10-12-2018 23:17:14

Kolding vil være Danmarksmestre i genanvendelse af byggeaffald

Der ligger et stort uforløst potentiale i genanvendelse af byggeaffald. I Kolding Kommune skal et omfattende projekt både løse en større nedrivningsopgave og skabe nye virksomheder og forretningsmodeller.
18. maj. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
CF-grunden i Kolding skal rives ned
CF-grunden i Kolding skal rives ned

I Danmark står byggeriet for cirka 30 procent af den samlede affaldsmængde, og op til 75 procent af klimabelastningen fra nye byggerier stammer fra byggematerialerne. Derfor ligger der også et enormt potentiale økonomisk og klimamæssigt i at genanvende byggeaffald.

Både fordi der åbenlyst ikke skal produceres nyt materiale, men også fordi du kan slippe for transport af byggeaffaldet, hvis du fx kan genanvende nedrivningsaffaldet til nybyggeri på samme grund. Desværre er genanvendelse ofte besværligt i forhold til at købe nyt materiale, fordi det kræver specialister og gennemtænkte processer, hvis du fx skal genanvende mursten eller isoleringsmateriale.

I Kolding Kommune skal et stort projekt ikke bare løse nedrivningsopgaven i forhold til byens gamle kaserne. Det skal også skabe minimum fem nye virksomheder, der bliver i stand til at løse de komplicerede genbrugsopgaver. Det sidste år har Palle Mørkøre, der er Strategi- og HR-manager i Kolding Kommune, været projektleder på Bedre Brug af Byggeaffald, der skal skabe nye ideer til, hvordan bygninger kan genanvendes på den bedst mulige måde.

“Slutproduktet er konkret at udvikle nogle forretningsmodeller, som virksomheder kan forfølge og skabe mere værdi. Vores mål er, at fem eksisterende virksomheder udvikler og forfølger ideer, som de kan bruge i deres virksomhed. Og vi vil gerne starte fem nye virksomheder, som vil arbejde med genanvendelse af byggeaffald,” siger han.

Han nævner virksomheden Gamle Mursten som et forbillede. Svendborg-virksomheden har specialiseret sig i at rense gamle mursten, og det har de skabt en forretning på, som både er fordelagtig for økonomien og for miljøet.

“Gamle Mursten mener, at markedet i Danmark er op mod 47 millioner mursten om året. Det er 25-30 procent af det samlede byggebehov,” siger Palle Mørkøre og uddyber.

“De har fokuseret på mursten, men det kunne lige så godt være virksomheder, der fokuserer på genanvendelse af træ, flamingo, vinduer eller isolationsmateriale. Det kan være alt”.

Partnerskaber i fokus

Genanvendelse af byggeaffald i Kolding Kommune

Kolding Kommune har sammen med Vejle Kommune og Slagelse Kommune fået del i EU-midler fra Erhvervsstyrelsens pulje på 72 millioner kroner, der udelukkende kunne søges af byer med en bæredygtighedsstrategi.

En vigtig del af projektet er borgerinddragelse, og Kolding Kommune satser på, at fem eksisterende og fem nye virksomheder vil udvikle nye forretningsmodeller for genanvendelse af byggeaffald.

I projektet skal byens gamle kaserne på CF-grunden rives ned, og der skal bygges nyt. Derfor skal virksomhederne, der byder ind på genopbygning også forsøge at tænke genanvendelse ind, så man minimerer transporten af nye materialer.

Når projektet bliver afsluttet i 2019, skal Kolding Kommune som en del af projektet lave roadshows, hvor de skal dele deres gode erfaringer med at skabe virksomheder.

Koldings genanvendelse af byggeaffald er del af et større projekt, der har modtaget penge fra EU, og som også inkluderer et spildevandsprojekt. Blandt andet skal den store slotssø midt i byen bruges som et intelligent reservoir, der skal forhindre oversvømmelser ved at styre vandet bedre. Og et stort boligområde, der skråner ned mod bymidten, skal samle tagvand og lade vandet løbe i naturlige å-løb å-løb, så man ikke skal blande det med det beskidte vand for at rense det efterfølgende. Fællesnævneren for byggeaffalds- og vandprojektet CO2- og energibesparing.

I projektet har Kolding indgået samarbejde med flere parter. En af dem er den grønne energi- og miljøklynge, CLEAN, der spiller en stor rolle i udbuddet om nedrivningen af bygningerne på 15.000 kvadratmeter store kasernegrund. CLEAN fungerer som samlingspunkt for den danske Cleantech-sektor, og de ledte efter egnede nedrivningsopgaver, hvor der kunne sættes fokus på genanvendelse af byggeaffald. Til gengæld stiller de jurister til rådighed for udbudsprocessen.

Derudover spiller Erhvervsakademiet Sydvest en rolle. Akademiet har tekniske og økonomiske uddannelser, og deres studerende skal fx være byggeteknikere og bygningskonstruktører, så derfor arbejder de på at kortlægge bygningerne på kasernegrunden.

“De er også interesserede i at have en case, hvor de kan kortlægge byggematerialer, måle op osv.
Så på den måde er de partnere i projektet og med til at kvalificere de løsninger, der kommer frem,” fortæller Palle Mørkøre.

Skaber et laboratorium

Kolding fik penge til projektet, der løber frem til marts 2019, for et år siden. Det første år er gået med at koordinere, planlægge og lave opsøgende arbejde for at finde partnervirksomheder, og nu kan arbejdet for alvor gå i gang. Næste skridt er at inddrage virksomhederne i løsningerne.

“Vi skal ud og arbejde med virksomhederne og bringe deres netværk i spil. Virksomhederne er partnere i projektet og er med til at designe workshops, så vi skaber et laboratorium for udvikling af deres ideer,” siger Palle Mørkøre.

Pointen er, at virksomhederne bidrager til udviklingen af projektet. Til gengæld får de vide rammer for at udvikle deres ideer, koncepter og forretning. Og de får de støtte fra kommunen til at udvikle de nye forretningsmodeller.

“De virksomheder, der deltager i projektet, kommer et skridt foran de fleste virksomheder.
For det første vil de begynde at danne netværk og dermed unikke kapaciteter. Derudover finder de en kompleksitet, som de kan tilbyde markedet, det ellers vil tage lang tid at etablere,” siger Palle Mørkøre og uddyber.

“Det er fx ikke bare at købe en maskine, der kan rense mursten. Du skal have styr på hele det logistiske aspekt og have deltaget i dialog og debat med os og andre om at udvikle nogle procedurer og processer”.

Gammelt byggemateriale er kvalitet

Hvor stor en del af byggeaffaldet fra nedrivningen af kasernen, der bliver genanvendt, kan Palle Mørkøre endnu ikke sige noget om. Det afhænger af udbudsprocessen og en nærmere kortlægning af kasernens bygninger. Er jorden fx forurenet, er der mange farlige stoffer i vinduerne, der gør det dyrt at håndtere dem osv.

“Det skal vi have en konstruktiv dialog om. Konsortierne vil give bud på, hvad der kan lade sig gøre inden for ramme. Og det kan være, at de siger, “det rammebeløb til nedrivning og bortskaffelse kan I få så meget bæredygtighed for. Skal det være mere bæredygtigt, skal rammen være større,” siger Palle Mørkøre.

Et incitament for at genanvende byggematerialer er miljøhensynet, hvor virksomhederne kan reducere deres CO2-belastning. Og derudover handler det selvfølgelig om at holde kvaliteten af nye materialer op mod de anvendte. Ifølge Palle Mørkøre giver det ikke mening kun at skele til prisen, og han peger igen på eksemplet Gamle Mursten.

“Du kan sikkert godt finde en mursten, der er billigere end en genanvendt. Men det er en ringe kvalitet mursten. Gamle mursten er helt anderledes, end dem man får i dag. Nogle er 70-80 år gamle, og mange af de mursten er mere hårdt brændt, og de er totalt massive, så de er ikke så porøse”.


Deltag i debatten

luk
close