15-10-2018 17:17:19

Offentligt-privat samfundspartnerskab skal sende udnyttelsen af ’big data’ mod nye højder

Innovationsfonden igangsætter et nyt samfundspartnerskab, Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation (DABAI). Danmark skal hermed tage en ledende rolle i at udnytte ’big data’ til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.
18. feb. 2016 Af Alexandra Instituttet
Dataanalysemetoderne vil for eksempel blive brugt inden for at forudsige oversvømmelser og reducere negative effekter af klimaforandringer,
Dataanalysemetoderne vil for eksempel blive brugt inden for at forudsige oversvømmelser og reducere negative effekter af klimaforandringer,

IT er den mest centrale katalysator for innovation i samfundet. IT skaber samtidig en kolossal vækst i mængden af opsamlede data fra kilder som produktionsapparater, internetbaserede systemer, smartphone-apps og sensorer i byer og bygninger. Det er den slags data, der udgør et stort uudnyttet potentiale for innovation og vækst i Danmark.

Det estimeres, at mindre end 3 procent af de opsamlede data bliver analyseret og omsat til viden. Derfor skal det nye danske center udvikle effektive og brugbare metoder, teknikker og værktøjer til at analysere big data og skabe innovation via den indsigt, man opnår gennem analyserne.

Kernen i samfundspartnerskabet består af de datalogiske institutter på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet samt virksomhederne Systematic, Visma, BusinessMinds og Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Region Midt under projektledelse af Alexandra Instituttet. Herudover vil der være en lang række andre private og offentlige virksomheder, som deltager i case-aktiviteter i centeret.

Formålet med samarbejdet er at udvikle generelle teknikker og metoder inden for analysealgoritmer, machine learning og interaktiv visuel analyse, der kan genbruges på tværs af en række cases i tre forretningsområder: Offentlige data, data fra fødevareindustrien, og data fra it-baseret læring, hvor de involverede virksomheder har et klart forretningspotentiale.

Samfundspartnerskabet kommer til at bestå af en række vigtige cases, som vi løser sammen med IT konsulentvirksomheder. Der vil være mange lavthængende frugter, man kan plukke forholdsvis hurtigt, og vil derfor give resultater på kort sigt. Men det er også sådan, at der findes emner inden for big data, som er tungere og kræver mere forskning. Det handler blandt andet om at opstille nogle algoritmer, som er så effektive, at de kan behandle dataene hurtigt nok til, at vi ikke skal vente uger på resultatet, siger Ole Lehrmann Madsen, professor og adm. direktør for Alexandra Instituttet, der er projektleder.

Aktiviteterne vil tage direkte udgangspunkt i de data, det offentlige og virksomhederne indsamler, og centeret forventer, at de allerede fra år ét vil kunne dokumentere gevinster for nogle af de involverede partnere.

Dataanalysemetoderne vil for eksempel blive brugt inden for følgende områder:

  • forudsige oversvømmelser og reducere negative effekter af klimaforandringer.
  • sikre mere effektive og bedre patientstrømme i sundhedssystemet.
  • tilbyde individuel læringsstøtte til børn baseret på analyser af typiske læringsmønstre.
  • sikre bedre sporbarhed og kvalitet af fødevarer.
  • reducere danske virksomheders administrative udgifter og skabe øget vækstpotentiale.

Samfundspotentiale

At samle store mængder data, analysere dem og bringe dem i anvendelse har et bredt samfundspotentiale. Det strækker sig fra virksomhedernes gavn af at kunne trække data ud fra egen produktion, så produkterne kan blive endnu bedre, over at kunne fastslå, hvor det giver den største effekt at investere i værn mod klimaforandringer og oversvømmelse, til at mindske antallet.

Artiklen er oprindeligt publiceret på Alexandra Instituttet.


Deltag i debatten

IT - artikler og arrangementer

Nyeste IT-job fra Jobfinder

luk
close