15-10-2018 17:19:47

Proces ’17 – Fremtidens Processer løber af stablen d. 19. september 2017. Her vil der være fokus på de processer, som danner basis for dansk succes anno 2017 og i fremtiden.

Ekspert: Ingeniørvirksomheder overser kulturens potentiale

Der skal arbejdes lige så professionelt med arbejdskulturen som med målstyring, budgetter og tidsplaner. Men først skal virksomhederne gøre op med en fejlslutning, mener ekspert
21. aug. 2017 Af Morten Scriver Andersen - Journalist
Ekspert: Ingeniørvirksomheder overser kulturens potentiale

Det kan godt være, at det ikke kan sættes direkte ind i et excel-ark, men det har stor indflydelse på resultatet.

For man kan hyre og sammensætte et nok så fagligt dygtigt hold, der på papiret komplementerer hinanden præcis som forskrifterne siger, men hvis den rigtige arbejdskultur ikke er der, så får man et helt andet resultat, end håbet.

Det problem er der mange, særligt ingeniørprægede virksomheder, der bakser med i dag, mener mangeårig konsulent og rådgiver inden for kompleksitet, kulturudvikling og tværgående samarbejde, Elisabeth Plum.

"Jeg har oplevet det i flere store tekniske virksomheder. Det skyldes enten, at man ikke har øje for hvor vigtig arbejdskulturen er for resultaterne eller også tror man ikke, man selv kan gøre noget ved det – for sådan er 'lugten i bageriet' bare," siger Elisabeth Plum.

"Vi er jo voksne mennesker"

Den fælles kultur er omdrejningspunktet i ethvert team, og ifølge Elisabeth Plum skader det særligt videndelingen og den kreative proces, når arbejdskulturen ikke passer til opgaverne.

"Det handler om, hvilken kultur teamet skaber sammen. Den bliver skabt lige meget, om man er bevidst om det eller ej. Men har man ikke fokus på kulturen, så kan det betyde, at man ikke kan folde teamets kompetencer helt ud, og at man ikke får en god videndeling. Fx fordi folk føler, at de er nødt til at tænke sig rigtig godt om, før de tør tale, i stedet for at de tør lufte nogle halvbagte idéer og stiller hinanden nogle frække spørgsmål," forklarer hun.

Elisabeth Plum har i sine mange år som konsulent og rådgiver set utallige eksempler på virksomheder, der tager det gode samarbejde for givet.

"Jeg har flere steder, specielt i tekniske miljøer, hørt folk sige: 'Nåh ja, vi er jo voksne mennesker, og samarbejde kan vi vel alle'," siger hun og peger på, at man har en vis berøringsangst for at tage fat på samarbejdet, fordi man tror, det handler om at blive personlige.

"I teknisk prægede virksomheder ser jeg en tendens til, at man holder sig lidt tilbage. Der har man rigtig godt styr på målstyring, budgetter og tidsplaner, hvorimod arbejdskulturen får lov til at passe sig selv. Men jeg mener, at samarbejdet er noget, man skal arbejde med lige så professionelt som det, man kan sætte ind i et excel-ark. Det skal ikke være dybt personligt og svært, for det er noget professionelt, som man kan håndtere neutralt og uden, at det handler om 'nogens skyld'," mener Elisabeth Plum.

Klynger sig til rationel logik

At problematikken særligt gælder ingeniørvirksomheder forklarer Elisabeth Plum ud fra, at man på tekniske uddannelser er opdraget med en rationel logik, hvor der kan sættes to streger under et resultat: Der findes en forklaring på tingene, en årsag, og hvis vi finder den, så kan problemet løses.

Den logik gælder for maskiner, men hvis man ser sådan på mennesker og arbejdskulturer, så holder den ikke. Som eksempel nævner Elisabeth Plum, at mange projektledere tror, at de blot skal se på gruppen som en samling enkeltpersoner og analysere deres individuelle personprofiler.

"Er de introverte eller ekstroverte, detailorienterede eller overbliksorienteret? Når man så får spottet, hvem de enkelte personer er, så tror man, at man ved, hvordan de vil samarbejde. Men så enkelt er det ikke, for der er også andre ting, der har indflydelse på arbejdsrelationerne" slår Elisabeth Plum fast.

Noget vi selv skaber

Elisabeth Plum peger på, at også fagligheder, arbejdsroller, organisatoriske erfaringer, alder og nationalitet spiller ind på, hvordan vi tænker og agerer, og i et team påvirker deltagerne hinanden indbyrdes på uforudsigelige måder.

"Enhver person er en vifte af mange forskellige baggrunde og måder at tænke og handle på. Og et team er derfor et broget samspil, og så er det nemmere og mere handlingsorienteret at stille skarpt på det fælles i teamet, og på om de spiller hinanden gode eller omvendt hæmmer hinanden."

Dermed ikke sagt, at personprofiler er ubrugelige. De skal bare følges op af konstant opmærksomhed på, hvordan arbejdskulturen udvikler sig, og hvordan den bedst støtter de konkrete opgaver. Ifølge Elisabeth Plum er en af de vigtigste erkendelser, man kan gøre sig, at samarbejdskultur er noget, vi selv skaber og derfor også noget, vi kan ændre.

"Samarbejdskultur er noget, der er skabt i fællesskab, selv om vi måske ikke helt er klar over, hvordan det lige skete. Men når vi har skabt kulturen, så kan vi også ændre den," slår hun fast

Du kan høre Elisabeth  Plum uddybe, hvordan du får det bedste ud af forskellige samarbejdskulturer på endagskonferencen Proces '17 Fremtidens processer, som afholdes 19. september i København. Den fokuserer på de processer, som danner basis for dansk succes anno 2017 og i fremtiden.

Elisabeth Plum vil desuden uddybe, hvad det er, man som leder konkret kan gøre for at optimere teamkulturen til arbejdsopgaverne ved et arrangement i Aarhus 16. november.

Få det bedste frem i de forskellige arbejdskulturer
Få det bedste frem i de forskellige arbejdskulturer

Taler: Elisabeth Plum, rådgiver og konsulent, Plum & Co: I mange organisationer eksisterer agile projekter og teams side om side med mere traditionelle projektforståelser. Vi vil gerne inspirere til, hvo ...

Læs mere
Få det bedste frem i de forskellige arbejdskulturer
Få det bedste frem i de forskellige arbejdskulturer

Taler: Pia Petersen, Agil procesforbedring, partner og seniorkonsulent: I mange organisationer eksisterer agile projekter og teams side om side med mere traditionelle projektforståelser. Vi vil gerne ins ...

Læs mere
Hvad sker der, når dansk og kinesisk kultur og arbejdskultur møder hinanden?
Hvad sker der, når dansk og kinesisk kultur og arbejdskultur møder hinanden?

Podcast: IDA Podcast handler denne gang om, hvad der sker, når dansk og kinesisk kultur og arbejdskultur møder hinanden.

Læs mere
Når dansk virksomhedskultur møder amerikansk
Når dansk virksomhedskultur møder amerikansk

Podcast: Denne episode af IDA Podcast handler om globalisering og kulturforståelse og det, der sker i snitfladerne mellem dansk og amerikansk virksomhedskultur.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close