18-10-2018 22:29:15

IDA på sidelinjen ved masseafskedigelser

Før finanskrisen var masseafskedigelser ikke almindeligt. I dag har virksomhederne mere fokus på rettidig omhu, og der sker oftere justeringer i medarbejderstaben. Den præmis fortæller chefkonsulent i IDA Bjarne Breinhøj Knudsen om.
10. feb. 2017 Af Annika Ipsen
"IDA følger masseafskedigelser nøje – og er med på sidelinjen og yder hjælp," fortæller Chefkonsulent i IDA, Bjarne Breinhøj Knudsen.

Før finanskrisen var det ikke så tit, vi hørte om masseafskedigelser. Nu oplever vi oftere, at det er indarbejdet i virksomhedernes strategier, at de opmander og nedmander, især i forbindelse med aflæggelse af halvårs- og helårsregnskaber. Chefkonsulent i IDA Bjarne Breinhøj Knudsen fortæller her, hvordan IDA følger masseafskedigelser nøje – og er med på sidelinjen og yder hjælp til tillidsfolk, akademikerklubber og virksomhedsgrupper på landets virksomheder.

”Ifølge masseafskedigelsesloven skal virksomheder, der planlægger massefyringer varsle det – både til det lokale beskæftigelsesråd og til medarbejderne. Udover orienteringspligten har virksomheden også en pligt til at forhandle med medarbejderne om vilkårene for afskedigelserne,” siger Bjarne Breinhøj Knudsen.

IDA adviseres

IDA bliver typisk adviseret så snart tillidsrepræsentanten, akademikerklubben eller virksomhedsgruppen er blevet orienteret om virksomhedens planer.

Definition på en masseafskedigelse

  • I virksomheder med 20-100 ansatte er der tale om en masseafskedigelse, hvis mindst 10 medarbejdere opsiges
  • I virksomheder med 100-300 ansatte er der tale om en masseafskedigelse, hvis mindst 10 procent af medarbejderne opsiges
  • I virksomheder med mere end 300 ansatte er der tale om en masseafskedigelse, hvis mindst 30 medarbejdere opsiges

Her kan IDA-medlemmer kontakte IDA

”Nogen gange er tillidsrepræsentanterne og samarbejdsudvalget i fortrolighed blevet orienteret i god tid om afskedigelserne. Andre gange holder ledelsen kortene tæt ind til kroppen i så lang tid, de kan,” fortæller Bjarne Breinhøj Knudsen.

Fastlagte datoer for forhandlingerne

Forhandlingerne mellem parterne starter op, så snart medarbejderne ved, hvem der skal sidde i forhandlingsudvalget. Typisk bliver medarbejderne indkaldt med meget kort varsel, hvor der informeres om, hvor mange, der påtænkes afskediget og hvorfor.

Typisk har ledelsen fastlagt datoer for forhandlingerne – det kan være alt fra en møderække over nogle uger til en enkelt eftermiddag.

”Nogle virksomheder kører samlede forhandlinger med alle medarbejdergrupper og andre splitter det op, så de kører sideordnet med grupperne. IDA oplever oftest, at der kun forhandles på funktionærernes vegne – og det er oftest tillidsrepræsentanterne eller virksomhedsakademikergruppeformanden, der er med her,” forklarer Bjarne Breinhøj Knudsen.

Her kan IDA-medlemmerne få os konsulenter med fra IDA – særlige sagkyndige – som kender love og regler og de vilkår, der kan forhandles om,” påpeger Bjarne Breinhøj Knudsen.

IDA med på sidelinjen

Der kan være mange modeller for at mindske antallet af fyringer – lige fra at gå kollektivt ned i tid og i løn eller outsource dele af virksomheden.

”Vi kommer ind i billedet, når der skal forhandles, om hvilke vilkår de opsagte medarbejdere skal have. Her kan vi hjælpe tillidsrepræsentanten og forhandlingsudvalget – både med materiale om reglerne og forslag til forhandlingsoplæg, så de er klædt til forhandlingerne,” fortæller Bjarne Breinhøj Knudsen.

Ved forhandlingsbordet forhandles der typisk om ekstra opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelser, outplacementforløb, vilkår for fritstillinger, om ferien kan blive udbetalt, hvad der skal ske med flexordninger, hvad der skal ske med bonusordninger, og om der kan gives fastholdelsesbonusser til dem, der skal arbejde i opsigelsesperioden.

”Der bliver også taget stilling til, hvordan selve processen skal være. Skal der på dagen være en erhvervspsykolog til stede? Kan de afskedigede gå hjem på dagen? Hvordan bliver dem, der er tilbage på arbejdspladsen orienteret? Hvordan får de tryghed? Får de tilbageblevne en sikkerhed for, at hvis de selv fyres indenfor et år, så får de samme rettigheder, som dem, der netop er blevet afskediget,” opsummerer Bjarne Breinhøj Knudsen.

På telefonen eller ved forhandlingsbordet

Det er meget forskelligt om IDA-medlemmerne bare ønsker at have IDA-konsulenterne på sidelinjen, hvor de kan ringe – eller de ligefrem vil have IDA-konsulenterne med ved forhandlingsbordet.

”Der er tillidsrepræsentanter, der ikke har været i en sådan forhandling før, som ved, at arbejdsgiverne sidder med en advokat, så vil de også gerne selv have en sagkyndig med,” siger Bjarne Breinhøj Knudsen.


Deltag i debatten

Job & Karriere

Nyeste job fra Jobfinder

luk
close