18-10-2018 22:31:01

Kan plastik være bæredygtigt?

Er det mest bæredygtigt at vælge keramik koppen fremfor plastik koppen? Vi giver dig 5 faser til at gennemskue, hvilket produkt der er mest bæredygtigt.
Ajourført den 10. jul. 2017 Af Katja Isabel Romme Simonsen
<p>Jesper Bøgelund, Novo Nordisk Senior Scientist, fortæller om bioplast.</p>

Jesper Bøgelund, Novo Nordisk Senior Scientist, fortæller om bioplast.

På konferencen ”Plastic – a sustainable solution” fortalte Novo Nordisk Senior Scientist, Jesper Bøgelund, om bioplast. I oplægget var der fokus på, om det altid giver mening at vælge et bæredygtigt materiale, og hvad man skal overveje, når man udvikler bæredygtige produkter.

Forurening er et reelt problem, og vi smider plastik i naturen og ikke nok med, at den er grim at se på, så lækker den også skadelige kemikalier i vandmiljøer og på land. Dette skal gerne undgås, og det er også mere og mere fokus på plastik, og hvilken betydning det har for miljøet, men plastik er ikke et problem i sig selv, sagde Jesper Bøgelund på konferencen. 

"Plastik er ikke et problem, men det er den måde vi bruger den på, som forårsager problemerne, altså de valg vi mennesker tager”. 

Her kan man med fordel vælge biobaseret plast, der er lavet på planter eller fx affald fra slagterier. På den måde kan man reducere mængden af drivhusgasser, og bioplasten er også nemmere at nedbryde.  

Også rapporten The New Plastics Economy: Catalysing Action, som er udgivet af Ellen MacArthur Foundation, mener, at der er et behov for et “fundamentalt redesign” af hele plastikemballage-systemet. Ellers vil 30 procent af plastik-emballagen aldrig kunne genanvendes. Der findes nemlig meget sjældent en levedygtig genanvendelses-metode, og der er heller ikke meget, der tyder på, at det er muligt at skabe en løsning i en tilfredsstillende skala inden for en overskuelig fremtid. Derfor peger rapporten på, at der er behov for et “fundamentalt redesign” og innovation inden for materialer, formater, leveringsmodeller og genbrugssystemer.

I forhold til at tage det bæredygtige valg er det vigtigt at se på, hvor meget CO2 de forskellige produkter udleder. Her kan man tage et eksempel på plastikposer versus bomuldsnet.  

”Et bomuldsnet skal faktisk holde over 10 år før, at det er mere bæredygtigt end en plastikpose, som man anvender 10 gange” siger Jesper Bøgelund.

Det er derfor vigtigt at se på, hvad kan produktet, og hvor lang tid kan dette produkt holde, og det samme scenarie kan bruge med en plastik kop versus en almindelig keramik kop.

”Det er derfor altid vigtigt at kvantificere produkter i forhold til bæredygtighed, og her kan man med fordel anvende livscyklusanalysen” forklarer han.

En livscyklusanalyse består af 5 faser, hvor der ses på miljøpåvirkningen af et produkt. Faserne består af:

  1. Råmaterialer – hvor meget har råmaterialet haft af miljøbelastning
  2. Produktion – hvor meget bruger man af energi, vand og affald på produktet
  3. Distribution – hvordan kommer produktet ud til brugeren fx transport
  4. Brug – hvor meget forurener det, når produktet tages i brug
  5. Affald – hvor ender produktet, og kan det genbruges

Lego er blandt andet en af dem, som er i gang omvende deres produktion af legoklodser til bioplastik, som laves ud af blandt andet korn, sukkerplanter eller andre typer af biomasse, som skal erstatte abs-plast. 

Du kan læse mere om, hvordan man anvender livscyklusanalysen her.


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close