19-10-2018 15:38:22

Nyt netværk for unge med interesse i global udvikling

Fra starten af det nye år vil et nyt netværk se dagens lys, hvor unge nyuddannede kandidater kan mødes om det globale udviklingsarbejde i det 21. århundrede
22. dec. 2017 Af Ole Haun

I januar 2018 vil et nyt netværk – IDA Young Development Professionals – se dagens lys. Formålet med initiativet er skabe et forum, hvor unge nyuddannede kandidater kan mødes og udvikle sig selv og hinanden til at tage fat på stadig mere komplekse udfordringer, når det gælder globalt udviklingsarbejde i det 21. århundrede.    

Scenen for folk, der ønsker at arbejde professionelt med global udvikling, har nemlig ændret sig markant siden midten af forrige århundrede, hvor udviklingsarbejde hed u-landsarbejde, og hvor hjælpearbejderne ofte tog afsted i gamle busser for at yde en indsats mod sult og fattigdom i den såkaldt 3. verden.

Befolkningsvækst, nye markeder og et næsten grænseløst flow af varer, mennesker, investeringer og information er nogle af de drivere, der er med til at forme nutidens humanitære og udviklingsmæssige indsats. Og på toppen af det hele kommer realiseringen af to af de nok mest omfattende aftaler, der har samlet verdensledere i nyere tid: FN’s 2030-mål for bæredygtig udvikling og aftalen fra COP-mødet i Paris, der begge blev indgået i 2015.

Begge disse aftaler bygger på et fælles ansvar for planeten Jorden og på lighed mellem og inden for landene. Det er ikke længere et spørgsmål om nord og syd – men om, at vi skal agere sammen, og at vi alle skal ændre den måde vi lever og producerer på.

Tværfagligt fokus

Tungt stof. Og komplekst stof, der kræver skarpe kompetencer og indsatser fra flere sider. Et vigtigt formål med IDA Young Development Professionals (YDP) er da også at fundere netværket på et bredt tværfagligt grundlag, fortæller Troels Stru Schmidt, der sammen med Tobias Jacobsen leder programmet:

”Global udvikling følger ikke faggrænser, så det gør vores netværk selvfølgelig heller ikke. Derfor henvender vi os til et bredt udsnit af nyuddannede ingeniører, journalister, økonomer, antropologer, jurister og andre med interesse i bæredygtig global udvikling,” siger Troels Stru Schmidt.

Han er medlem af bestyrelsen for IDA Global Development, som har initieret projektet i samarbejde med deltagere fra to tidligere ”Global Development Class”-forløb, som IDA Global Development gennemførte i henholdsvis 2015 og 2016 med næsten 100 deltagere.

Inspiration og sparring

”Tanken bag det nye netværk, vi nu starter op, er at give deltagerne mulighed for at udvide deres kendskab til tendenser og karriereveje inden for global udvikling. Det er slående, hvor mange unge mennesker, der vil arbejde med global udvikling og bæredygtighed – og hvor få steder, de kan gå hen for at blive klogere og møde ligesindede,” siger Troels Stru Schmidt.

I løbet af 2018 er der planlagt i alt 8 arrangementer, hvor FN’s verdensmål udgør det tematiske afsæt til at give deltagerne inspiration og sparring til at forme en professionel karriere inden for udviklingsarbejde.

”I forbindelse med arrangementerne, vil deltagerne møde en række fagfolk og nøglepersoner inden for globalt udviklingsarbejde, og herigennem få et unikt indblik i deres arbejde. Samtidig giver møderne mulighed for at skabe stærke og langtidsholdbare relationer, som er nødvendige for at kunne agere på tværs af faggrupper og sektorer,” uddyber Troels Stru Schmidt.

Info og tilmelding

Interesserede kan læse mere om IDA Young Development Professionals på IDA Global Developments hjemmeside, hvor der også kan søges online om optagelse i netværket.

Om IDA Global Development

IDA Global Development er et af Ingeniørforeningens mere end 40 landsdækkende, faglige netværk. Netværket, der blev stiftet i 1985 under navnet Ulandsfagligt selskab, har mere end 1.300 medlemmer, som ud over ingeniører omfatter et bredt spekter af andre faggrupper.

Meld dig ind i IDA Global Development

Som medlem af IDA Global Development får du rig lejlighed til at holde dig ajour med danske ingeniørers deltagelse i det internationale bistands- og udviklingsarbejde, og du møder ligesindede med ...

Læs mere
Novo Nordisk: FN's verdensmål er en gave til os
Novo Nordisk: FN's verdensmål er en gave til os

FN's verdensmål: Man kan sagtens tjene penge på FN's 17 verdensmål. Det har man erfaret i Novo Nordisk, hvor verdensmålene har vist sig som et vægtigt argument ved forhandlingsbordet, når der fx skal sælges insuli ...

Læs mere
Hvad er FN's verdensmål?
Hvad er FN's verdensmål?

FN's verdensmål: FN's 193 medlemslande har skrevet under på 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, men hvorfor er det vigtigt, og hvad har de forpligtet sig til? Ifølge IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, er m ...

Læs mere

Deltag i debatten

Jobfinder - Freelanceopgaver

luk
close