21-09-2018 08:48:06

IDA-formand: Ny regering - nye energimål

Grøn omstilling: Det er glædeligt, at regeringsgrundlaget indeholder “fornyet grøn optimisme”, men det havde pyntet med øget fokus på energieffektivisering og besparelser, mener IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.
8. dec. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
IDA-formand: Ny regering - nye energimål

Regeringen vil ifølge regeringsgrundlaget arbejde for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi. Og det er positivt, mener IDAs formand.

IDAs Energivision 2050

IDAs Energivision 2050 er et bud på et robust og fleksibelt dansk energisystem, som bygger på vedvarende energikilder og et massivt fokus på energibesparelser. Visionen er baseret på et effektivt energisamspil på tværs af sektorer som industri, boliger, transport og husholdninger.

IDAs Energivision 2050 bygger videre på arbejdet i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 og IDAs Klimaplan 2050, som udkom i henholdsvis 2006 og 2009. Visionen er baseret på bidrag fra en række af IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde med energisystemanalyse.

Læs IDAs Energivison 2050

“Det er positivt med et mål på vedvarende energi, og afhængigt af, hvordan opgaven forvaltes, kan det faktisk også blive et spændende mål. Hvis processen f.eks. indebærer at få elektrificeret mere af den danske varmeproduktion eller hvis regeringen også vælger at tage fat i energieffektivisering af bygninger og transport, så kan 50 procent målet blive rigtig interessant,” skriver Thomas Damkjær Petersen i et blogindlæg på Renovering på dagsordenen-bloggen.

Han havde dog også gerne set, at der i regeringsgrundlaget var mål for energieffektiviseringer og besparelser. Han peger på, at IDAs Energivision 2050 viser, at bygninger i et omkostningseffektivt energisystem skal spare mindst 40 % på varmeenergiforbrug frem mod 2050 i forhold til i dag.

“Det er ikke noget, vi kan komme sovende til og derfor kræver det, at energibesparelserne bliver et fælles mål for dansk energipolitik – en god målsætning for energieffektiviseringer i bygninger kunne være 20 % mindre energi til varme i danske bygninger i 2030. Det ville bidrage positivt til en omkostningseffektiv indfrielse af regeringens langsigtede mål (...),” skriver Thomas Damkjær Petersen videre.

Læs hele blogindlægget på #Renoverdk

Og læs også IDAs Energivision 2050

Meld dig ind i IDA Energi
Meld dig ind i IDA Energi

Som medlem af IDA Energi får du rig lejlighed til at holde dig ajour med den udviklingen på energiområdet, og du møder ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close