18-10-2018 07:24:16

Miljøstrategisk Årsmøde 2016 gik i dybden

Ved dette års miljøstrategiske årsmøde på Aalborg Universitet i København, 5.-6. december, havde arrangørerne indskrænket antallet af arbejdstemaer til tre mod sidste års ialt 10 temaer.
15. dec. 2016 Af Ole Haun

Det betød mere tid til fordybelse og gav også mulighed for at eksperimentere med formen, fortæller Michael Søgaard Jørgensen, der udfyldte rollen som en af tovholderne for konferencen, der samler en bred kreds af interessenter fra universitets- og organisationsverdenen.

Selv om temaerne for konferencen var færre i år, var det til gengæld temaer, som alene målt på overskrifterne hver især kunne have fyldt et konferenceprogram:

  • Bæredygtig omstilling af storbyers mobilitet
  • Bæredygtig omstilling af energisystemerne
  • Bæredygtig omstilling af landsbrugs- og fødevareområdet i Danmark

”Men ved evalueringen af konferencen var der generel tilfredshed med den nye organisering. Ikke mindst har det givet bonus, at vi havde gjort ekstra meget ud af forberedelserne af mødet med en grundig forhåndsresearch hos en række af de organisationer, der deltog i årsmødet inden for de respektive tema-områder”, siger Michael Søgaard Jørgensen, der til daglig er lektor ved Aalborg Universitet.

Han er desuden medlem af bestyrelserne for de teknologiske netværk IDA Grøn Teknologi og IDA Teknologivurdering, som sammen med IDA-netværket IDA Risk har engageret sig i årsmødet.

Følges op med rapport
Resultaterne af diskussionerne fra mødet samles i en rapport – Miljøstrategisk Årsrapport 2016 - der ventes offentliggjort i første kvartal af 2017. Rapporten vil dels indeholde en status over hvor Danmark står bæredygtighedsmæssigt på de tre områder, dels pege på mulige næste skridt i omstillingsprocesser, herunder ikke mindst pege på, hvem der kunne gøre hvad for at fremme bæredygtig omstilling.

Udover forskere, tænketanke og andre vidensinstitutioner er bl.a. faglige organisationer samt politikere på nationalt og kommunalt plan målgrupper for rapporten.

Læs mere
Du kan læse mere om temaerne for Miljøstrategisk Årsmøde 2016 på årsmødets hjemmeside , hvor
du også finder årsrapporten fra 2015.


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

luk
close