21-11-2018 01:04:58

IDA: Grøn omstilling kræver samspil

Grøn omstilling: En dansk fremtid baseret på vedvarende energikilder er inden for både teknologisk og økonomisk rækkevidde. Men det kræver, at vi holder op med at tænke i sektorer og begynder at tænke i samspil, påpeger Ingeniørforeningen, som netop har lanceret et katalog med 31 anbefalinger.
23. maj. 2016 Af Ole Haun
IDA: Grøn omstilling kræver samspil

Verden står over for en af de helt store udfordringer i disse år. Hvordan sikrer vi en grøn omstilling og gør os fri for fossile brændstoffer, mens det globale energibehov samtidig stiger hurtigere end nogensinde før? I den netop offentliggjorte Energivision 2015 kommer Ingeniørforeningen IDA med en række anbefalinger til, hvordan politikerne kommer bedst og billigst i mål med ambitionen om at gøre Danmark fri af fossile brændsler i 2050. 

Anbefalingerne er en konkret opfølgning på et omfattende indspil til en dansk energivision, som foreningen lancerede i november sidste år. ”IDAs Energivision 2050”, som udspillet hedder, baserer sig på et effektivt energisamspil på tværs af store sektorer som industri, boliger, transport og husholdninger.

I kataloget kan du læse mere om: 

  • En sikker og vedvarende energiforsyning
  • Bygningerne i fremtidens energisystem
  • Industrien er en del af den grønne omlægning
  • Trippel smart - vejen til et robust og intelligent energisystem
  • Trippel smart  - transporten skal med
  • Vedvarende energiteknologier i fremtidens energisystem
  • Danmark som en del af det større energinet
  • Afgiftsystemet skal underbygge den grønne omlægning
  • Energipolitik er driver for innovation og eksport
  • Samt mål og delmål i IDAs Energivision 2050

Ingeniørforeningen vil nu sende kataloget med de 31 anbefalinger til bl.a. energi- forsynings- og klimaministeren, partiernes energipolitiske ordførere og regeringens nyligt udnævnte Energikommission.

Om IDAs Energivision 2050

IDAs Energivision 2050 bygger videre på arbejdet i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 og IDAs Klimaplan 2050, som udkom i henholdsvis 2006 og 2009. Visionen er baseret på bidrag fra en række af IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde med energisystemanalyse.

Læs hele IDAs Energivision 2050. 


Deltag i debatten

luk
close