18-10-2018 07:19:01

Klimaflise skal afhjælpe problemer med regnvand

Klimatilpasning: Fortovet bliver bragt i spil som et middel til at håndtere oversvømmelser i byerne. Ved hjælp af en nyopfundet flise skal fortovene opsamle regnvand.
9. dec. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Klimaflise skal afhjælpe problemer med regnvand

Skybrud og stormflod har de seneste år udviklet sig til at være en stor belastning i Danmark. Et nyt våben i kampen mod oversvømmede kældre og kloakker, kan være en såkaldt klimaflise, hvor vandet løber ned i et integreret og underjordisk vand-håndteringssystem, skriver Realdania.

Klimaflisen er et modulopbygget system, og Heimdalsgade på Nørrebro i København bliver den første strækning, hvor den nye vand-håndterende fortovsflise skal testes.

“Vi er glade for, at Klimaflisen er kommet til den vigtige milepæl, som teststrækningen er, og at Markedsmodningsfonden har set potentiale i at medfinansiere den sidste, men afgørende markedsmodning af løsningen. Med kilometervis af fortove i selv den mindste og tætteste by har Klimaflisen et stort potentiale både herhjemme og internationalt”, siger Pelle Lind Bournonville, Projektchef, Realdania.

Pointen er, at fortovet bevarer fortsat sin grundlæggende funktion, men samtidig giver den mulighed for at tilføre byen en række nye kvaliteter og funktioner, da vand-håndteringssystemet kan kobles med en række byrumelementer, fx beplantning, vand- og legeredskaber, der kan motivere til bevægelse, leg og ophold i byen og give et levende og naturrigt byrum. Klimaflisen er udtænkt af TREDJE NATUR i samarbejde med IBF og ACO Nordic, og de ser et stort potentiale i den nye flise.

”Vi ønsker at vise verden, at klimasikring ikke ’bare’ er skjult teknik under jorden, men også en mulighed for at forbedre vores hverdagsrum og give byens borgere større livskvalitet. Klimaflisen er en samlet løsning, der både kan afhjælpe problemerne med regnvand, der ikke kan komme væk i byrummet og samtidig skabe mere bynatur i vores grå gader”, siger Jeppe Ecklon, projektleder, TREDJE NATUR.

Læs mere om Klimaflisen på Realdania.dk

Meld dig ind i IDA Trafik og byplan

IDA Trafik og byplan arbejder med byplan, veje og trafik i bredeste forstand, og med særlig fokus på deres indbyrdes samspil.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close