24-09-2018 23:50:04

København er klar med stormflodsplan

København skal sikres mod stormfloder for 3,5 mia. kr., hvis byen vil undgå skader for mellem 8 og 12 mia. kr. i løbet af de kommende 100 år
23. maj. 2017 Af IDA Universe

En Metro, hvor dele af systemet er sat ud af drift i op mod to år, og en varmeforsyning, der er ramt af nedbrud i op til tre måneder. Det kan i værste fald blive konsekvenserne for hovedstaden i forbindelse med en kommende stormflod. De omfattende skader kan bringe den samlede regning for de stormfloder, der statistisk set vil forekomme de kommende 100 år, helt op på mellem 8 og 12 mia. kr. Bliver hovedstaden ramt af en såkaldt 1000-års stormflod, kan denne alene medføre skader for 19 mia. kr. Til sammenligning vil regningen for at sikre byen løbe op i 3,5 mia. kr., viser Københavns Kommunes nye stormflodsplan. Teknik- og Miljøudvalget behandler planen på sit møde 29. maj.

”Klimaforandringerne er desværre en uundgåelig realitet. Derfor er vi nødt til at beskytte København mod klimaforandringernes konsekvenser. Nu er vi klar med den overordnede plan for, hvordan vi sikrer hovedstaden mod stormflod. Den viser, at der samfundsøkonomisk er god fornuft i at sikre hovedstadens bygninger og infrastruktur mod oversvømmelserne,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Planen lægger op til, at København niveaumæssigt skal beskytte sig mod en havvandsstigning på 1 meter og en såkaldt 1.000 års stormflod. Dog vil der være tale om fleksible løsninger, hvor sikringsniveauet senere kan øges. Det skal foregå med en såkaldt ydre sikring med diger, dæmninger og sluser og skal ske i samarbejde med nabokommunerne. København er godt i gang med at sikre byen mod stormfloder fra syd, hvor Vestamagerdiget blev forstærket i 2011. Men der skal i det videre arbejde findes en konkret løsning på, hvordan man med sluser ved motorvejsbroen ved Kalvebod sikrer mod, at vandmasserne trænger ind over København og Hvidovre. Dette arbejde skal påbegyndes hurtigst muligt da, nye vurderinger har vist, at risikoen for stormfloder fra syd er mest sandsynlige på den korte bane og vil være mere ødelæggende end tidligere antaget.

Også mod nord skal byen sikres med nye diger, dæmninger og sluser. Dette arbejde haster mindre og skal stå færdigt senest om 30- 40 år. I stormflodsplanen foreslås det, at beskyttelse af byen sammentænkes med deponering af jord fra byens mange anlægsarbejder. Blandt andet skal der ses nærmere på muligheden for at deponere jord på tværs af havnen ved Trekroner, hvilket sammen med en sluse vil kunne dæmme op for oversvømmelser langs Inderhavnen i forbindelse med en stormflod.

Læs resten af historien på Københavns Kommunes hjemmeside

Klimatilpasning: Det er god købmandslogik at bruge pengene mere fokuseret
Klimatilpasning: Det er god købmandslogik at bruge pengene mere fokuseret

Klimatilpasning: Klimatilpasning er kommet på dagsordenen i alle landets kommuner, men arbejdet kan stadig blive mere fokuseret og effektivt. Lav en cost-benefit-analyse og forhold jer til den, lyder opfordringen ...

Læs mere
Klimatilpasning: 300 projekter vil ændre fundamentalt på, hvordan København ser ud
Klimatilpasning: 300 projekter vil ændre fundamentalt på, hvordan København ser ud

I Københavns Kommune er overfladeløsninger lige så vigtige som at bygge nye kloakker, når byen ruster sig til fremtidige skybrud. Det er billigere, og de grønne og blå løsninger giver mere interes ...

Læs mere
Klimatilpasning skal være med til at skabe mere interessante byer
Klimatilpasning skal være med til at skabe mere interessante byer

Klimatilpasning: Der er mange penge at spare ved at tænke klimatilpasning og anlægsprojekter sammen, og samtidig giver det mere spændende byer. Nyt projekt skal sætte det svære samarbejde mellem kommuner og vandse ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close