15-11-2018 05:30:16

Når arbejdet kan dræbe

Flere danskere dør af stress end i trafikulykker. Alligevel er der ingen lovgivning, der beskytter medarbejdere mod stress og mistrivel på arbejdspladsen.
Ajourført den 9. nov. 2018 Af IDA Learning

Bevar motivationen og arbejdsglæden

Tag et kursus i robusthed og få værktøjer til at øge dit gåpåmod, mens du passer på dig selv.

Brug dine styrker og kend dine sårbarheder på arbejdet.

Tilmeld kursus i robusthed

Der er flere i Danmark, der dør af stress end i trafikken om året. Og dårlig ledelse er kilde til megen stress. Vi ved, at opløsningsmidler er farlige – og lovgivning sikrer derfor medarbejderne. Forskning viser også at dårlig ledelse og langvarigt stress er farligt. Så farligt, at 1.400 danskere anslås at dø af det om året – så ledere og medarbejdere har et stort fælles ansvar her.

"Når de menneskelige behov for trivsel og sundhed kompromitteres på arbejdspladsen, er det stressende og direkte sundhedsfarligt, hvis det står på i længere tid ad gangen. Arbejdsgivere og ansatte har en åbenlyst fælles interesse i at forebygge sygdomsfremkaldende arbejde," siger Hans Henrik Knoop, ekspert i positiv psykologi og lektor på Aarhus Universitet.

Ingen mening, ingen trivsel

Han mener derfor, at robusthed, livskvalitet og trivsel på jobbet skal gøres til et fælles anliggende og et fælles ansvar for ledere og medarbejdere i de danske virksomheder – på tværs af faglige og politiske interessemodsætninger i øvrigt.

"Vi har som mennesker mentalt behov for at opleve, at livet er meningsfuldt. At der er nogen, der kan lide os, at vi har spændende opgaver, at vi synes, at verden er interessant, og at vi oplever glæder i hverdagen. Det er knap så fundamentalt som vand og næringsstoffer, men det er afgørende for trivsel," siger Hans Henrik Knoop.

Vores hjerner forsøger hele tiden at forstå, hvad der foregår på arbejdspladsen. Vi vil forstå mennesker, fællesskaber, og hvordan samfundet hænger sammen. Mennesket er et mønsterdannende væsen, og manglende forståelse af sammenhæng gør os utrygge og angste. Vi føler, at vi er i fare, hvis vi ikke forstår, hvad der foregår?

"Er du på en arbejdsplads, hvor du ikke ved, om du kan stole på kollegerne og din leder, så bliver dine behov for sammenhæng og mening med sikkerhed kompromitteret. Og står det på i lang tid, risikerer du at blive alvorligt syg," forklarer Hans Henrik Knoop.

Svært at lovgive om stress på jobbet

Videnskaben viser decideret, at organiske opløsningsmidler og asbest er farligt at indånde. Det er der derfor blevet lovgivet imod. Det bliver der ikke lavet om på, medmindre forskningen en dag skulle vise noget andet. Alle ved, at det er det rigtige – og derfor er det ikke længere noget, man forhandler om politisk. Vi er enige om, at man ikke kan være bekendt at give folk kræft eller hjerneskader. Hans Henrik Knoop drømmer om, at vi snart når samme grad af fællesskab i kampen mod længerevarende stress, som også er så risikabelt, at man kan dø af det.

"Vi er nået til næste etape. Stress er mere subjektivt end organiske opløsningsmidler og asbest. Det er mere følelsesmæssigt, og situationer kan fortolkes helt forskelligt. Vi reagerer ikke bare efter, hvad vi er udsat for, men af fortolkningen af, hvad vi bliver udsat for," påpeger Hans Henrik Knoop som forklaring på, hvorfor vi ikke har en tilsvarende lovgivning, der forbyder stress og mistrivsel på arbejdspladsen.

Undgå at skade dig selv

Mening i tilværelsen fremmes ifølge Hans Henrik Knoop i høj grad af tryghed. Det er ledernes rolle at fremme den. Det kræver grundlæggende tre ting. At du som medarbejder føler dig kompetent, at du føler dig socialt forbundet, og at du har frihedsgrader indenfor rammerne af dit job.

"Føler du dig ikke tryg, mister du let blikket for de større perspektiver, og hvis du bare bøjer nakken uden at forstå hvorfor, slider det selvfølgelig også på din selvrespekt. Du må ikke falde ind i meningsløs disciplin. Det er selvdestruktivt – og selv om de urimelige rammer er ”samfundets skyld”, føjer du ganske ironisk spot til skade, hvis du lader dig passivisere af det og for eksempel nægter at gøre dig umage. For det er umuligt at sjuske sig til en interessant hverdag," påpeger Hans Henrik Knoop.

Ingen brænder ud af godt arbejde

Men kan medarbejderne så selv gøre noget for at forhindre dårlig ledelse?

Her siger Hans Henrik Knoop, at man altid kan og bør engagere i sig i at løse problemer, og herunder hjælpe til, at ledelse kommer til at fungere bedre.

Ledernes tre fejl i at skabe trivsel

Der er tre ting, vi har behov for, hvis vi skal trives i jobbet. Her har lederne er stor og aktiv rolle for at skabe de rigtige rammer, påpeger ekspert i positiv psykologi og lektor på Aarhus Universitet Hans Henrik Knoop:

Føle sig kompetent – du har en almindelig optimisme, baseret på en erfaring af, at du som regel lykkes, hvis du gør dig umage i dit job. Du føler, at du har magt over situationen. Du har ikke selvdestruktive tanker og du føler, at din indsats er umagen værd.

Social forbundethed – det er vigtigt, at du ikke føler dig alene, da vi er sociale individer der har brug hinanden. Her skal lederne skabe rammer, så der kan opbygges gode kollegiale relationer. Konkurrence mellem kolleger og individuel løndannelse kan være ødelæggende for en social forbundethed, så det er vigtigt at skelne mellem politiske spil, hvor alle kæmper mod alle, og humane spil, når først den politiske ramme er forhandlet på plads, hvor alle de bedste teams selvfølgelig kæmper alle for én og én for alle.

Frihed til at kunne regulere – du skal som medarbejder opleve at have frihedsgrader indenfor de rammer, du er ansat under. Du skal opleve en løbende dygtiggørelse, og at det, du gør, har værdi. Oplever du fastlåsthed og ufrihed, mister du mening, selvrespekt og fremtidsperspektiv.

"Vi er som sagt nået til et sted i sundhedsvidenskaben, hvor vi bør antage, at der er en fælles interesse hos arbejdsgivere og lønmodtagere i at folk trives. Det tjener ikke noget som helst legitimt formål at acceptere en sygdomsfremkaldende arbejdsplads. Alle taber ved det. Så medarbejdere og ledere kan forenes om interessen i at løfte sundhedsmæssige spørgsmål fra det fagpolitiske og det almenmenneskelige interessefelt," siger Hans Henrik Knoop.

Det er socialt uansvarligt at arbejde på en måde, man bliver syg af. Det koster fællesskabet dyrt - både menneskeligt og økonomisk.  

"Derfor skal du ikke være blind for at passe på dig selv. Det er socialt ansvarligt. Du kan selv være med til at forhindre, at du bliver slidt ned. Du skal forstå, at risikoen for at brænde ud af dårligt arbejde er langt højere end af godt arbejde. Ja det er på mange måder mere afslappende at gøre sig umage end at sjuske," lyder rådet fra Hans Henrik Knoop.

Altid kunne gøre sig umage

Virksomhederne bør altså satse på livskvalitet og trivsel hos medarbejderne – fordi det ud over at minimere stress, sygdom, fejl og illoyalitet – optimerer arbejdets kvalitet og virksomhedens konkurrenceevne.

Det er tankevækkende, at en optælling viste, at der fandtes 40.000 studier af depression, mens der kun er 400 studier om livsglæde, selvom vi alle er mere interesseret i at forebygge end at behandle.

"Derfor ville det optimale være, at medarbejderne aldrig tvinges til at lave mere, end det er muligt at gøre sig umage og levere høj kvalitet i arbejdet. Vi hører ofte topchefer sige, at vi skal have mere for mindre - og det er jo et glimrende økonomisk princip, at gå efter at få så god en vare for så billig en pris som muligt. Men kun så længe varen forbliver god. Det gør den ikke længere, når folk presset så hårdt, at de er nødt til at sjuske, og det er selvfølgelig ledelsens ansvar at forebygge, at noget sådant sker," siger Hans Henrik Knoop.

En god leder har indsigt i, hvad folk kan klare og hvor grænsen er, så der kan bremses op, før medarbejderne smides ud over afgrunden.

Og at gode ledere er nøglen til et godt psykisk arbejdsmiljø dokumenteres i undersøgelsen ”Ingeniørernes Stress”, som IDA har lavet i samarbejde med Akademikerne. Undersøgelsen viser, at det bedste værn mod stress er en god nærmeste leder, som ved, hvordan man tager hånd om stress og fremmer et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Skab en god konstruktiv kritik-kultur

Hvad angår ønsket om at vogte over arbejdets kvalitet, anbefaler eksperten i positiv psykologi to etiske principper på arbejdspladsen, der effektivt kan bidrage til at fremme trivsel og forebygge stress - og det der er værre.

"For det første bør det betragtes som en kollegial pligt at gøre opmærksom på, hvis kvaliteten skrider, fordi man ikke kan gøre sig tilstrækkelig umage med tingen. Og for det andet bør man fremsætte kritikken på en måde, som i sig selv fremmer trivsel hos modtagende part, så man derved skaber en kultur, hvor folk er trygge ved at diskutere problemer, når de optræder. Og hvis man synes det lyder naivt, kan man jo overveje alternativet," konstaterer Hans Henrik Knoop.

Trivsel batter på bundlinjen
Trivsel batter på bundlinjen

Lær at tænke trivsel som en strategisk ressource helt på linje med kapital, produktion, bygninger, kunder og årsværk. Det giver ikke bare en robust organisation - det batter også på bundlinjen.

Læs mere
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?

Mange overser de tidlige tegn på stress, og risikerer at få alvorlige følgevirkninger, før de får hjælp. Spot symptomerne og lær, hvordan du kan hjælpe dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere.

Læs mere
 Få styrke, selvtillid og modstandskraft: Du kan selv trykke på dopaminknappen
Få styrke, selvtillid og modstandskraft: Du kan selv trykke på dopaminknappen

Få indblik i og gode råd til hvordan du kan opbygge styrke, selvtillid og modstandskraft. Chefpsykolog og ph.d på Psykiatisk Center på Frederiksberg Hospital Irene Oestrich fortæller, hvordan vi k ...

Læs mere
Få styr på dine lederkompetencer, når det gælder stress
Få styr på dine lederkompetencer, når det gælder stress

Mange ledere er usikre, når det gælder opgaven om at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. De mangler viden om, hvad stress er, og har ofte ikke de værktøjer, der kræves. Der er stort po ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close