14-12-2018 20:38:30

IDAs medlemmer kender ikke digitale arbejdsplatforme

Digitale arbejdsplatforme: Atypiske ansættelser og jobjagt via digitale platforme vinder frem verden over. Men IDAs medlemmer bruger og kender i meget lav grad de digitale arbejdsplatforme, som øjensyneligt endnu ikke dækker et aktuelt behov hos IDAs medlemmer
19. jun. 2017 Af Rene Pedersen - netværksredaktør

Siger man Airbnb, Gomore, Uber, ved de fleste i dag, at der er tale om digitale platforme, hvor privatpersoner sælger eller udlejer noget til andre forbrugere.

Siger vi i stedet Worksome, Upwork, Freelancer.com, PeoplePerHour eller Kaggle, er der langt færre, der kan redegøre for, at der er tale om såkaldte arbejdsplatforme, hvor man kan stille sin arbejdskraft til rådighed. Og selv om markedet for at freelance via digitale platforme er i kraftig vækst og på nogle områder også relevant for IDAs medlemmer, er der endnu meget få IDA-medlemmer, der vælger den faste ansættelse fra for at satse ensidigt på platformsøkonomien.

Tema: Digitale arbejdsplatforme

Denne artikel er en del af et tema. Digitale arbejdsplatforme er platforme, som udbyder og efterspørger arbejdskraft. Det kan fx være serviceopgaver som rengøring, havearbejde og håndværk. Men også mere videnstungt arbejde flytter i stigende grad ud på arbejdsplatformene. 

Læs også: 

Ny freelance-portal med opgaver til IDA-medlemmer

Digitale arbejdsplatforme: Fremtidens fleksible arbejdsmarked eller et ‘race to the bottom’?

Virksomhed: "En spændende måde at finde projektansættelser"

IDAs medlemmer kender ikke digitale arbejdsplatforme

Hvad er en digital arbejdsplatform?

Digitale tjenester byder sig til for freelanceingeniører

Tysk fagforening anmelder digitale freelanceplatforme

Tidligere på året lavede IDA en kortlægning af medlemmernes holdninger og motiver til atypiske beskæftigelser. Undersøgelsen bygger på svar fra 1.984 IDA-medlemmer og viser, at 70,3 % af IDAs erhvervsaktive medlemmer er ansat i én og kun én fuldtidsfastansættelse. Resten er selvstændige, honorarbetalte eller arbejder på fuldtid eller deltid i projektansættelser, tidsbegrænsede stillinger eller kombinerer. Men sjældent via digitale arbejdsplatforme.

I undersøgelsen er der spurgt til syv forskellige digitale platforme, hvor IDAs medlemmer potentielt set kunne stille deres arbejdskraft til rådighed på projektbasis. Men undersøgelsen viser ganske tydeligt, at IDAs medlemmer i meget lille grad kender til portalerne, og at endnu færre har løst opgaver via disse platforme. Kun mellem 0,4 og 1,7 pct. af medlemmerne kender de forskellige platforme, der er nævnt i tabellen. Og det er blot to af platformene, som medlemmerne har løst opgaver for.

At så få medlemmer kender til eller bruger platformene er ikke noget, der bekymrer Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

“I sidste ende handler det om udbud og efterspørgsel, og platformene udfylder øjensynligt endnu ikke et aktuelt behov hos vores medlemmer. Ledigheden for IDAs medlemmer er lav og har været det længe. Helt konkret ligger den på 1,7 pct. for ingeniørerne i øjeblikket. Den store mangel på teknisk og naturvidenskabelig hjernekraft kan meget vel spille en rolle. Men det er ligeså vigtigt at forstå, at i de lande, hvor platformene for alvor vokser, der er arbejdsmarkedet markant anderledes skruet sammen end herhjemme,” siger hun.

Juliane Marie Neiiendam peger på, at i eksempelvis USA vælger mange at freelance, fordi det er den eneste måde, man kan få en nogenlunde ordentlig work-life-balance og indkomst sammenlignet med en fastansættelse. Så også her viser ”den danske model” sin styrke, mener hun.

Et positivt tilvalg

Undersøgelsen viser også, at 16,3 % af medlemmerne har mere end én indtægt og kombinerer på forskellig vis flere jobs i deres arbejdsliv. Og når IDA spørger dem, hvorfor de kombinerer, er svaret kort og godt: Fordi vi vil. I undersøgelsen svarer 88 % af de medlemmer, der har mere end en indtægt, at de gør det frivilligt eller overvejende frivilligt.

“De medlemmer, som kombinerer og har flere ansættelser og indtægtskilder, gør det som et positivt tilvalg. De ser det som karrierefremmende og -udviklende, og så får de en ekstra indtægt,” siger Juliane Marie Neiiendam. 

Formanden for Ansattes Råd mener dog også, at platformene kan få et større fodfæste herhjemme, hvis ledigheden pludselig stiger. Men omvendt kan man måske forvente, at hvis aktiviteten falder generelt sammen med konjunkturerne, så er der formentlig også færre opgaver, der finder vej til platformene. Uanset hvilken betydning digitale arbejdsplatforme får for det danske arbejdsmarked, mener hun dog, at IDAs medlemmer er godt stillede.

“Jeg tror ikke, at vi skal være bekymrede. Vores medlemmer er efterspurgt ikke bare herhjemme – manglen på højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig baggrund er i høj grad et europæisk problem. Og de medlemmer, som ønsker at kombinere fx via platforme, skal vi ikke tvinge ind i andre ansættelsesformer. Vi skal hjælpe og rådgive dem, hvor de er i deres arbejdsliv. De skal stadig have mulighed for at holde ferie, gå på barsel og spare op til pension. Uden en fast arbejdsgiver skal de selv have øje på den bold, og det vil vi naturligvis rådgive dem om,” siger Juliane Marie Neiiendam

I undersøgelsen er der også spurgt til, om det kan få den betydning, at danske ingeniører/scient.er vil få sværere ved at opretholde deres lønniveau. Her melder 65 procent pas og svarer ved ikke, men 20 procent angiver alligevel, at de er uenige i, at digitale arbejdsplatforme vil få indflydelse på deres løn.

Læs hele undersøgelsen

Hvad kan IDA hjælpe dig med?

Du kan få juridisk rådgivning i IDA, uanset om du overvejer at blive selvstændig, freelancer, løser opgaver via digitale platforme, lige har startet din egen virksomhed eller har været i gang på området længe.

Den juridiske rådgivning omfatter blandt andet:

  • Rådgivning ved opgaveløsning via digitale arbejdsplatforme
  • Honorarstørrelse
  • Gennemgang af konsulentkontrakter, ejeraftaler, samarbejdsaftaler mv.
  • Rådgivning ved opstart af selvstændig virksomhed
  • Generel juridisk rådgivning og gode råd på området, så du sikres bedst mulige vilkår

Kontakt IDAs juridiske rådgivere

Se mere på IDAs site for selvstændige eller vores startup-sider, hvor du kan finde relevante webinarer

Som medlem af IDA kan du også få gratis indledende rådgivning hos revisor, selskabsretsadvokat mv. samt rabat på en række ydelser hos eksterne samarbejdspartnere, f.eks. inkassoservice, selskabsdokumenter og kontrakter

23 maj.
Kom godt fra start som selvstændig

Har du taget springet og startet din egen virksomhed? Eller drømmer du om at gøre det? Så kom og få gode råd til at takle alle de praktiske spørgsmål.

Tilmeld
7 nov.
Kom godt fra start som selvstændig

Har du taget springet og startet din egen virksomhed? Eller drømmer du om at gøre det? Så kom og få gode råd til at takle alle de praktiske spørgsmål.

Tilmeld
3 okt.
Kom godt fra start som selvstændig

Har du taget springet og startet din egen virksomhed? Eller drømmer du om at gøre det? Så kom og få gode råd til at takle alle de praktiske spørgsmål.

Tilmeld
11 sep.
Kom godt fra start som selvstændig

Har du taget springet og startet din egen virksomhed? Eller drømmer du om at gøre det? Så kom og få gode råd til at takle alle de praktiske spørgsmål.

Tilmeld
17 jan.
Kom godt fra start som selvstændig

Har du taget springet og startet din egen virksomhed? Eller drømmer du om at gøre det? Så kom og få gode råd til at takle alle de praktiske spørgsmål.

Tilmeld
21 maj.
Kom godt fra start som selvstændig

Har du taget springet og startet din egen virksomhed? Eller drømmer du om at gøre det? Så kom og få gode råd til at takle alle de praktiske spørgsmål.

Tilmeld
13 nov.
Kom godt fra start som selvstændig

Har du taget springet og startet din egen virksomhed? Eller drømmer du om at gøre det? Så kom og få gode råd til at takle alle de praktiske spørgsmål.

Tilmeld

Deltag i debatten

luk
close