19-11-2017 00:04:06

Vi gentager succesen med en konference om den fjerde industrielle revolution den 25. januar 2018. Tilmeld dig allerede nu.

Industri 4.0: Bliv klogere på den fjerde industrielle revolution på 5 minutter

Industri 4.0: Vi står måske foran en teknologisk revolution, der vil ændre fundamentalt på vores samfund. IDA Universe giver dig en kort indføring i industri 4.0 og fænomenets muligheder og udfordringer.
28. okt. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Industri 4.0: Bliv klogere på den fjerde industrielle revolution på 5 minutter

Forestil dig en verden, hvor robotter ikke bare tager sig af den tunge industri, men også passer de ældre, laver din mad og slår dit græs. Hvor alt fra din telefon, dit tøj samt dit hus bliver 3D-printet, og det meste kan leveres minutter senere af en robot eller en drone. Og hvor kunstig intelligens er flettet ind i alle de elektroniske gadgets, vi omgiver os med, men også er en del af bestyrelseslokalerne og måske endda verdens parlamenter.

Hvor industri version 3.0 fokuserede på automatisering af maskiner og processer, er industri 4.0 især kendetegnet ved integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Og når f.eks. World Economic Forum hævder, at vi er på vej ind i en fjerde industriel revolution og ikke bare en 3.5, er det især hastigheden, de har fokus på. Hvor teknologi tidligere har udviklet sig lineært, peger de på, at udviklingen i dag foregår eksponentielt på grund af især hurtigere og billigere regnekraft. Den vil medføre teknologiske kvantespring inden for områder som robotteknologi, kunstig intelligens og 3D-print. Og Og uundgåeligt vil det før eller siden medføre noget nær realtidsproduktion.

Kort om de fire industrielle revolutioner

For at forstå den fjerde industrielle revolution giver det mening at se på de tre første.

  • Den første industrielle revolution foregik i sidste del af det 18. og første del af det 19. århundrede, hvor teknologiske fremskridt som masseproduktion, minedrift og dampmaskinen ændrede grundlæggende på samfundet. Storbritannien var forrest, men teknologien spredte sig hurtigt til resten af verden.

  • Den anden industrielle revolution blev især båret af stål og elektricitet, som nu for alvor gav mulighed for at sætte masseproduktion i system via f.eks. samlebånd.

  • Den tredje industrielle revolution var computernes og automatiseringens revolution og markerede et skift fra den mekaniske og analoge teknologi til den digitale, som vi kender i dag.

  • Den fjerde industrielle revolution står i et vist omfang på benene af den tredje. Men er alligevel fundamentalt anderledes. Robotter spiller nu en endnu større rolle og kan løse flere opgaver end tidligere, ligesom især 3D-print, kunstig intelligens, brug af data, IoT, genteknologi forventes at ændre mærkbart på vores hverdag allerede i løbet af få år.


Læs evt mere her.

Skræmmende og lokkende

Om der er tale om fjerne fremtidsdrømme eller et scenarie lige om hjørnet, er der stor uenighed om. Og lige så delte er meningen om hvorvidt industri 4.0 er et utopia, hvor mennesket ikke længere behøver at arbejde, og hvor der er ressourcer til alle. Eller om det er en dystopi og en arbejderløs fremtid, hvor få store virksomheder sidder på alt velstand, fordi ingen har brug for hverken under- eller middelklassen.

Og sandheden er nok, at det endnu er helt umuligt at vide. Selv den tyske professor Klaus Schwab, som er stifter og bestyrelsesformand for World Economic Forum og en af de mest omtalte bannerførere for den fjerde industrielle revolution, er i tvivl. I bogen The Fourth Industrial Revolution fokuserer han på både de åbenlyst lovende teknologier, som giver menneskeheden nogle helt unikke muligheder for at gøre verden til et bedre sted.
Schwab kalder sig selv pragmatiker og tror på, den fjerde industrielle revolution vil løfte hele menneskeheden. Men samtidig er han også bekymret for, om vi formår at gribe mulighederne til at indrette et bedre samfund. Eller som han skriver i bogen:

“Helt åbenlyst er udfordringerne lige så skræmmende som mulighederne er lokkende. Vi skal arbejde sammen for at transformere disse udfordringer til muligheder ved omhyggeligt og proaktivt at forberede os på deres effekt og virkning. Verden ændrer sig hurtigt, er hyber-forbundet og mere kompleks og fragmenteret, men vi kan stadig forme vores fremtid på en måde, der tilgodeser os alle. Vinduet, hvor vi kan gøre det, er åbent nu”.

Danmark godt rustet?

Også i Danmark har fænomenet fået meget opmærksomhed. Primært af positiv karakter, f.eks. pegede Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen tidligere på året på, at en ny revolution kan skabe øget dansk vækst.

“Danmark er på nogle områder godt rustet til den fjerde industrielle revolution, men vi skal have mere fokus på, hvordan fx de små og mellemstore virksomheder udnytter den ny teknologi, så de kan vokse og skabe nye job. Derfor har jeg også igangsat et helt nødvendigt arbejde om, hvordan vi i Danmark får udnyttet de nye digitale landvindinger til at skabe vækst og ny velstand,” skrev han i en pressemeddelelse.

Dansk Metal har tidligere udgivet analysen Robot-kolleger giver produktivitet og job et boost i industrien, hvor de blandt andet konkluderer, at robotterne er med til at løfte produktiviteten og har været med til at hjælpe Danmark ud af finanskrisen.

Også Teknologisk Institut har beskæftiget sig meget med Industri 4.0, den favre nye teknologiske verden og de mange muligheder. Men her konkluderer man også om arbejdsmarkedet, at “for lønmodtagere kan den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, føre til, at fremtidens arbejdsmarked for langt flere vil betyde, at faste jobs afløses af løse kontraktforhold”.

Ikke business as usual

Pointen er, at virksomhederne ser de digitale teknologier som en mulighed for at øge effektiviteten og skære i omkostningerne ved blandt andet at reducere antallet af fastansatte, hvad enten de er specialister eller varetager manuelle servicejobs. Og mange virksomheder er allerede i fuld gang med denne transformation, som ikke kun vil få betydning for ufaglærte.

“Både WEF analysen (red. World Economic Forum) og vores egne undersøgelser på Teknologisk Institut viser, at det ikke er ”business as usual”, når det kommer til medarbejdernes kompetencer. Industri 4.0 accelerer ændringer i kompetencekrav samtidig med, at mange kompetencer forældes på grund af automation hvad enten man er ufaglært, faglært eller akademiker,” sagde innovationschef Hanne Shapiro fra Teknologisk Institut, som er World Economic Forums danske samarbejdspartner på ”The Future of Jobs”, da rapporten udkom i januar.

Tager vi den helt ud, er visse eksperter bange for en decideret social slagside. Den britiske økonom Guy Standing har for eksempel analyseret tanken om et prekariat i bogen “The Precariat, The New Dangerous Class”. Prekariatet er en social klasse, der lever af at sælge deres arbejde - f.eks. via vikarbureauer eller internettjenester som Freelancer.com, Upwork mf., hvor arbejdsgivere kan udlicitere opgaver. Fleksibiliteten er som udgangspunkt høj for folk, der arbejder på denne måde, men til til gengæld har de svært ved at planlægge langt ud i fremtiden og har meget lidt sikkerhed i ansættelse. Alene i Japan er det anslået, at mere end 20 millioner arbejder som såkaldte ‘freeters’, der arbejder fra kontrakt til kontrakt. Nogle af fri vilje, nogle fordi det er den eneste muligheder.

Ny konference i Ingeniørforeningen

Uanset hvad du mener om fænomenet, kommer du til at forholde dig til en mulig fjerde industrielle revolution og industri 4.0 i de kommende år.

For hvad får det af betydning, at produktionen kan gå til mindre seriestørrelser på grund af robotter og 3D-print og foregå lokalt? Hvad får det af betydning, at vi kan registrere og måle praktisk talt alt? Og hvad får det af betydning for vores processer, forretningsmodeller og arbejdsmarked?

På konferencen Industri 4.0 i praksis vil IDA skabe give dig en grundig indføring i muligheder og udfordringer samt konkrete værktøjer til dig og din virksomhed.

Læs mere om Industri 4.0 i praksis her:

Ny Industri 4.0-konference
Ny Industri 4.0-konference

Vi gentager succesen med en konference om den fjerde industrielle revolution den 25. januar 2018.   Tilmeld dig allerede nu.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close