12-12-2018 05:04:09

Ledere er også presset af udenlandsk arbejdskraft

Det er ikke kun faglærte og ufaglærte, der føler sig klemt på løn og arbejdsvilkår af udenlandsk arbejdskraft. Udfordringen findes i høj grad også blandt ledere. Modsvaret er at holde sine færdigheder og faglighed opdateret via efteruddannelse og kompetenceudvikling, mener Lars Andresen, formand for IDA Lederforum.
17. maj. 2016 Af Søren Lorentzen - Presserådgiver, IDA Politik og Presse

Social dumping, hvor udenlandsk arbejdskraft presser dansk arbejdskraft på løn og arbejdsvilkår, optager også danske ledere. I en ny befolkningsundersøgelse, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen, IDA, svarer 22 procent eller flere end hver femte funktionær med lederansvar, at de i høj grad eller i nogen grad oplever at blive underbudt af udenlandsk arbejdskraft på løn og arbejdsvilkår. Ser man på de faglærte, er det 23 procent, der svarer det samme.

Resultatet overrasker ikke Lars Andresen, der er formand for IDA Lederforum, som er Ingeniørforeningens netværk for
10.500 ledere med en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund.

”Arbejdskraft og arbejdsopgaver kan frit bevæge sig over landegrænserne, og det sker på alle niveauer. Danske ingeniører rejser også i stor stil ud i alle dele af verden, og vi har også brug for, at der eksempelvis kommer højtuddannede til Danmark. Men det skal naturligvis ske på lige vilkår. Social dumping er uacceptabelt og virker som en negativ spiral, som vil udhule vilkårene for alle på arbejdsmarkedet,” siger Lars Andresen.

”Men det også vigtigt, at man holder sine kompetencer og færdigheder opdateret med den nyeste viden. Derfor er det vigtigt, at alle på arbejdsmarkedet, fra ufaglærte til højtuddannede, holder sig skarpe og fokuserer på livslang læring, så man holder sin værdi på arbejdsmarkedet eksempelvis via kompetenceudvikling og efteruddannelse,” siger han.

Undersøgelsen viser også, at mens 33 procent af danskerne med folkeskole som eneste uddannelse føler sig presset af udenlandsk arbejdskraft i høj eller nogen grad, så gør det samme sig gældende for 17 procent af dem med en lang videregående uddannelse.

Oplever du, at løn og arbejdsvilkår i dit fag presses af udenlandsk arbejdskraft?

 

Funktionær med lederansvar

Funktionær uden lederansvar

Faglært arbejder

Specialarbejder/ Ufaglært arbejder

Alle

I høj grad

8%

5%

7%

12%

7%

I nogen grad

14%

13%

16%

23%

15%

I ringe grad

21%

22%

24%

26%

22%

Slet ikke

55%

59%

51%

35%

54%

Ved ikke

2%

2%

3%

4%

2%

I alt

100%

100%

100%

100%

100%

Kilde: Userneeds for Ingeniørforeningen, IDA (2025 interviewede – heraf 1188 erhvervsaktive svar)

Oplever du, at løn og arbejdsvilkår i dit fag presses af udenlandsk arbejdskraft?

 

Folkeskole

Almen

gymnasial uddannelse

Erhvervs-gymnasial uddannelse

Erhvervs-faglig

uddannelse

Kort Videre-gående uddannelse (op til 2 år)

Mellemlang videre-gående

uddannelse

(2-4½ år)

Lang videre-gående uddannelse (5 år eller længere)

Alle

I høj grad

14%

10%

11%

8%

9%

4%

6%

7%

I nogen grad

19%

24%

28%

20%

18%

10%

11%

15%

I ringe grad

19%

15%

23%

23%

21%

21%

27%

22%

Slet ikke

47%

44%

38%

44%

52%

63%

54%

54%

Ved ikke

2%

7%

0%

5%

0%

2%

1%

2%

I alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kilde: Userneeds for Ingeniørforeningen, IDA (2025 interviewede – heraf 1188 erhvervsaktive svar)

Oplever du, at løn og arbejdsvilkår i dit fag presses af udenlandsk arbejdskraft?

 

Fremstilling

Byggeri

Service/rådgivning

Offentlige erhverv

Alle

I høj grad

13%

23%

6%

2%

7%

I nogen grad

28%

28%

17%

5%

15%

I ringe grad

24%

17%

30%

19%

22%

Slet ikke

32%

29%

45%

71%

54%

Ved ikke

2%

3%

2%

2%

2%

I alt

100%

100%

100%

100%

100%

Kilde: Userneeds for Ingeniørforeningen, IDA (2025 interviewede – heraf 1188 erhvervsaktive svar)

Note:

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. I alt er der indsamlet 2.025 svar- heraf 1.188 erhvervsaktive. Dataindsamlingen er foretaget af Userneeds for Ingeniørforeningen, IDA.


Deltag i debatten

luk
close