13-12-2018 14:36:10

Den 18. april 2018 satte vi fokus på mulighederne i embeddede teknologier. 

Man skal lære af eksemplerne

Distributørernes rolle ændrer sig i forhold til den embeddede verden. Hvor det tidligere var nok at sælge komponenter med en god faglig, mærkespecifik support, så behøver markedet i dag systemløsninger og praktiske eksempler fra både egen og andre brancher
12. nov. 2016 Af Rolf Sylvester-Hvid - Redaktør Aktuel Elektronik
Morten Kreiberg Block fortæller, hvordan distributørens rolle har ændret sig i forhold til den embeddede verden. Applikationer og lærerige eksempler kommer alle til gavn, og samarbejder på tværs af produktnavne og faggrænser sikrer nogle meget effektive modeller, hvor intelligensen rykker ud i front-enden, og information samt forbrug bliver holdt på et minimum.
Morten Kreiberg Block fortæller, hvordan distributørens rolle har ændret sig i forhold til den embeddede verden. Applikationer og lærerige eksempler kommer alle til gavn, og samarbejder på tværs af produktnavne og faggrænser sikrer nogle meget effektive modeller, hvor intelligensen rykker ud i front-enden, og information samt forbrug bliver holdt på et minimum.

Hvor meget kan man lære af et lokum? Tjah, svaret er faktisk en hel del. Og indlæringsprocessen gælder på flere fronter. For nyligt havde Arrow Electronics udstillet et mobilt toilet fra Roskilde Festivalen på elektronik-messen i Odense, og man kan selvfølgelig undre sig over, hvad ideen var med det.

Men svaret var faktisk, at toilettet repræsenterede en embedded løsning i sin fineste form, da det mekaniske, dumme lokum var forsynet med en elektronisk intelligens, som omfattede en embedded kerne, en specifik sensorløsning samt den generelle, trådløse kommunikationsport, som reelt gjorde toilettet til et IoT-produkt for nu at bruge en populær betegnelse.

- Roskilde Festivalens ledelse havde brug for en løsning, så de ikke skulle spilde tiden på at tømme mobile toiletter, som ikke var fyldt, og omvendt ikke skulle opleve wc’er, som blev fyldt op. Ved at montere en sladrehank, som fortalte om fyldningsgraden i toilettet, så kunne tømningerne foregå langt mere struktureret. Og samtidigt kunne ledelsen på festivalen se, om de mobile toiletter var opstillet korrekt i forhold til anvendelsesgraden. Under selve festivalen ville det derfor være muligt at flytte toiletterne til andre områder, hvor de måske ville blive udnyttet bedre, indleder Morten Kreiberg Block, der hos Arrow Europe i et par årtier har beskæftiget sig med alt lige fra mikrocontrollere til udvikling af kundespecifikke løsninger og undervisningssupport til de højere tekniske læreanstalter.

Roskildes toiletprojekt er det perfekte eksempel, da såvel leverandør som kunde gennemgår en indlæringsproces og sammen finder på en snedig løsning, som via etablerede cloud-løsninger og den trådløse infrastruktur giver brugeren en simpel og logisk løsning, der klarer et ganske stort problem med elektronikkens hjælp. Det er samtidigt et eksempel, som andre i branchen kan få en ”aha-oplevelse” af, da teknologien fra toiletterne sagtens kan anvendes til helt andre formål.

Det er ifølge Morten Kreiberg Block også en væsentlig grund til at besøge Embedded Everywhere-konferencen. Man kan lære af andres eksempler og finde genveje til at give sig selv en meget kort udviklingstid - og gerne med distributørernes hjælp - så man på en enkel og næsten makeragtig måde gør sine egne produkter intelligente og kommunikerende.

Distributørens rolle skifter

- Hvis man ser på en organisation som Arrow, så står det klart, at virksomheden er rigtig godt placeret i forhold til de behov, som nutidens og de kommende embeddede løsninger vil have. Og derfor er vi rigtig godt klædt på til at levere de disruptive forretningsmodeller, som mange efterlyser. Den embeddede teknologi gør det klart, at hardware ikke kan fungere uden software, og software kan ikke køre uden hardware. Dertil kommer, at der er behov for at kombinere en række standardmoduler og -platforme med en meget specifik, kunderettet udvikling, og her kommer 3. parts udviklingshusene ofte ind i billedet. Distributørens rolle er derfor ændret radikalt i forhold til markedet for blot ti eller sågar fem år siden, vurderer Morten Kreiberg Block.

De skalérbare og disruptive forretningsmodeller kan illustreres igennem et andet praktisk eksempel, som Arrow er involveret i. Modellen fra Roskilde-toiletterne kan genbruges til affaldsspande. Elektronikken kan gøre tømningen langt mere rationel, hvad der kan give store kommunale besparelser. I eksemplet med skraldespandene har leverandøren af elektronikken indgået en aftale med kommunen om, at betalingen for den elektroniske løsning er en procentdel af den besparelse, som kommunen opnår, så det er en gevinst for alle involverede parter i projektet. Det er en genial og meget usædvanlig betalings- og finansieringsform.

- Arrow har en række afdelinger, som ikke direkte har med komponentdistribution at gøre. Eksempelvis er der Arrow ECS - Entreprise Computing Solutions. Der er i Danmark 170 medarbejdere, som beskæftiger sig med IT-projekter, og som derfor forhandler IBM’s og Microsofts produkter. Desuden er der Arrow OCS - OEM Computing Solutions - som leverer gateways til industrien. Og endelig er der andre Arrow-selskaber som System Integration og Value Recovery, der hjælper til såvel system-designs og sikker håndtering af data. På den måde kan vi som organisation levere de samlede modeller i det skalérbare omfang, som markedet har behov for, forklarer Morten Kreiberg Block.

En anden grund til distributørernes ændrede rolle er ændringerne på halvledermarkedet, hvor mange loyalitetsprogrammer i dag er erstattet af en noget mere volumenorienteret tilgang til markedet for komponentproducenternes side. Det giver indirekte en distributør som Arrow et incitament til at gå efter mere integrerede ”gør-det-selv” løsninger, hvor mange fabrikater af halvledere blandes for at sikre kunderne en effektiv løsning, der er uafhængig af ”mærkevare-navne”.

AI og de intelligente frontends

Igen er toiletterne fra Roskilde det fine eksempel. Elektronikken er sammensat efter et regulært og meget specifikt behov helt ned til, at sensoren i toilettet er defineret af den hårdhændede rengøring og tømning, som toiletterne udsættes for. Elektronikken skal bogstaveligt talt være robust nok til at håndtere den hårdhændede brug - og samtidigt er et lokum ikke bare et lokum. Roskilde opererer faktisk med flere forskellige modeller. Applikationen definerer derfor valget af sensor, som i det aktuelle tilfælde blev en vejecelle.

- Nu er toiletterne et pilotprojekt, så vejecellerne har opsamlet en masse informationer. Men festivalledelsen har jo kun brug for nogle meget begrænsede informationer som ”tøm mig” eller ”der er fortsat kapacitet”. Det er på mange måder også symptomatisk for fremtidens brug af embeddede systemer. Informationer skal filtreres, så nettet ikke drukner i unødige informationer, og energiforbruget eksploderer. Vi er nødt til at gøre sensorerne og frontends i elektronikken til autonome enheder, der selv kan træffe en række beslutninger. Den embeddede teknologi bevæger sig altså i retning af AI - Artificial Intelligence eller bare kunstig intelligens, og det er nogle af de kommende krav til de embeddede systemer og IoT-applikationer, understreger Morten Kreiberg Block.

Det er hér, at samarbejdet med distributørerne nok engang bliver væsentligt. De integrerede løsninger, hvor cloud-kommunikation, datahierarkier og intelligent hardware med effektive power-down modes af hensyn til forbruget spiller ind. Derfor har Arrow også indkaldt virksomhedens internationale specialist i embeddede systemer, Andrew Bickley til at holde foredrag om emnet under Embedded Everywhere-konferencen. Han ved - om nogen - hvordan intelligensen flytter tættere på applikationen og sensordelen.

Desuden afholder Arrow under Embedded Everywhere et par meget spændende to-timers hands-on workshops ”Byg din egen mikro for en tier”, hvor man med afsæt i den utroligt effektive Altera MAX 10 FPGA (der opfører sig som en mi- krocontroller) på workshoppens korte tid faktisk får skabt et fungerende, embedded styringssystem. Og det alene er jo grund nok til at besøge Embedded Everywhere, skulle man mene...


Deltag i debatten

IT - artikler og arrangementer

Nyeste IT-job fra Jobfinder

luk
close