22-02-2018 15:49:51

Hvorfor anvende grøn beton?

Beton er det mest anvendte konstruktionsmateriale i verden, og det er ikke uden grund, da betonen har stor fleksibilitet, høj styrke og god holdbarhed. Vi har samlet en række links, der gør dig klogere på, hvorfor man med fordel kan anvende grøn beton, som både vil gavne miljøet og samfundet.
21. jan. 2016 Af Katja Isabel Romme Simonsen
I Danmark alene bruges der hvert år 8 mio. tons beton, hvilket svarer til 3,5 gange Storebæltsbroen.
I Danmark alene bruges der hvert år 8 mio. tons beton, hvilket svarer til 3,5 gange Storebæltsbroen.

I dag bidrager cementproduktionen med 5 % af den totale menneskeskabte CO2-udledning på verdensplan. Prognoserne forudsiger, at behovet for cement og beton i 2050 vil blive dobbelt så stort, som det var i 2010, da beton benyttes i store mængder og er nok verdens vigtigste konstruktionsmateriale.

I Danmark alene bruges der hvert år 8 mio. tons beton, hvilket svarer til 3,5 gange Storebæltsbroen. Dette betyder, at materialet også har en stor indflydelse på miljøet, og det er derfor vigtigt at gøre dansk beton grønnere. Disse links gør dig klogere på, hvorfor netop miljørigtigt beton med fordel kan anvendes.

Grøn beton tilbage på sporet

Dansk Beton bladet giver dig et overblik over et nyt stort projekt kaldet "Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion", der i de næste fire år skal fortsætte indsatsen med at gøre beton endnu mere bæredygtig. Projektet bliver i daglig tale omtalt som Grøn Beton II og skal reducere CO2 -udledningen fra cementproduktion, og samtidig hjælpe med at afhjælpe konsekvenserne af den kritiske mangel på flyveaske til betonproduktion, som vil opstå, når kulfyring af kraftværker i Danmark udfases. 

Center for Grøn Beton

Projektet bliver i også kaldt for Grøn På Teknologisk Institut finder man Center for Grøn Beton, hvor formålet er at give den danske cement- og betonindustri en international konkurrencefordel ved at bruge ny teknologi, der skal danne baggrund for mere miljørigtig betonproduktion og anvendelse. 

Grunden til dette er at produktion af byggematerialer som for eksempel beton påvirker miljøet. Den grønne beton skal derfor fremstilles for at skabe et lavere energi-og ressourceforbrug end traditionel beton, og samtidig skal holde længere og kræve mindre vedligeholdelse. Du kan læse mere om, hvad grøn beton er, og de forskellige grønne strategier, der er for beton i Center for Grøn Betons anvisning. 

Miljøvenlig beton

Beton er generelt et bæredygtigt materiale, idet rå- stofferne (sand, grus, kalk og vand) er udbredt over hele kloden. Beton kan således produceres lokalt med lokale delmaterialer og efter lokale byggetraditioner. Betonbyggeri har en lang række positive sider, som bidrager til at beskytte samfundet og det omgivende miljø.

Vil du læse om redskaber til, hvordan man kan anvende og producere beton og stadig gennemføre betonbyggeri bare på en endnu mere miljøvenlig og bæredygtig måde, og om betons miljømæssige fordele for samfundet og for brugerne af betonbyggeri. Så kan du læse disse to brochurer, som giver dig overblik over, hvorfor miljøvenlig beton både er til gavn for miljøet og samfundet, samt producenternes muligheder for at fremstille beton på en miljøvenlig måde.

Hvorfor bliver grøn beton ikke anvendt oftere? 

Vedligeholdelse af gamle betonkonstruktioner kan gøres billigere, og fremtidens beton kan gøres grønnere. Men anlægsingeniørerne har endnu ikke taget de nødvendige redskaber i brug, da grøn beton udfordrer dem. Man vil egentlig gerne have en grønnere profil, men hvis der går noget galt med bare en enkelt bro, så bliver det meget dyrt. Det skriver Ingeniøren.

Dog er der håb forude, da det blev besluttet, at Vejdirektoratet støber en bro på Holstebromotorvejen i materialet grøn beton, som vil udlede mindre CO2. Læs mere om projektet

Optimering og genanvendelse af ressourcer

Har du lyst til at få mere at vide om grøn beton, så deltag i arrangementet: "Optimering og genanvendelse af ressourcer". Der vil blive holdt oplæg om, hvordan bedre udnyttelse og genanvendelse af ressourcer kan spare både værdifulde materiale og økonomi samt nedsætte energiforbruget og miljøbelastningen. Her vil Lars Thrane fra Teknologisk Institut fortælle om Grøn Beton. Du kan tilmelde dig arrangementet herunder: 


Deltag i debatten

Byggeri og Anlæg - artikler og arrangementer

Nyeste byggejob fra Jobfinder

luk
close