11-12-2018 08:59:39

Nu skal Danmark bygge huse af affald

Cirkulært byggeri: Et nyt partnerskab mellem virksomhederne RGS90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik har netop vundet et projekt om genanvendelse af byggeaffald og udviklet en innovativ forretningsmodel, som vil sikre genanvendelsen af nedrevne byggematerialer ved bl.a. at anvende materialerne i nybyggeri.
27. jan. 2017 Af IDA Universe

I Danmark har vi en høj genanvendelsesrate på byggeaffald, men vi er ikke gode til at genanvende affaldet og materialerne direkte i fx nye byggerier. I stedet knuses byggeaffaldet og anvendes ofte som fyld til
støjvolde eller underlag til veje. Dertil kommer indholdet af farlige stoffer, hvilket blot øger behovet for en bedre håndtering og genanvendelse af affaldet. Derfor har CLEAN i samarbejde med de tre bygherrer
Amager Ressourcecenter, Faxe Kommune og Bovia ABB/Kolding Kommune udbudt et projekt baseret på CLEAN-modellen, som skal sikre en innovativ genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet fra nedrevne
bygninger og anlæg. Udbuddet er netop vundet af et konsortium bestående af RGS90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik, som med deres nytænkende tilgang til genanvendelsen nu vil sætte
nye standarder for byggebranchen.

Innovativ forretningsmodel vil løse samfundsudfordringer

Vinderkonsortiets forretningsmodel bygger bl.a. på en ressourcekapitaliseringsproces, som skal hjælpe med at vurdere bygningsdelenes muligheder og bæredygtighedspotentiale. Inden en bygning rives ned, er det fx
vigtigt at kortlægge potentialet for genanvendelse og kvaliteten af byggematerialerne. Affaldets og byggematerialers renhed har tidligere været en af de barrierer, der har forhindret genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, hvorfor det er tænkt grundigt ind i modellen. Udover en kortlægning inden nedrivningen startes har projektpartnerne også fokus på, hvordan selve nedrivningen foregår, og på afprøvning af nye metoder, som kan bidrage til at flest mulige bygningsdele bliver anvendt igen.

Den metode og innovative forretningsmodel som vinderkonsortiet er kommet med, er både økonomisk og ressourcemæssigt bæredygtig, og dette har været intentionerne bag vort udbud – et udbud som i Kolding By
også indgår i et større projekt omkring bæredygtighed og genanvendelse af byggematerialer, som er støttet af EU. Der må naturligvis være flere gevinster at hente på landsplan, og vi bidrager selvfølgelig til projektet i
håb om, at der sker en ændring i branchen som i sidste ende har en positiv effekt for samfundet, siger Palle Mørkøre som er projektansvarlig for EU-projektet i Kolding Kommune.

Hurtig genanvendelse eller opbevaring på ressourcehotel

De tre bygherrer Amager Ressourcecenter, Faxe Kommune og Bovia ABB/Kolding Kommune står hver især overfor fremtidige nedrivninger og vil, med deres deltagelse i projektet, sikre en bedre genanvendelse af
deres nedrevne materialer og byggeaffald. For eksempel står man i Faxe over for nedrivningen af en ungdomsklub og i Kolding Kommune skal der rives en gammel kaserne ned. Materialerne vil herefter indgå i
det større EU-projekt i Kolding Kommune, som bl.a. har til formål at finde genanvendelsesmuligheder for de nedrevne byggematerialer.

Vinderkonsortiet vil sikre at alt byggeaffald for så vidt muligt genanvendes i nærområdet, så ressourceforbruget minimeres. Derfor vil vinderkonsortiet også arbejde tæt sammen med kommunerne og øge deres ansvar for lokal genanvendelse og forsøge at planlægge nedrivning og opbygning, så potentielle materialer kan genanvendes bedst muligt. Konsortiet vil derfor anvende ressourcehoteller rundt om i landet. Ressourcehotellerne skal opbevare de nedrevne materialer til senere brug, hvor kommuner og aktører i byggebranchen via en online platform kan få et overblik over, hvilke materialer der er på lager, så flere materialer kan udnyttes. ,

Cirkulær økonomi skal kunne betale sig for at for vinde indpas i markedet. Sammen udvikler vi i konsortiet nye metoder for nedtag af byggematerialer og efterfølgende behandling, så de overholder nuværende og fremtidige byggekrav. Vi har fokus på, at metoderne kan strømlines og skaleres, så vi bidrager til at industrialisere og højne værdien i genanvendelsen af brugte byggematerialer. Samarbejde og vidensdeling på tværs af værdikæden er en forudsætning for at lykkedes med dette, siger Mette Reindahl fra RGS90.

Projektet er finansieret af Grøn Omstillingsfond og Region Sjælland.

Læs mere hos Cleancluster.dk


Deltag i debatten

luk
close