2017 Af Morten Scriver Andersen - Journalist
<p><em>IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, mener, at særligt ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og it-folk er afgørende for at efterfølge FN's 17 verdensmål.</em></p>

IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, mener, at særligt ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og it-folk er afgørende for at efterfølge FN's 17 verdensmål.

Det er de færreste, der kan FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i søvne og slet ikke de 169 delmål, der ligger under. Det kommer næppe til at ændre sig, men efterhånden som virksomheder, politikere og organisationer begynder at tage målene alvorligt og indarbejde dem i deres strategiske arbejde, kan de 17 verdensmål vise sig at være mere end et flot diplomatisk stykke papir. 

Men hvad er det egentlig, dette stykke papir som netop har haft sin 2 års fødselsdag? 

25. maj 2015 underskrev FN's 193 medlemslande – fra Kina til Rusland over Danmark og USA - en aftale om, at de fra 1. januar 2016 skal efterleve en række velbeskrevne mål. 17 styks blev det som bekendt til, og de kom ikke ud af den blå luft, men som resultat af 3 års diplomatisk arbejde, der blev skudt i gang ved Rio-topmødet i 2012. De bygger videre på de otte 2015-mål og gælder alle lande – rige som fattige  dog med hensyntagen til de forskellige landes udgangspunkt. 

Første globale målsætning

FN's 17 verdensmål

Blev vedtaget af FN’s 193 medlemslande 25. september 2015.

Består af 17 konkrete mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling:

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling

Du kan læse mere om verdensmålene.

 

Og hvad står der  på papiret? 

Overordnet forpligter FN's medlemslande sig til at arbejde mod at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. På den mere opbyggelige bane fokuserer verdensmålene på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.  

Listen er lang, men du kan dykke mere ned i de 17 verdensmål og 169 delmål. 

Målene betragtes af mange som den første gang i verdenshistorien, hvor verdens ledere har fået globale målsætninger, der anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling er tæt forbundet med fred sikkerhed og internationalt samarbejde. Og ikke mindst at det kræver en integreret indsats at opnå en bæredygtige udvikling. Som daværende formand for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft, sagde ved vedtagelsen af verdensmålene: 

"Vi får aldrig kræfter til at udrydde denne verdens ekstreme armod, hvis ikke vi skaber langt større lighed i fordelingen af goderne mellem rige og fattige lande og mellem rige og fattige mennesker i de enkelte lande. Og vores velstand ædes op af klimaforandringer, miljøkatastrofer, ukontrollerede folkevandringer og nye konflikter." 

Teknologi er nøglen 

Men hvis verdensmålene ikke skal dø hen i historien som endnu en gang varm luft, kræver det, at særligt virksomheder og organisationer arbejder målrettet med dem. Store virksomheder som Novo Nordisk, Grundfos, Chr. Hansen og Rockwool arbejder konkret med verdensmålene, og da Ingeniørforeningen IDA i maj lancerede sin nye Vision 2025 var det med udgangspunkt i de 17 verdensmål.  

"IDAs medlemmer er rigtig vigtige i den her sammenhæng, fordi vi arbejder med teknologi til daglig, og vores medlemmer har en lyst og en følelse til at være med til at skubbe verden i den rigtige retning. Derfor har vi i Hovedbestyrelsen valgt at tage udgangspunkt i noget, der var defineret i forvejen, og det var FN's 17 verdensmål om et bæredygtigt samfund," siger Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA.

IDAs formand mener, at verdensmålene er et helt naturligt sted at starte for mange organisationer, men særligt dem, hvis medlemmer arbejder med teknologi.

"Verdensmålene er vigtige, og det er også baggrunden for, at mange organisationer er begyndt at se dem som en del af deres identitet, for hvis de ikke lever op til de her verdensmål, så overlever kloden ikke. Og lige præcis ingeniører er jo med til via teknologi at sørge for, at vi kan være på Jorden alle sammen, også i fremtiden," siger Thomas Damkjær Petersen.

Se video om IDAs Vision 2025 med udgangspunkt i verdensmålene:

Mogens Lykketoft: Vi har nået grænsen for, hvad kloden kan holde til
Mogens Lykketoft: Vi har nået grænsen for, hvad kloden kan holde til

FN's verdensmål: Den tidligere formand for FN’s Generalforsamling, Mogens Lykketoft, mener, at der er akut behov for at reagere på de udfordringer, verden står over for med et stadigt stigende antal beboere på Jor ...

Læs mere
Dansk iværksætter skaber jobs og billige veje i Afrika
Dansk iværksætter skaber jobs og billige veje i Afrika

FN's verdensmål: Johan Juul Johansen vil med sin virksomhed Mobilized Construction forbedre vejnettet i Uganda og Kenya, samtidig med at der skabes arbejde til de lokale. Alt, de behøver, er en smartphone og en skovl.

Læs mere
Novo Nordisk: FN's verdensmål er en gave til os
Novo Nordisk: FN's verdensmål er en gave til os

FN's verdensmål: Man kan sagtens tjene penge på FN's 17 verdensmål. Det har man erfaret i Novo Nordisk, hvor verdensmålene har vist sig som et vægtigt argument ved forhandlingsbordet, når der fx skal sælges insuli ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close