18-10-2018 22:32:10

Ingeniøren: SF vil tvinge rederier til at vælge elfærger

Der er god økonomi i at konvertere danske færdiger til eldrift, og står det til SF, skal de små færgerederier tvinges til at vælge elfærger, når de skal forny flåden.
3. feb. 2017 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Ingeniøren: SF vil tvinge rederier til at vælge elfærger

Ingeniøren har de seneste dage sat fokus på den danske færgedrift, og hvordan det går med indførslen af elfærger. En analyse fra teknologivirksomheden Siemens viste tidligere på ugen, at et flertal færgerne, som betjener små danske øer, vil kunne konverteres til batteridrift og spare rederierne store beløb til brændsel og vedligehold. Dertil kommer de positive effekter på miljøet. Det gælder for eksempel miljøet for de ansatte og passagererne, for med eldrift vil der være færre vibrationer og mindre støj, ligesom partikler og lugtgener vil forsvinde.

I dag lufter Karsten Hønge fra SF, som er transportordfører og ordfører for Landdistrikter og øer, muligheden for, at det offentlige tilskud forsvinder, hvis den næste færge på overfarten bliver en traditionel dieselfærge.

»Der vil selvfølgelig være en indfasning hen over årene. Men hvis det er muligt at reducere miljøbelastningen og forbedre klimaet, så synes vi, at det er vigtigt,« siger Karsten Hønge til Ingeniøren.

Siemens vurderer i rapporten, at udskiftningen af dieselfærgerne til ren eldrift vil kræve investeringer på cirka 420 mio. kroner. Men det ser Karsten Hønge ikke som et stort nok problem til at droppe forslaget.

»Det er jo også et forslag, som kan give beskæftigelse til lokale værfter,« siger Karsten Hønge, som vurderer, at det kan skabe flere hundrede arbejdspladser i Danmark.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har dog ingen planer om at blande sig i rederiernes anskaffelse af nye færger. Læs hele historien hos Ingeniøren og se hvorfor.

Læs også om Siemens analyse af potentialet for elfærger
Og artiklen om erfaringerne med eldrift i Norge

Trafik og Infrastruktur
Trafik og Infrastruktur

På IDA Universe beskæftiger vi os med kernedisciplinerne inden for transport, trafik og infrastruktur. Vi ser blandt andet på, hvordan vi skaber bæredygtige og intelligente byer, samt hvordan vi ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close