18-10-2018 07:39:37

Ledelsesudfordring: Mangel på teknisk indsigt er en barriere for vækst

Ledelse: Danske produktionsvirksomheder kan hente vækst for mellem 41 og 55 mia. kr., hvis de bliver dukse i brugen af fx industrirobotter og avanceret produktionsudstyr. Men hvis det uforløste potentiale skal indfries, kræver det mere teknisk indsigt og viden i virksomhedernes beslutningslag.
15. dec. 2015 Af Søren Lorentzen - Presserådgiver, IDA Politik og Presse

Et uforløst væksteventyr på op mod 55 mia. kr. ligger og venter på de danske produktionsvirksomheder. Kravet er, at de skal investere i industrirobotter for et beløb, som de ville kunne afdrage over en fem årig periode. Bliver tilbagebetalingstiden skruet ned til to år, vil potentialet udgøre 41 mia. kr. Det viser en ny analyse fra Ingeniørforeningen, IDA baseret på svar fra 846 af IDA’s medlemmer, som arbejder i landets produktionsvirksomheder.

Samme analyse peger på mangel på viden om automatisering i virksomhedernes ledelse som den næststørste barriere for, at potentialet kan forløses, kun overgået af mangel på tid.

”Især SMV’er har behov for et øget fokus på mulighederne for at beskrive, prioritere og igangsætte robot- og automationsløsninger. Disse virksomheder udgør rygraden i dansk produktion, og her spiller tid en afgørende rolle for en ejer eller direktør. Det er en kæmpe udfordring for den daglige ledelse at sætte sig ind i mulige automatiseringsprocesser og teknologien bag,” siger Lars Andresen, formand for IDA Lederforum, som er et netværk for ledere med teknisk eller naturvidenskabelig baggrund.

Skal vækstpotentialet for alvor skal indfries, så kræver det, at vi finder gode måder at få bragt hands-on rådgivning og know-how ud i virksomhederne, mener Lars Andresen:

”Der er et behov for, at SMV’erne får nemmere adgang til rådgivning og viden. Man kan forestille sig, at erfarne branchefolk kan udgøre kernen i et rejsehold, som kan stå for en opsøgende indsats. GTS-institutterne og de regionale væksthuse kan også bringes i spil som videnscentre, som SMV’erne kan bruge som sparringspartner, før de investerer i industrirobotter,” siger han.

I et internationalt perspektiv er danske produktionsvirksomheder godt med, når det handler om brugen af automatisering og industrirobotter. Men vi har et stykke vej op til verdensklassen, som ledes af nationer som Japan og Sydkorea.

I runde tal anslås det, at 25 procent af de danske produktionsvirksomheder i dag benytter sig af robotter i produktionen, og at 20 procent af de danske produktionsvirksomheder har investeret i robotter inden for det seneste år. Men potentialet er væsentligt større. Samtidig peger Lars Andresen på, at analysen rammer ned i hele debatten om at skabe arbejdspladser og vækst udenfor de største byer.

”Mange af de små og mellemstore produktionsvirksomheder, som vil nyde godt af et teknologiløft, ligger uden for de større byer. Her vil en øget satsning på automatisering være en væsentlig del af svaret på, hvordan vi bevarer og skaber vækst i landets yder- og landkommuner,” siger han.

I hvilket omfang har virksomheden oplevet følgende barrierer for at gennemføre automatisering? (vurder på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er helt uden betydning og 10 er meget stor barriere)

Kilde: “Potentialer og barrierer for automatisering i industrien”, Ingeniørforeningen

Undersøgelsen er gennemført i IDAs industripanel, blandt medlemmer som alle er beskæftiget på produktionsvirksomheder. I alt er der kommet 846 svar. Analysen er afsluttet oktober 2015.


Deltag i debatten

luk
close