15-11-2018 01:34:50

IDAs Energivision 2050 på COP21

Mens embedsmænd og toppolitikere fra verdens lande sled med at file knaster væk i bestræbelserne på at bane vejen for en fælles klimaaftale, holdt IDA sammen med en række organisationer en såkaldt side-event torsdag 10. december.
14. dec. 2015 Af Ole Haun
Ved side-eventen i Paris blev IDAs Energivision præsenteret af professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet (billedet), som har stået for det omfattende model- og analysearbejde, som visionen bygger på.
Ved side-eventen i Paris blev IDAs Energivision præsenteret af professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet (billedet), som har stået for det omfattende model- og analysearbejde, som visionen bygger på.

Her var temaet ikke forhandlingsoplæg, men faktabaserede forslag til løsninger på, hvordan man konkret kan reducere verdens emissioner af drivhusgasser. Omdrejningspunktet for klimaforhandlingerne har været det fælles mål om at holde den globale temperaturstigning under to grader – på side-eventen blev det diskuteret, hvordan det kan ske i praksis.

Her påpegede det globale ingeniørinitiativ Future Climate Engineering Solutions, som IDA også er aktiv i, allerede ved COP15 i København, at det ikke er teknologierne, som er begrænsningen for at nå målsætningen.

Ved den lejlighed præsenterede Ingeniørforeningen IDAs Klimaplan 2050, og ved side-eventen på COP21 kunne IDA endnu en gang levere et gennemarbejdet indspil til, hvordan opgaven kan gribes an, når det gælder om at indfri de danske ambitionsmål om at være uafhængig af fossile energikilder i 2050.

Indspillet hedder IDAs Energivision 2050 og blev lanceret på en konference i Ingeniørhuset i sidste måned. Ved side-eventen i Paris blev IDAs Energivision præsenteret af professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet (billedet), som har stået for det omfattende model- og analysearbejde, som visionen bygger på.

Læs mere om side-eventen

IDAs Energivision 2050
IDAs Energivision 2050

IDAs Energivision 2050 er et bud på et robust og fleksibelt dansk energisystem, som bygger på 100 procent vedvarende energikilder og med fokus på energibesparelser. Visionen er baseret på et effek ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close